Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz choroba

Celkom: 28 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... duša už bude rozožratá chorobami skrz naskrz. Tou najsilnejšou činnosťou na očisťovanie duše a napĺňanie sa posilou stále zostáva svätá spoveď, kde Pán sám dáva do poriadku, čo sme neopatrnosťou alebo ...
2. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... Keď sa v čase núdze pridruží ešte nejaká choroba, ľudia sú nútení žobrať. S koľkými kňazmi pracujete na misijnej stanici? Ako verbisti pracujeme aspoň dvaja, alebo traja na jednej stanici. Málokedy ...
3. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... Choroba sa tu chápe ako znak hriechu. Wiliam to opisuje takto: „Ak moje dieťa ochorie, je to znak, že duchovia zosnulých nie sú spokojní so životom dieťaťa alebo jeho príbuzných. Týka sa to aj mňa ako ...
4. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... na niečo úplne iné ako na začiatku alebo sa choroba vráti v ešte väčšom meradle ako predtým. Boh narozdiel od diabla lieči tak, že odoberá problém úplne a zhramonizuje aj dušu aj psychiku s telom - teda ...
5. Kde si bol, Bože?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Kde je Boh, keď tak veľmi trpíme a necítime Jeho prítomnosť? Prečo sa zdá byť tak ďaleko, necitlivý k našej bolesti? Možno ti dá odpoveď na tvoje otázky aspoň z časti tento príbeh... Mladá žena vyskočila ...
... a krok za krokom mám šancu sa vyliečiť. Ak mame neverím, krok za krokom môže pod vplyvom choroby z môjho tela odchádzať život až ma môže nakoniec aj obyčajná choroba skoliť a pripraviť o život. Ak mame ...
... je zranenie na duchovnom živote, a iná choroba, obyčajne psychického rázu, ktorá je sprevádzaná rôznymi videniami temných figúr, počutím zvukov a pod (ako ta na mnohých prípadoch vo svojich dušpastierskych ...
8. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... Ak je príčinou samovraždy choroba, Pán to berie do úvahy. Sestra Emmanuela : Navštívili vás osoby, čo samy seba pomaly ničia, napríklad predávkovaním sa drogami ? Mária Simma : Áno, nie sú stratené. ...
... katechétov, seminárov, kňazov, a tiež o pomoc pri zlepšovaní podmienok života ľudí v krajinách najviac postihnutých chudobou, podvýživou – predovšetkým detí –, chorobami, nedostatkom zdravotných služieb ...
10. Posledné dni sv. Moniky (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a choroba sa jej rýchlo zhoršovala. Z Vyznaní svätého biskupa Augustína (Lib. 9, 10-11: CSEL 33, 215-219)  ...
11. Nakloň mi srdce (sv. Robert Belarmín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... za dobré všetko, čo ťa vedie k tvojmu cieľu, a za zlé to, čo ťa od cieľa odvádza. Úspechy a protivenstvá, bohatstvo a chudoba, zdravie a choroba, pocty a hany, život a smrť nie sú pre múdreho človeka niečím, ...
12. Daruj kravu – zachrániš život!
(Misie/Formy pomoci misiám)
... otec či matka zostali bez práce a tým aj bez peňazí na živobytie, alebo niekto z rodiny vážne ochorel a jeho choroba zhltla a stále hltá všetky zdroje financií v rodine. Túto zaujímavú formu pomoci podľa ...
13. Oddychovať? Až v nebi?
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... a tak ak aj niekto konečne ide niekam si oddýchnuť, berie si svoju prácu so sebou v počítači alebo mobile. Ale to je práve chyba, za ktorú už začíname kruto platiť rôznymi civilizačnými chorobami, a čo ...
14. Duša versus Telo - 0 - Úvod
(Úvahy/O duši)
... zlý stav ich duše a radia, aby si človek dal najprv do poriadku dušu a potom sa aj choroba vylieči... Ak sa pozrieme na stvorenie človeka a pohľad upriamime aj do budúcnosti na vzkriesenie celého ľudstva, ...
15. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... infekciami a chorobami tých dôb. Ako každá matka som sa ani ja nemohla ubrániť strachu, ktorý dolieha na materské srdce. Ale jedného dňa sa objavil veľmi temný mrak, ktorý zatienil radostné svetlo Matky ...
... človekovi a jeho choroba odíde mávnutím ruky (no, neviem, neviem... či ten chorý radšej povedal, že je už zdravý, ak by mal zjesť ďalšie také „splesnuté“ a zoschnuté vajíčko – dátum spotreby im asi vtedy ...
17. Krížová cesta Karola Wojtylu
(Modlitby/Krížové cesty)
... videli jeho moc nad ľudskými slabosťami, chorobami a aj nad smrťou. A teraz by nevyužil túto silu? A "my sme dúfali", hovoria učeníci na emauzskej ceste. "Ak si Syn Boží, zostúpz kríža", provokujú ho okolostojaci. ...
18. Jeho rany ma volajú (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... by sa nemohlo Kristovou smrťou zachrániť? Keď si teda spomeniem na taký silný a účinný liek, už ma nemôže vystrašiť nijaká zlá choroba. A preto sa očividne mýli ten, čo hovorí: „Moja neprávosť je väčšia, ...
19. O kráľovi a štyroch ženách
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... bohatstva. Kráľ ju však nemal veľmi rád, málokedy si ju všimol, hoci ona mu prejavovala vrúcnu a oddanú lásku. Jedného dňa kráľ ochorel. Bola to nevyliečiteľná choroba. Kráľ pochopil, že na zemi mu ...
20. Nový začiatok
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
„Takto som nemal žiť. Nemôže to predsa takto skončiť. Nie, ešte nie je koniec, prosím...“ Toto boli prvé slová, ktoré ma zelektrizovali po tom, ako som sa dozvedel, že mám rakovinu a onedlho tu už nebudem. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie