Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz dobro

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... druhu predsudky a pochybnosti o svojich blížnych. Ôsme Božie prikázanie nás vyzýva myslieť o blížnych len v dobrom, aj keď nás o tom vonkajšie znaky hneď nepresviedčajú. Aj iné ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... s nimi. Je jasné, že Boh sám a prvý počuje naše modlitby, lebo ako jediný ich vidí a j nevyslovené v hĺbke našich duší. No vykúpení bratia a sestry tiež majú hlboký a láskyplný záujem o naše dobro. Sami ...
3. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
... len pri skutkoch, sme dobročinná organizácia. Treba si uvedomiť a ohlasovať Toho, kto nám dáva silu k tým skutkom – Krista. On by mal byť motiváciou ku skutkom. Krátke zhrnutie: Boh si ma na počiatku vyvolil, ...
4. Vyjednávanie s Bohom
(Úvahy/O viere)
... ho dojala dôvera Mojžiša v jeho dobrotu. On veril v Boha silného, v Boha dobrého. A tak sa Boh aj voči Izraelitom v konečnom dôsledku zachoval. Pomohol im prežiť 40 rokov na púšti a nakoniec ich doviedol ...
... Áno. Miesto bez utrpenia? Áno. Ale takisto by to bol svet bez lásky, ktorá je najvyššou hodnotou vo vesmíre. A toto najvyššie dobro by nikdy nemohlo byť zakúsené. Skutočná láska – naša láska k Bohu a naša ...
... oni boli aj neustále sa milujúcimi partnermi. Ani čas neumenšoval ich lásku. Mnohí to poznáme, mnohí možno nie. A ešte jeden príklad z rodiny Quattrocchi: Rodina Quattrocchi držala spolu v dobrom aj v ...
7. Jozefova rozvaha
(Úvahy/O Advente)
... pred potupou, alebo naopak, či som niekoho vystavil potupe. Nech nám sv. Ignác pomáha vidieť pravdu o nás. Nech nám pomôže vidieť to dobro v nás, ale i tie nedostatky. Nech nevystavujeme a nie sme vystavovaní ...
8. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
... z týchto maličkých.“ Týmito slovami zakončuje Ježiš podobenstvo o dobrom pastierovi. Začala som vetou, ako sa nám darí nachádzať jeho cesty, chodníky, pravdu, spôsob správania. Ježiš ukazuje dnes na ...
9. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... nezodpovednosti a žiadostivosti, akým podliehajú mnohí. Nech sú nám výčitkou, ktorá nás pohne zmeniť svoje postoje i úzkoprsé ciele osobného šťastia, na, ku všetkým otvorenú, lásku a dobrosrdečnú i nezištnú ...
... z „pomoci pre bezdomovcov“ sa vykľul prekrásny systém, ako vytĺcť z ľudí peniaze a ešte aj dobrovoľne. Jednoducho urobiť z ľudí novodobých otrokov. Koľa tak pracoval a pracoval a pracoval. ...
... vidieť, čo my už vidieť schopní nie sme, príbeh človeka, ktorý neoslepol, ako sme mnohí z nás svojmu srdcu dobrovoľne dovolili oslepnúť. Nikolaja som stretával častejšie v dome Sestier Matky ...
... a sám dobrovoľne odišiel – preč, preč... Akurát sa naskytla robota v Moskve a tak odišiel aj s robotníkmi do Moskvy. No a ako sa to už vtedy veľmi často (možno aj teraz) stávalo, ...
13. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... deň začína s brieždením, okolo šiestej. Ešte zababúšený v teplej deke vdychujem ostro studený vzduch spolu s dobrom rannej modlitby. Keď prvé slnečné lúče premietnu na stenu kríž malého okna, vyberiem ...
14. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... ale často oni sú s kamarátmi. Dobrí kamaráti veľmi silno pôsobia v dobrom na dieťa... Hľadajte, no nenúťte, modlite sa, nech sa to udeje spontánne. No vy k tomu môžete dopomôcť návštevami v takých rodinách, ...
15. Stavba nemocnice spojila Južný Sudán a Slovensko
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... sa konal tzv. Juhosudánsky večer, na ktorom nechýbal časový priestor na kladenie otázok a na individuálne rozhovory s donom Mathewom, taktiež s dvoma misijnými dobrovoľníkmi z Južného Sudánu, a to Marekom ...
... letom dobroty a poctivosti. Ľudské srdce, to je celý mikrokozmos. V ňom sa rozhodujú veľké osudy ľudstva, v ňom sa riešia alebo vyostrujú jeho konflikty. Ide však vždy o to isté: prijať alebo stratiť pravdu, ...
17. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... dobrým skutkom“ (v. 24).   1.zastavenie – Odsúdenie na smrť (Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.) „Všímajme si jeden druhého“: zodpovednosť za bratov ...
18. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... zbytočné. Vôľa jeho Otca bola obetovať za nás život a toto odsúdenie bolo začiatkom plnenia jeho vôle. A Božia vôľa má vždy za cieľ dobro a krásu, a tak by sme mali mať tento končený cieľ na mysli vždy, ...
19. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... práve utrpenie nám všetkým ako jediné mohlo priniesť a aj prinieslo spásu. Ak utekáš od utrpenia, nikdy nedokonáš poriadne ani jedno svoje dobré dielo, pretože každé dobro sa dosahuje aj za cenu bolestí, ...
20. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... išlo predovšetkým o to, aby sa v srdciach učeníkov predišlo pohoršeniu z kríža; bola im odhalená veľkosť skrytej dôstojnosti, aby poníženie dobrovoľne podstúpeného umučenia nezmiatlo ich vieru. Ale ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie