Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz apoštoli

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... viac-menej pokladá za začiatok Cirkvi. Je to pochopiteľné, veď maličké spoločenstvo ustrašených apoštol sa v jeden deň rozrástlo o tritisíc duší, keď tí istí apoštoli vyšli v Sile Utešiteľa svedčiť o Ježišovi ...
2. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... že týmto dogmám a pravdám nebude ľahké uveriť. Veď apoštoli s ním chodili 3 roky a tiež mali s tým problém, mnoho vecí nechápali. A preto niet sa čo čudovať nám, ktorí žijeme 2000 rokov po Kristovi, že ...
3. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ak pôjdeme hneď za ním, budeme môcť už tu akoby v predsieni nebeského Jeruzalema prežívať tento večný sviatok; ako aj svätí apoštoli išli za svojím vodcom Spasiteľom a boli aj vtedy a sú ešte aj teraz ...
4. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... To že by bolo všetko, čo malo zostať z veľkolepého Božieho plánu, z príchodu Spasiteľa na svet? Nie! Oni všetci, tak ako apoštoli, tak ako zástupy tých, ktorí Ti verili, už za niekoľko dní spoznali, že ...
5. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ním v sláve.“ Ale aby sa apoštoli utvrdili a dospeli k plnému poznaniu, pridáva sa k tomuto zázraku ešte iné poučenie. Zjavil sa Mojžiš a Eliáš, to jest zákon a proroci, a rozprávali sa s Pánom, aby ...
... apoštoli robili dennodenne. Dokonca u Petra len jeho tieň uzdravoval tých, ktorých kládli na ulice, kam mal prejsť. Viete si to predstaviť? Len váš tieň uzdravuje? Všetci ľudia by sa zbiehali ku kresťanom ...
7. Kto je ten, ktorý má prísť?
(Úvahy/O Advente)
... určite ešte mnohé ďalšie otázky... Musela to byť záhadná postava, keď apoštoli neváhali a nechali aj svoje rodiny.... Musela to byť silná osobnosť, keď dokázal hovoriť pravdu aj pred tými, pred ktorými ...
8. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... egoisticky - tie najlepšie miesta v jeho budúcom kráľovstve - hneď po jeho pravici a ľavici! A tak títo apoštoli ešte potrebovali veľa poučení, cvičení, očisťovania, potrebovali jednoducho premenu, aby ...
9. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... toľko budeme svedčiť a žiť. Nie je treba robiť nič predčasne. Prílišné ľudské úsilie má vždy sklon nebrať ohľad na Božiu vôľu. Príkladom v tejto veci sú samotní apoštoli z dnešného čítania (t.j. Pondelok ...
10. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... misie, teda nájsť miesto, naznačiť človeka, vypísať dekrét a začať pracovať. Lenže apoštoli, okrem toho, že rozumovo posudzujú všetky možnosti, (čo si vyžaduje vážnosť a otcovská starostlivosť predstaviteľov ...
11. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... apoštoli určite niekde z davu anonymne pozorovali zahambení, zmätení, plačúci, stratení... Našli počas života niekoho, o koho sa mohli oprieť, komu mohli zasvätiť celý život, istotu, ktorú videli, cítili, ...
... nám zjavuješ svoju lásku a objímaš nás ako svoje deti. Ty nás voláš, aby sme boli svätí ako si Ty svätý. Prosíme Ťa, aby nikdy nechýbali  tvojej Cirkvi svätí služobníci a apoštoli ktorí svojim životom, ...
13. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... a od radosti div nevyskočiť z kože? Niečo podobné prežili dnes apoštoli. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred ...
14. Pochybnosti
(Úvahy/O viere)
... ktorých sa dopúšťali apoštoli i iní Ježišovi súčasníci. No po vzkriesení sú vo výhode oni, lebo mali priame dôkazy o všetkom, čo sa stalo. No napriek tomu vidíme, že pochybovali dosť dlho. Apoštolom nestačilo ...
15. Sklamanie a nesplnené sny
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... miesto a porozmýšľať, kde sa stala chyba, čo sme očakávali a čoho sa nám nedostalo. A rovnako si spomenúť na všetko kráse, kvôli čomu nemôžeme ostatné odsúdiť a poddať sa apatii. Rovnako, ako apoštoli, ...
16. Večná túžba po milovanom
(Biblia/Meditácie)
... Ale trpieť zmysluplne - tak ako trpela Mária Magdaléna. Tak ako trpela Mária - Ježišova matka a pred týmto utrpením neutekala ako ostatní apoštoli až na Jána ale verne s obrovskou bolesťou v srdci stála ...
17. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Z celého sveta je iba Peter vyvolený, aby stál na čele všetkých povolaných národov, všetkých apoštolov a všetkých Otcov Cirkvi. Hoci je v Božom ľude mnoho kňazov a mnoho pastierov a ako prvý ich riadi ...
...  Apoštoli Apoštoli boli bičovaní, prenasledovaní, mučení a usmrcovaní. A i tak, niesli evanjelium do cudzích zemí: do Frýgie, Sýrie, Etiópie, Indie, Arábie, Talianska. Vynikajúcou postavou medzi nimi ...
19. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. 33 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, 34 veď medzi nimi nebolo núdzneho, ...
... pomáhať misiám, no nie materiálnou podporou, ale ako apoštoli, ktorým Pán Ježiš prikázal: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). PMD jednoty kňazov ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie