Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz bl.

Celkom: 35 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... baziliky v Guadalupe, kde tentoraz okrem milostí našej nebeskej Matky boli aj relikvie bl. Jána Pavla II. Keďže som nemal tú možnosť byť prítomný alebo aspoň vidieť v prenose obrad blahorečenia, keďže ...
Na svete je už nová brožúrka so schválenými textami Novény ku bl. Jánovi Pavlovi II. Nech sa páči, môžete si ju zakúpiť aj tu na internete so zľavou: www.salito.sk  ...
... o pomoc - litánia k bl. Jánovi Pavlovi II. Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.     K.: Pane zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa. K.: Kriste zmiluj sa.   Ľ.: Kriste zmiluj sa. K.: Pane ...
4. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Hodina milosrdenstva, ktorú sa modlili v Krakove 1.5.2011 v deň blahorečenia Bl. Jána Pavla II. ktorú sa môžete modliť každý deň o 15.00 hod. Nech sa páči... N. 1.: O Krv a Voda, ktorá si vyšla z ...
Naši priatelia zostavili novénu k bl. Jánovi Pavlovi II. Nech sa páči, tu je najnovší text aj s imprimáturom od o. biskupa Františka Tondru! Starý text, ktorý máte treba zničiť a nahradiť týmto novým odobreným ...
Práve tento článok je pre všetkých, ktorí by si chceli urobiť duchovnú obnovu s Jánom Pavlom II. Nech sa páči... 1. rozjímanie Mária K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen. K.: Panna ...
... vidí vo svojom životopise o bl. zakladateľovi vplyv rodičov na jeho osobnosť takto: „Arnold prekvapujúcim spôsobom zdedil charakter svojho otca: jeho vážny a zodpovedný prístup k životu, prísnu disciplínu, ...
... či UPC - Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza v Bratislave s misiami v Rumunsku. Aj keď sa Misijná nedeľa nesie viac v duchu finančnej pomoci misiám, nemali by sme zabúdať vo svojich ...
... po slavnosti Nanebevstoupení Páně, si chceme uvědomit, čím jsme se, skrze Ježíše a Ducha svatého, stali. Chceme sobě i světu vyprosit milost prožívání tohoto obdarování. Myšlenky bl. Jana Pavla II. ...
... veleben! Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Z modlitby bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice Stravující Ohni, Duchu ...
11. Prvorodený medzi mnohými bratmi (bl. Izák)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ako hlava a telo jedného človeka sú jeden človek, tak aj Syn Panny a jeho vyvolené údy sú jeden človek a jeden Syn človeka. Písmo hovorí: „Celý a úplný Kristus je hlava a telo.“ Veď všetky údy dohromady ...
„Človek, ktorý je stredobodom pozornosti tohto žalmu, sa tu javí ako ozaj veľký a dôležitý. Žalmista ho predstavuje ako božskú bytosť, nie však samu osebe, ale vo svojej podstate a vzhľadom na jej posledný ...
Začíname nový seriál úvah sv. otca Jána Pavla II. nad žalmami. Dedičstvo jeho ducha ostáva s nami naďalej v jeho slovách, ktoré nám adresoval, kým bol ešte medzi nami. Poklad jeho myšlienok a povzbudení ...
14. Vzkriesenie Pána očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vzkriesenie Pána a následné udalosti očami bl. A.K.Emmerichovej podľa jej zjavení z 18.2. - 6.4. 1823. VZKŘÍŠENI PÁNĚ Když se obloha rozbřeskovala jitřním jasem, viděla jsem, že Magdaléna, Maria ...
15. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
  Udalosti po smrti Ježiša videné očami bl. A.K.Emmerichovej v čase Bielej soboty... BÍLÁ SOBOTA Včera večer jsem viděla muže ve večeřadle. Bylo jich dvacet a byli oděni dlouhým, bílým šatem, přepásáni, ...
16. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Njasilnejšie a najťažšie okamihy krížovej cesty videné bl. A.K.Emmerichovou vyrážajú dych. Prajem obrátenie srdca pri ich čítaní... JEŽÍŠ BERE NA SEBE SVŮJ KŘÍŽ Menší oddíl vojáků zůstal u odsouzených. ...
17. Fyzické utrpenie Krista (lekárske hľadisko)
(Katechézy/Vieroučné témy)
... z Assisi, sv. Edita Steinová, sv. páter Pio), alebo služobníkov, ktorí vo svojich víziách prežili utrpenie Krista (bl. Anna Katarína Emmerichová, Mária Valtorta). Pokúsime sa priblížiť Ježišovo fyzické ...
18. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ďalšie pokračovanie videní bl. A.K.Emmerichovej tentoraz od zajatia v Getsemani, cez bičovanie, tŕním korunovanie až po odsúdenie u Piláta. JIDÁŠ Zrádce nebyl daleko a slyšel nyní hluk zástupu, jdoucího ...
19. Hrôza utrpenia v Getsemany očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... strohé informácie. Videnia bl. A.K.Emmerichovej však do najmeších detailov opisujú túto hrôzostrašnú časť Ježišovho utrpenia... JEŽÍŠ JDE NA HORU OLIVOVOU Když Ježíš s jedenácti apoštoly opouštěl ...
20. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
V tejto dobe Veľkého týždňa by som vám chcel, misijní priatelia, ponúknuť videnia mystičky bl. Anny Kataríny Emmerichovej, ktorej videnia boli Cirkvou odobrené a schválené. Je to len výber z jej zápiskov ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie