Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz cirkvi

Celkom: 48 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kresťanmi. Ohlasovanie evanjelia je súčasťou toho, že sme Kristovi učeníci, a je to trvalá úloha, ktorá oduševňuje celý život Cirkvi. „Misijný elán je jasným znamením zrelosti cirkevného spoločenstva” ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... všetko vybavené. Je potrebná skutočná spolupráca predstavených Cirkvi s Duchom Svätým, aby vedeli tieto problémy správne a spravodlivo riešiť. Mať srdce tiché a pokorné, ako Kristus, znamená ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... viac-menej pokladá za začiatok Cirkvi. Je to pochopiteľné, veď maličké spoločenstvo ustrašených apoštol sa v jeden deň rozrástlo o tritisíc duší, keď tí istí apoštoli vyšli v Sile Utešiteľa svedčiť o Ježišovi ...
4. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... naozaj už mnohým "dobre šibe". Veľká noc je naozaj Veľká, ba najväčšia udalosť posledných dvoch tisícov rokov, preto si zaslúži viac pozornosti. Liturgia Cirkvi ju preto slávi veľkolepe prvých osem dní, ...
5. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... kresťan nielen má, ale musí byť mierotvorca, ináč nie sme dôstojní svojho zvania. No žiaľ, ak sa pozrieme na kresťanské cirkvi, komunity, na seba, pochopíme, že je medzi nami len málo mierotvorcov. Ja ...
6. Dotknúť sa srdca
(Úvahy/O viere)
V dnešnej úvahe si dovolím zacitovať úvahu z knihy: Božie slovo na každý deň. Sv. Ambróz hovorí: Krása Cirkvi nespočíva v prvom rade v konaní dobrých skutkov alebo v okázalých obradoch, ale v ...
... slávi 50. výročie koncilového dekrétu Ad gentes, začiatok Roku viery a otvorenie Biskupskej synody na tému novej evanjelizácie, čo posilňuje odhodlanie Cirkvi angažovať sa v misiách ad gentes s ešte väčšou ...
... a Jeho starostlivosť o svojich vyvolených, ktorí sa rozhodli ísť za ním, je čoraz viac odsúvaná na vedľajšiu koľaj, ako to žiaľ často vidno aj v našich kláštoroch v Katolíckej cirkvi... Snažíme ...
9. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... menej známy, hoci pochádzal z Uhorska, pravdepodobne niekde z Východného Slovenska, sú spoločnými svätými Katolíckej i Pravoslávnej cirkvi, keďže žili ešte do schizmy Katolíckej a Pravoslávnej ...
10. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... svätca a „nepravosť“ katolíkov. No to je už za nami a my tiež v niektorých podobných veciach sme neboli najlepší. Prečo je dôležité poznať ideály svätosti inej cirkvi, keď v našej je toľko príkladov? Po ...
11. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pre jeho bývalých farníkov a aj ostatných, čo ho poznali. Ako by sa mala postaviť miestna Cirkev a je potrebné o tom hovoriť pred farníkmi, mladými ľuďmi ? Akoby v týchto otázkach vládlo v Cirkvi akési ...
... podobách; je to hodina utrpenia tvojej Cirkvi a celého ľudstva. Je to hodina temnôt, keď sa otriasajú základy zeme a človek, „odrobinka tvojho stvorenstva“ v nej stoná a trpí: keď sa rôzne pretvárky a ...
13. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... Zdravas´, Mária. Sláva Otcu. Pane Ježišu, ty si určil nášho Svätého otca Benedikta XVI., aby ťa ako tvoj námestník zastupoval v tvojej Cirkvi. Prosíme ťa, naplň ho svojou láskou, aby bol dobrým otcom a ...
14. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... i spoločenský rozmer. V Cirkvi, ktorá je Kristovým mystickým telom, sa táto vzájomnosť prejavuje tým, že spoločenstvo neprestajne robí pokánie a prosí o odpustenie za hriechy svojich detí, ale sa aj vždy ...
15. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... sem i najnovšia forma prenasledovania Tvojej cirkvi v krajinách, kde sa pod hlavičkou vedeckého svetového názoru o oslobodení človeka deje najväčší zločin: zbavovanie človeka jeho ľudskosti, slobody a ...
16. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nemenšia prozreteľnosť tu položila základy nádeje svätej Cirkvi, aby celé Kristovo telo poznalo, akou premenou bude obdarené, a aby aj jeho údy túžili mať účasť na sláve, ktorá zažiarila na ich Hlave. ...
... Pána je nevyhnutné pre všetkých, ktorí sa modlia za viditeľnú jednotu Cirkvi v tomto týždni. Všetky ekumenické aktivity si vyžadujú čas, vzájomnú pozornosť a spoluprácu. Všetci sme povolaní spolupracovať ...
18. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... pred tvárou Cirkvi. 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.   Sedem sviatostí 1. Krst. 2. Birmovanie. 3. Eucharistia (Oltárna sviatosť). 4. Pokánie (sviatosť zmierenia). 5. Pomazanie chorých. ...
19. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... výškových budov sú tu najviac jednoposchodové domy. V Sydney mala každá štvrť svoj kostol a faru, v Alice Springs máme len jeden katolícky kostol. Ostatné kresťanské cirkvi majú tiež len jeden kostol a ...
20. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... povätenie kňazov a za misijné dielo Cirkvi prostredníctvom našej adorácie k Najvätejšej sviatosti. V akom vzťahu je vaša rehoľa voči misiám? My hovoríme, že sme misionárky na kolenách. Cez naše modlitby ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie