Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Výroky

Celkom: 15 nájdených výsledkov.

... a vzal k sebe, ako to vie iba on.“ Všetky tieto výroky a úvahy svätých Otcov opierajú sa o Sväté písmo ako o najhlbší základ. A ono nám takmer stavia pred oči, ako veľmi úzko je požehnaná Božia Matka ...
2. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pravé, pretože bolo také isté ako naše. Veď Mária je naša sestra, lebo všetci pochádzame od Adama. Keď Ján hovorí: „Slovo sa telom stalo“, treba to chápať tak ako iné podobné výroky. Tak napríklad Pavol ...
3. Trojaký Pánov príchod (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... slová. Kde ich teda treba zachovať? Určite v srdci, ako hovorí Prorok: „V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil.“ Teda takto zachovávaj Božie slovo, lebo „blahoslavení sú tí, ...
4. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tvrdosť zákona a duch adoptívneho synovstva odstránil hrôzu otroctva. Aké je teda Kristovo učenie, svedčia jeho sväté výroky, aby tí, čo sa túžia dostať do večnej blaženosti, poznali stupne najšťastnejšieho ...
5. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Štvrté pokračovanie výrokov Otcov púšte... O pokání Hovorilo sa o abbovi Arseniovi, že mal na hrudi priehlbinu vymytú slzami, ktoré mu padali z očí počas celého jeho života, keď sedel pri svojej ...
6. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Tretie pokračovanie výrokov Otcov púšte.... O kráľovstve vo vnútri Istý brat povedal abbovi Teodorovi: ”Chcem splniť prikázania.” Starec mu povedal to, čo mu hovoril abba Theonas: ”Chcem naplniť ...
7. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Druhé pokračovanie výrokov Otcov púšte... O triezvosti Niektorí starci hovorili: ”Ak uvidíš mladého človeka štverať sa hore k nebu podľa svojej vôle, chyť ho za nohu a zhoď ho dole na zem. Nie je ...
8. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Pár výrokov a modlitieb Otcov púšte pre vaše duše... Nech sa páči. Modlitba z púšte Pane Ježišu Kriste, tvoju vôľu poslúcha všetko tvorstvo, odpusť mi zlo, ktoré som spravil, a daj mne hriešnikovi, ...
9. Pravé učenie a pokora (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Počuj, Jób, moje výroky, a vypočuj všetky moje reči.“ Učenie arogantných ľudí má tú vlastnosť, že nevedia pokorne podávať, čo učia, a tým správnym, čo vedia, nemôžu správne poslúžiť. Ich slová totiž prezrádzajú, ...
"Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzdávaní sa jeden druhému." Sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edith Stein) Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad ...
... ľudí, vypracoval kartičky, na ktoré napísal rôzne výroky svätcov, či ľudové múdrosti, ktoré mali pomôcť peninentom viesť čnostný život. Boli to jednoduché myšlienky o čnostiach a nerestiach ako napr: „Nebo ...
12. Moja biblia - prečítaš ju celú?
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... výroky do seba zapadajú a navzájom sa dopĺňajú. Dielo siedmich dní Už o prvých vetách knihy Genezis by sa dala napísať rozsiahla rozprava: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, ...
... záhrade: „videl si ma“ (PN 24). Tieto výroky nachádzajú najlepšie potvrdenie v teológii sv. Tomáša: od svojho počatia mal v hĺbke svojej duše videnie Boha a tak stále videl Otca, videl seba samého ako ...
14. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst, 13 vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. 1Krn 16 17 Potom Dávid prikázal všetkým ...
15. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... S odporom pozerám na odpadlíkov, lebo nedbajú na tvoje výroky. 159 Pozri, Pane, tvoje príkazy milujem; oživ ma pre svoje milosrdenstvo. 160 Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie