Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz apoštol

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... (Benedikt XVI., apoštolská exhortácia Verbum Domini, 95). Každé spoločenstvo je „dospelé”, keď vyznáva svoju vieru, slávi ju radostne v liturgii, žije lásku k blížnemu a ohlasuje bez prestania Božie slovo, ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... viac-menej pokladá za začiatok Cirkvi. Je to pochopiteľné, veď maličké spoločenstvo ustrašených apoštol sa v jeden deň rozrástlo o tritisíc duší, keď tí istí apoštoli vyšli v Sile Utešiteľa svedčiť o Ježišovi ...
3. Máte niečo na jedenie?
(Úvahy/O viere)
... kázanie o tom, čo kedy povedal, keď ešte chodil s apoštolmi pred svojim umučením, aby si dokázali dať veci do súvisu, nezazlieval im, že neveria napriek tomu, že ho videli a dokonca sa ho mohli aj dotknúť. ...
4. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... že týmto dogmám a pravdám nebude ľahké uveriť. Veď apoštoli s ním chodili 3 roky a tiež mali s tým problém, mnoho vecí nechápali. A preto niet sa čo čudovať nám, ktorí žijeme 2000 rokov po Kristovi, že ...
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
... ale aj veľmi úzko s ním spojenú v zápase proti pekelnému nepriateľovi. Tento zápas, ako sa to oznamuje už v protoevanjeliu, mal viesť k úplnému víťazstvu nad hriechom a smrťou, čo sa v spisoch Apoštola ...
7. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... „apoštolom rovná“. V katolíckom chápaní ide o apoštola-misionára, ktorý ako prvý úspešne prináša Evanjelium na pohanskú zem, ako to na Veľkej Morave uskutočnili sv. Cyril a Metod. Rovnakú ...
8. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... Tak čo je vo veci? Čo sa zmenilo – siete, loďka, či dokonca ryby sú teraz prešibanejšie? Nie, vy ste sa zmenili apoštoly, hoci ešte sami úplne nechápate, čo sa s vami robí. Váš predchádzajúci život už ...
9. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je pastierom, veľkňazom, cestou a bránou a stal sa pre nás všetkým zároveň, tak sa nám zjavil aj očakávaný sviatok a či slávnosť, ako hovorí svätý Apoštol: „Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.“ ...
10. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... završuješ všetky tajomstvá, aby tak, ako je jediná obeta, ktorá nahrádza všetky ostatné, bolo aj jedno kráľovstvo zo všetkých národov. Vyznávajme teda, milovaní, čo slávnostne vyznal svätý apoštol Pavol, ...
...  Prvý list apoštola Petra, 1 Pt 2, 21b-24 Lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, ...
12. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... apoštola a veľ kňaza nášho vyznania“ (3, 1). Teda naše povzbudenie začneme slovom, ktoré nás vyzýva, aby sme svoj zrak zamerali na druhého, v prvom rade na Ježiša, a aby sme si jedni druhých všímali a ...
13. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... To že by bolo všetko, čo malo zostať z veľkolepého Božieho plánu, z príchodu Spasiteľa na svet? Nie! Oni všetci, tak ako apoštoli, tak ako zástupy tých, ktorí Ti verili, už za niekoľko dní spoznali, že ...
14. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Vravel to ten istý Pán, keď hovoril o svojom príchode v sláve: „Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.“ A svätý apoštol Pavol dosvedčuje to isté: „Myslím, že utrpenia tohto ...
... apoštoli robili dennodenne. Dokonca u Petra len jeho tieň uzdravoval tých, ktorých kládli na ulice, kam mal prejsť. Viete si to predstaviť? Len váš tieň uzdravuje? Všetci ľudia by sa zbiehali ku kresťanom ...
16. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. ...
17. Kto je ten, ktorý má prísť?
(Úvahy/O Advente)
... určite ešte mnohé ďalšie otázky... Musela to byť záhadná postava, keď apoštoli neváhali a nechali aj svoje rodiny.... Musela to byť silná osobnosť, keď dokázal hovoriť pravdu aj pred tými, pred ktorými ...
18. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
...  Pravidelne nám chodia viaceré noviny. Z nich sa veľa dozvieme. Máme tiež telefonický kontakt s ľuďmi. Našou zvláštnou úlohou je aj apoštolát písania listov. Ľudia nám píšu, prosia nás o modlitby. Odpovedáme ...
Poraň dušu moju a srdce moje, o sladký Ježišu, šípom svojej slastnej a spasiteľnej lásky, svojej opravdivej, čistej a apoštolskej obetavosti, aby sa moja duša úplne roztápla v božskej ľúbosti a v túžbe ...
20. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ku Kristovi. Hovorí: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.“ Týmito slovami nás Apoštol učí, že Boh skrze toto svoje ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie