Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz dokumentov

Celkom: 12 nájdených výsledkov.

... misijnej prirodzenosti Cirkvi. Čítanie a štúdium dokumentov II. vatikánskeho koncilu a misijných encyklík pápežov. Pohľad na osobné dejiny a dejiny vlastnej Cirkvi v celosvetovej perspektíve a osvojenie ...
... 16 - Vo svetle dokumentov cirkvi  ...
... prežívajú, o ktorých sa rozprávajú. Laik teda nemá byť nepodareným klerikom, ale práve naopak – podareným laikom – Kristovým svedkom.   Zároveň je laik podľa cirkevných pokoncilových dokumentov povolaný ...
... vďaka možnosti uchovávať množstvo dokumentov a diskutovať na rôzne témy veľmi vhodným priestorom na katechizáciu nielen detí ale i dospelých. Martyria – vydávanie svedectva svetu o Kristovi. Vďaka svojej ...
5. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na školách alebo tých kresťanov, ktorí sú zapojení do miestnych samospráv. Internet je v tejto oblasti vďaka možnosti uchovávať množstvo dokumentov a diskutovať na rôzne témy veľmi vhodným priestorom na ...
Internet a možnosti jeho využitia v živote veriacich či v evanjlezácii neveriacich sa objavujú aj v dokumentoch Cirkvi. Chceli by sme vám tentoraz priblížiť internet z pohľadu, v akom ho vidí cirkev vo ...
... i pápežských dokumentov a za príklad im dal sv. Jána Vianeya. List končí modlitbou za Cirkev v Írsku. Záver Možno pre niekoho je takýto list málo, iní očakávali ohlásenie cirkevných trestov či tzv. ...
... a plienenia. Miestni prívrženci domácich náboženstiev robia všetko preto, aby odvrátili nových kresťanov od viery. Pripomenul aj, ako si nízko pohania cenia ľudský život. Dokumentoval to rôznymi zvykmi ...
... rade na lístky. Všetky tieto výhody rýchlosti internetu sa premietnu aj do väčších možností pastoračného pôsobenia na veriacich zbieraním a zdieľaním dokumentov, fotografií, hudby a filmov. Je pravdou, ...
10. Internet a misie? - 0 - Úvod
(Úvahy/O internete)
... a ak vzniknú, čo najviac ich eliminovať. Budem sa snažiť uviesť aj pohľad Cirkvi na tento nový fenomén ľudstva vo svetle jej dokumentov. Vychádzajúc z definície farnosti a misií ako takých a z potrieb, ...
...  sme v hlavnom meste, ktoré je vo výške okolo 3600m.n.m. kvôli aklimatizácii a vybavovaniu potrebných dokumentov, na dlhodobý pobyt v Bolívii. Tu nadmorskú výšku bolo naozaj cítiť, ...
12. Čína - stručné dejiny
(Ázia/Čína)
... zahraničných obchodných stykov. Prenasledovanie ináč zmýšľajúcich a pošliapavanie základných ľudských práv bolo v zahraničí dokumentované predovšetkým vďaka aktivitám medzinárodnej  ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie