Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz dní

Celkom: 30 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... úlohu rozširovania hraníc viery, týkajúcu sa jednotlivých veriacich, ako aj všetkých kresťanských spoločenstiev: „Keďže Boží ľud žije v spoločenstvách – najmä diecéznych a farských – a prostredníctvom ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... tým viac bije. Boh nikoho nepotrebuje, nijakých prostredníkov, ani sekretárky. No on je Láska, a láska sa chce vždy dávať a deliť. Preto to aj robí, delí sa starostlivosťou o všetkých, hlavne tých, kto ...
3. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... naozaj už mnohým "dobre šibe". Veľká noc je naozaj Veľká, ba najväčšia udalosť posledných dvoch tisícov rokov, preto si zaslúži viac pozornosti. Liturgia Cirkvi ju preto slávi veľkolepe prvých osem dní, ...
... Božia moc, ale sloboda ľudí.“ Jeho spolubesedník znova argumentoval, prečo potom Boh nestvoril svet bez ľudskej slobody? A on odpovedal: „Pretože to by bol svet bez ľudí. Bolo by to miesto bez nenávisti? ...
... v tých našich rodinách je. Niekedy tá rodinná pohoda chýba nielen cez rok, ale aj počas týchto sviatočných dní. Ja nám prajem, aby sme si nenechali otráviť ducha Vianoc, aj keď možno navonok nie je všetko ...
„Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ Mt 11, 12 Toto je zaujímavá veta v dnešnom evanjeliu. V poznámkach vo sv. Písme som sa dočítala niečo, ...
7. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
Ako sa nám darí zabúdať na „moje“ „naše“ cesty a nachádzať „Jeho“... ... cesty...., ...chodníky..., .... pravdu....??? „Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný ...
8. Ukáž mi, Pane, svoje cesty...
(Úvahy/O Advente)
„Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.“ (Ž 25,4-5)   Milí moji, opäť tu máme ...
... o hlásanie evanjelia v každom kúte sveta prináleží v prvom rade biskupom, ktorí sú ako členovia biskupského kolégia i ako pastieri partikulárnych cirkví priamo zodpovední za evanjelizáciu sveta. Pretože ...
10. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... robotníkov, šéfov, podnikateľov, úradníkov, učiteľov, vojakov, policajtov, právnikov i iných, ktorí usilovne vykonávajú im zverené úlohy nielen kvôli sebe, nie pre výplatu, úspech, či iné zisky, ale pre ...
... nimi pas. Ako sa to často stáva, práve vo chvíli, keď som pas o niekoľko dní veľmi súrne potreboval. Bez neho to jednoducho nešlo a mohol som stratiť veľmi veľa, keby som ho nepriniesol so sebou. ...
... evanjelista ukázal, že Kristus má aj moc urobiť, čo chce, dodáva: „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila ...
... pracoval. Keď k nemu prišiel ten, čo ho predtým najímal do práce, netváril sa moc prívetivo. Keď prosil o pomoc, žeby potreboval zostať pár dní či týždňov v kláštore, mních súhlasil, no ...
14. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... smrti báli, neutekali pred ňou, i keď vedeli, čo sa chystá, ale v modlitbe odovzdávali ducha Bohu, ako to urobil sv. Štefan, prvý mučeník. Kráľovskí svätci, hodní našej pozornosti, sa ...
15. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... Bohu za ďalší prežitý deň a za ľudí, v ktorých som stretol jeho. Ďakujem mu za všetko, čo som sa dnes naučil a skúsil – za nové slová, chodníky a byliny, nové chute, vône a zvuky – za každý nový prejav ...
16. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... kde to vyzerá fajn... Viem, nie je ľahké také rodiny nájsť. Niekedy sa aj zbežne známi stanú drahšími ako rodní. Potom ma veľmi ovplyvnili konkrétne životné situácie svätých, ktorí mi boli blízki – to ...
17. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Už dávno sa moc jeho smrti vyhrážala našej smrti. Veď prostredníctvom proroka Ozeáša povedal: „Smrť, ja budem tvojou smrťou, ja budem tvojím zhubcom, podsvetie.“ V smrti sa podrobil zákonom podsvetia, ...
18. Stavba nemocnice spojila Južný Sudán a Slovensko
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... nasledujúci deň odcestovali spoločne na východ Slovenska. Navštívili saleziánskych novicov v Poprade a v ten istý deň sa stretli aj s viacerými ľuďmi z farnosti Ražňany. Počas ďalších dní ich privítali ...
19. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i ...
20. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
Evanjelium je radostná zvesť a preto je každý z nás pozvaný k radosti. Ale je možné prežívať radosť za všetkých okolností? I v utrpení? V chorobe, v starostiach, v únave všedných dní, v starobe? Ako prežíval ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie