Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Výhody

Celkom: 30 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... úrovne v mestách i na dedinách. Investori však prichádzajú hlavne s veľkými spoločnosťami a žiaľ, často chudobní a jednoduchí ľudia nemajú z toho veľké výhody. Musia pomerne ťažko pracovať za nízku mzdu. ...
2. Blázni
(Kázne/Cez rok)
... je a má byť práve taká – bláznivá. Nie je je cieľom páčiť sa, ale byť čestnou, úprimnou a pevnou, nehľadiac na okolnosti, výhody a nevýhody. Z uhla pohľadu veriaceho človeka je dnes predstavená matka so ...
3. Kde som a kde budem?
(Biblia/Meditácie)
... SOM? Teda, že je Bohom všadeprítomným. Alebo ma presvedčil nejakým skutkom? Alebo verím len preto, že mám výhody, alebo preto, že som milovaný (-á)? Olympic spieva pesničku: „Ja, ty, sme my, my a náš je ...
4. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... kultúrou? Je asi menej spoľahlivá podľa našich merítiek, ale oveľa pohodovejšia. Má to svoje výhody i nevýhody. Nič nie je tak, ako očakávate, na druhú stranu je dosť ťažké prísť niekam neskoro alebo naštvať ...
5. Misie v dnešnom svete
(Misie/Rôzne)
... výhody, ktoré sú pre nich znakom božej priazne. A preto pre týchto ľudí „dobré a správne náboženstvo“ je to, kde Pán Boh hojne požehnáva. Zasiate semeno Božieho kráľovstva padá teda do tvrdej pôdy a potrebuje ...
... svedkami aj v súčasnosti, keď si noviny, rádio či televíziu čítame, počúvame či pozeráme cez internet, ale obdivuhodným spôsobom využíva všetky ich prednosti a výhody bez toho, aby sa pred nimi uzatváral. ...
... veľmi veľa nasledovateľov Krista, hlavne po ukončení všetkých prenasledovaní Milánskym ediktom v 313 roku, ktorí vstupovali do Cirkvi len pre výhody, ktoré zrazu ponúkala spoločnosť kresťanom. Mnohí nemali ...
... tí, ktorí si „krvopotne“ vybudovali systém svojich čností a dobrých vlastností, ktorý mimochodom ľudí okolo doslova fascinoval nešetriac na ich adresu chválami a zvelebovaním. Človek si na takéto „výhody“ ...
Mobil sa už v súčasnosti stáva nielen telefónom, ale aj prehrávačom hudby, videa, fotoaparátom, kreditnou kartou, ovládačom digitálnej domácnosti, e-mailovým kontom vďaka pripojeniu na internet a pod. ...
Výhody sa občas obracajú proti človeku. Jednou z nich je aj nemožnosť efektívnej cenzúry škodlivých vplyvov. Preto neustále vyvstáva pálčivá otázka zodpovednosti v tomto novom, zinformatizovanom svete. ...
To, čo v prvom rade robí internet návykovým, je komunikácia, ktorú závislý často využíva práve na vyrovnávanie komplexov a deficitov bežného života napr. neuspokojivé vzťahy, nedostatok priateľov, fyzický ...
Už len čítanie správ v poštovom priečinku každý deň a písanie odpovedí môže niekomu zabrať niekoľko hodín. Samotné vyhľadávanie informácií na internete môže takisto niekomu zabrať množstvo času, ...
Tak, ako je ťažké hovoriť o jednoznačných výhodách internetu, tak sa ťažko nachádzajú aj jeho čisté nevýhody. Väčšinou sú to nezvládnuté výhody, ktoré začali pôsobiť deštruktívne na osobnosť človeka. ...
14. Päť dní vo vlakovom zajatí
(Listy/Listy misionárov)
... sme v kupé, čo malo svoje výhody súkromia, najmä pri rannej sv. omši i inokedy. No na druhej strane sme boli sami. Ešte lacnejšie je cestovanie na tzv. platzkarty vo vagónoch, kde lôžka nie sú oddelené ...
... informačného systému na internete sa môžu veriaci v budúcnosti dozvedieť cez mobily kdekoľvek a kedykoľvek. Má to však aj svoje nevýhody, ktoré uvediem neskôr. On-line komunity Elektronické médiá ...
Interaktivita internetu je pre Cirkev hlavne v súčasnosti veľkou pomocou, pretože nielen umocňuje jednotu, všeobecnosť a nadnárodnosť Cirkvi ako takej, ale napomáha aj väčšie a širšie zapojenie sa veriacich ...
V pastorácii vo farnostiach či v misiách sa internet javí ako veľká výhoda hlavne v komunikácii kňaza či misionára s tými veriacimi, ktorí buď ťažko nadväzujú kontakty pre svoju hanblivosť alebo o určitých ...
... rade na lístky. Všetky tieto výhody rýchlosti internetu sa premietnu aj do väčších možností pastoračného pôsobenia na veriacich zbieraním a zdieľaním dokumentov, fotografií, hudby a filmov. Je pravdou, ...
Internet ako taký je svojou prirodzenosťou ambivalentné médium, ktoré nie je samo osebe ani dobré ani zlé. Dobrým sa stáva až vtedy, keď slúži človeku a pomáha mu v jeho dozrievaní, raste a duchovnom rozvoji.  ...
... ušpinené, dočmárané, mnohí čitatelia si jednoducho potrebné stránky z kníh vytrhnú. Tisíce kníh sa stratia alebo ukradnú. Materiál neodoláva vode, vlhku, svetlu, ohňu. Pre tieto nevýhody sa kniha ako taká ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie