Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz bohatstvo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... bohatstvo chudobným. Veď Boh nepotrebuje zlaté nádoby, lež zlaté duše. Ale toto nehovorím, akoby som zakazoval odovzdávať také dary, ale žiadam, aby sa popri nich a ešte pred nimi rozdávala almužna. ...
2. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... myšlienka na úvod? Chcel by som v tejto úvahe ponúknuť bohatstvo duchovného života tých kresťanov, ktorí sú nám neznámi. Cieľ je jednoduchý – naučiť sa chápať krásu a bohatstvo každého kresťana, a tým ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... narkózy“, ktorá nás robí slepými voči utrpeniu druhých. Čo však bráni takémuto ľudskému a láskyplnému pohľadu na brata? Často je to materiálne bohatstvo a presýtenosť, ale aj uprednostňovanie vlastných ...
4. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
...  Ak aj som najbohatší človek planéty, ktorého majetok sa už ani nedá spočítať, ale neviem, ani nedokážem svoje bohatstvo využívať s láskou a z lásky pre dobro iných, ktorí sú schopní kvôli nedostatku ...
... že 9 ľudí je (jesť) z jedného taniera a 1 človek je z 9 tanierov. Materiálne hodnoty sú tu veľmi nespravodlivo rozdelené. Malá skupina vlastní veľké bohatstvo. Vyše 60 percent ľudí žije vo veľkej chudobe ...
... a radosťou, s ľahkosťou a oddanosťou a nadovšetko stálosťou do konca trvajúcou. Len Ty jediný buď mojou nádejou, všetkou mojou hrdosťou, bohatstvom a radosťou, veselosťou a slasťou, odpočinutím a uspokojením, ...
7. Blázni
(Kázne/Cez rok)
... detí s cieľom uchrániť ich od bied tohto sveta, akoby z blahorodnej myšlienky. Jasné, nie je naším cieľom žiť v biede, hoci mnohí sa jej nemôžu vyhnúť. No zato práve takí vedia nádherne oceniť pravé bohatstvo. ...
... chceš so všetkým svojim bohatstvom v rukách počuť: „Kiež by som sa nenarodil ako tvoj syn, tak veľmi si mi chýbal a ty... si sa celý život iba hral. Chýbala mi tvoja láska, tvoja prítomnosť. Nie som rád, ...
... o bohatstvo šťastia, pravej radosti a pokoja v dôvere v Otcovo náručie. Videl som to na ňom. Volal sa Koľa – v jeho tvári... Šťastie syna, ktorý cíti chrániacu náruč svojho Otca – jeho lásku, jeho silu, ...
... Na ich živote bolo vidno, že vedia, čo je ich najväčšie bohatstvo, kde je ich najväčší poklad. V druhom človeku, v ich rodine, v ľuďoch, ktorí žijú vedľa nich. A možno tak ako si vždy nechávali svoje domy ...
11. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... totiž hovorí: „Nech sa múdry nechváli svojou múdrosťou, ani silák svojou silou, ani boháč svojím bohatstvom; ale kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, nech ho hľadá a uskutočňuje právo a spravodlivosť.“ ...
12. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... vobec nevychádza v ústrety ako nám tu na Slovensku. Musíme si to tu vážiť. Hĺbka a duchovné bohatstvo kňazov, pátrov i misionárov je vykúpená veľkou obetou... Áno, hlavne modlitbou veriacich po celom ...
... tak aby to aj oni pocítili. Lebo len tieto chvíle budú raz tvojím bohatstvom naveky – chvíle, v ktorých sme človeka oproti sebe milovali čistou nefalšovanou opravdivou láskou a touto láskou ho opäť zrodili ...
... Arnold jej zmýšľanie. Tak sa stal svojou osobnou nenáročnosťou a bohatstvom vnútorného sveta akoby obrazom svojej matky.“ Najcennejším dedičstvom, ktoré si Arnold Janssen odniesol zo svojho rodičovského ...
15. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... napísal: „Kristus sa za nás stal kliatbou.“ Ľudské telo získalo zo spoločenstva a zo spojenia so Slovom nesmierne bohatstvo: zo smrteľného sa stalo nesmrteľné, zo živočíšneho sa stalo duchovné a hoci bolo ...
16. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... sa v súčasnosti takto vyjadril o požehnaní; „Da mojich rúk bolo vložené nesmierne bohatstvo. Sám Kristus chce rozdávať cezo mňa, slabého, svoje požehnanie. Ako žehnal za svojho pobytu na zemi, chce rukami ...
17. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... ktorej krása, moc a bohatstvo ďaleko presahovali ľudské predstavy. Za tým všetkým sa človek snažil nájsť konkrétnu príčinu, ktorá musela byť omnoho väčšia ako on sám, keďže dokázala toto všetko, vrátane ...
... bohatstvo, krásu, radosť i lásku. V kresťanskom slovníku „maličkosť“ je úžasný a príťažlivý duchovný rozmer odzrkadľujúci Božiu svätosť. Úcta k dieťaťu Ježišovi je prežívaná ako poslušné odovzdanie sa ...
19. Sv. František
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... potom pochopil, že má pomôcť zachrániť Cirkev. Sv. František mal dostatok svetského bohatstva, no to ho nedokázalo nasýtiť. Preto hľadal naozajstné bohatstvom, podobne, ako dnešní mladí ľudia. Mnohí ...
... Otcovská láska Boha znamená, že Boh nám dáva život a miluje nás takých, akí sme: s bohatstvom a krásou našej ľudskej prirodzenosti, ako aj s našimi hriechmi, zraneniami a obmedzeniami. Neprestáva milovať ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie