Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz diela

Celkom: 31 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Dotknúť sa srdca
(Úvahy/O viere)
... srdciach, ktoré milujú Ježiša. Môže byť chrám architektonicky na výške, môže byť nádherne ozdobený najdrahšími kvetmi, umelecké diela v chráme nám môžu doslova „vyraziť“ dych, kňazské rúcha nás ...
... týmto výsostným svedectvom viery, ktorá sa mení na lásku, by som chcel spomenúť Pápežské misijné diela, ktoré sú nástrojom na spoluprácu v univerzálnom poslaní Cirkvi vo svete, a poďakovať im. Prostredníctvom ...
3. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... začal rozvíjať kláštorný život. Ich spoločenstvo však nebolo obyčajné. Vládol v ňom duch neobyčajnej lásky, ako to už v začiatkoch každého Božieho diela býva. Spolubratia si boli vedomí, že v každom ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... sľubom. Toto číslo nepredstavuje presný chronologický údaj, vytvorený súčtom dní. Je to skôr označenie trpezlivého očakávania, dlhej skúšky – čas dostatočný na to, aby človek uvidel Božie diela – čas, ...
5. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... a obety máme účasť na misijnom diele Cirkvi, pretože sa modlíme za úspech tohto diela. Tiež naším kontaktom s misionármi sme v kontakte s tým, čo je nové v misiách. Prostredníctvom novín a časopisov sme ...
6. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... zároveň. Zahoď už konečne strach, ktorý zlý vládne v srdciach toľkých kresťanov po celom svete a tak znemožňuje Bohu konať cez nás veľké diela, zázraky! Skús to! Ono to stojí za to – tých pár škrabancov, ...
...  Milosrdenstvo Božie, ktoré zahŕňaš všetky diela jeho rúk, Milosrdenstvo Božie, korunujúce všetko čo je a čo bude jestvovať, Milosrdenstvo Božie, v ktorom sme všetci ponorení, Milosrdenstvo Božie, ...
... Kniha Múdrosti ohlasuje tú istú pravdu, keď robí výčitky ľuďom, "ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali Tvorcu pri pohľade na jeho diela" (Múd 13,1). Dnešnému človeku ...
9. Neskrývajme sa
(Komentáre/Kresťania a ...)
... aj okoloidúcich pútnikov. Tak nech naša viera vyjadrená znakmi a sprevádzaná konkrétnymi dielami jasne svedčí, že sme ešte nestratili Boha a vieru, ale že obaja majú pevné miesto v živote našom, i celej ...
10. Božia múdrosť (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a že sú dielami hodnými Boha. Lebo ako je naše slovo obrazom Slova, ktoré je Božím Synom, tak je aj stvorená múdrosť v nás obrazom toho istého Slova, ktoré je samou Múdrosťou. V nej máme mohutnosť ...
11. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... povzbudzovať ich k modlitbe za misionárov po celom svete a za všetkých, ktorých Pán k misionárom posiela a takisto aspoň malou finančnou čiastkou, akou sa dá, podporovať misijné diela Cirkvi vo svete. ...
... v snahe označiť zdroj svojej sily za legálny a dobrý. Mágiu predstavuje aj mnoho iných autorov a televíznych seriálov, ktoré rovnako zastierajú pravú tvár tohto nebezpečného diela.  ...
... figúrky, kresby, ihly, disky, formulky a hymny, ktoré boli pokladané za základný zdroj mágie. Druhotné zdroje tvorili rôzne zápisky, zborníky, príručky i literárne diela (napr. Homérova Ilias a Odysea), ...
14. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... Emmanuela : Ježiš hovorí, že je ťažké bohatému dostať sa do kráľovstva nebeského. Videli ste podobné prípady ? Mária Simma : Ak robia dobročinné diela a robia všetko s láskou, aj bohatí môžu prísť do ...
... Williama Eglintona. Hnutie malo rovnako veľkú obľubu i v Nemecku s predstaviteľmi Frederikou Hauffe a Justinom Kernerom a vo Francúzku s už spomínaným Kardecom a Cahagnetom, ktorý mu svojimi dielami predchádzal. ...
16. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
Pápežské misijné diela ponúkajú možnosť sláviť Misijný deň detí (MDD) a zároveň ponúkajú materiál pre kňazov a katechétov. Nech sa páči. Úvodné slovo Milí priatelia, katechéti a animátori, blíži ...
„Nech žíje svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“ ( sv.Arnold Janssen, SVD ) Mnohí kresťania vo svete sa zapájajú do laického spoločenstva „Steylského misijného diela“ ...
... o Kristovi buď vôbec nepočuli, alebo počuli veľmi málo. Z takto nazbieraných finančných prostriedkov sa podporujú projekty Pápežského misijného diela šírenia viery (PMD) v približne 1100 diecézach sveta, ...
... a zakladatelia Pápežské misijné diela sa skladajú zo štyroch častí, z ktorých každá sa stará rôznym spôsobom o rôzne potreby misií a misionárov po celom svete: Papežské misijné dielo šírenia viery ...
Pápežské misijné diela majú svoju históriu aj na Slovensku. Píše sa už od roku 1945. Nech sa páči...     Až do roku 1945 bolo Pápežské misijné dielo známe pod menom Pápežské misijné spolky ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie