Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz cirkev

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
Drahí bratia a sestry, tento rok slávime Svetový deň misií v čase, keď sa končí Rok viery, ktorý bol významnou príležitosťou na prehĺbenie nášho priateľstva s Pánom a na naše povzbudenie, aby sme ako Cirkev ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... je tiež dosť, treba chrániť, a nie zničiť predbežnými opatreniami, zákazmi a pod. Cirkev takto nikdy nepostupovala, ale vždy najskôr všetko dôkladne preskúmala, až potom sa vyslovovala. A to ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
Milí misijní priatelia, tohoročná zimná Veľká noc nám aj "predčasne" priniesla všetky veľké sviatky Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého na mesiac máj, ktorý je neodmysliteľne spojený s Pannou ...
4. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... ak sa najväčšé cirkevný sviatok mení iba na národné tradície a skracuje len na pár dní. Veď niektoré historické udalosti posledných storočí, si ľudia pripomínajú stále, ako napr. koniec 2. svetovej vojny. ...
... aj k návratu misionárskej povahy Cirkvi do centra ekleziológie. Misijná ekleziológia Tento pohľad na Cirkev sa ani dnes nezmenil, ba dočkal sa plodnej teologickej a pastorálnej reflexie, pričom sa zároveň ...
6. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... len útržky, ako „Ježiš klope na dvere, ale neotvoríš mu, lebo sa bojíš, že ti všetko zje...“  –  „Tuto páter je jasný znak toho, že naša Cirkev je pravá...“ – „Svätá Trojica je ako varenie kukuričnej kaše...“ ...
7. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pre jeho bývalých farníkov a aj ostatných, čo ho poznali. Ako by sa mala postaviť miestna Cirkev a je potrebné o tom hovoriť pred farníkmi, mladými ľuďmi ? Akoby v týchto otázkach vládlo v Cirkvi akési ...
8. Dary zo Slovenska do Sierra Leone v Afrike
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... a tiež z Cirkevnej základnej školy v Bardejove, ktoré spolu vyrobili presne 304 náramkov. „Vďaka týmto deťom, ktoré sa zapojili, vzniklo 304 nových medzikontinentálnych kamarátstiev. Deti sa náramkom veľmi ...
9. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i ...
10. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... pôvodného určenia, a to má hrozné následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. Touto pobožnosťou krížovej cesty chceme vyprosovať uzdravenie našim rodinám. 1. zastavenie: Ukrižuj ho! Tak volali masy, ...
11. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... že nám chýbajú schopnosti … Zabúdame na Tvoje slová, ktorými nás uisťuješ: „Ak budete mať vieru … stane sa to.“ (porov. Mt 21,21) Čo to znamená? Ak budete mať vieru, Cirkev bude živá i v poloprázdnych ...
... znečisťujú náš organizmus. Cirkev už dávno zaviedla pôst od mäsa každý piatok. Možno ani nevedela akú veľkú službu človeku robí. Veď dnes už mnohí neveriaci zavádzajú bezmäsité dni - stredu alebo piatok, ...
... na jeho ceste k víťazstvu prostredníctvom služby. Vidíme ho ako toho, ktorý „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“ (Marek 10, 45). Preto je aj Cirkev ...
14. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. ...
15. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
Vianočná novéna sa začína 16. decembra v predvečer 17. decembra, kedy sa Cirkev obracia od druhého príchodu Ježiša Krista viac na jeho prvý príchod na túto zem v podobe malého bezbranného dieťaťa v Betleheme. ...
16. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... nedeľu začíname prvou adventnou nedeľou nový cirkevný rok. Zo srdca vám prajem, aby to bol rok dobrý, plný Božieho požehnania, lásky Boha k nám jeho stvoreniam a vzájomnej lásky a porozumenia v našich ...
17. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... najsvätejšou sviatosťou za tých, čo sú aktívni v misiách, teda za misionárov verbistov, za misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Okrem toho sme povolané, aby sme sa modlili za celú Cirkev, zvlášť za ...
18. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... krajinami. Cirkev vo Vietname je neustále pod štátnym dozorom, podobne, ako tomu bolo za socializmu u nás. Kňaz nemôže ísť slúžiť omšu do inej farnosti. Môžete nám prosím niečo povedať o rodine, z ...
... communities“ na Základné cirkevné spoločenstvá. Každé takéto spoločenstvo tvorí 8 až 12 rodín. Večer po skončení práce sa zhromaždili. S katechétom alem s nketorým lídrom som prišiel medzi nich. Rozprávali ...
... tématike. V pondelok je to vždy rubrika Cirkev s svet, kedy zájdeme do nejakej krajiny vo svete a snažíme sa podať na ňu pohľad z hľadiska kresťanstva. V utorok ponúkami rubriku Očami viery, vedy a kultúry ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie