Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz duše

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kresťanmi. Ohlasovanie evanjelia je súčasťou toho, že sme Kristovi učeníci, a je to trvalá úloha, ktorá oduševňuje celý život Cirkvi. „Misijný elán je jasným znamením zrelosti cirkevného spoločenstva” ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Tebou. Ježiš a Mária! Zasväcujem vám seba aj svojich blízkych, odovzdávam všetkých do vášho srdca, postarajte sa o nás! Amen! Duchu Svätý, prosím, príď do môjho srdca, do mojej mysle, duše, tela, vôle, ...
3. Čo dokáže reflexný pásik
(Úvahy/O Advente)
... pásky našej duše už vyšúchané a neodrážajú svetlo? Zaujímavé pri týchto reflexných páskoch je, že oni svietia len za tmy, len na priamom svetle a nesvietia nepríjemne. A čo my? Nesvietime niekedy až ...
... ako pastieri mladých cirkví, ktoré sa ešte len budujú, oduševňovaní nadšením za šírenie Božieho kráľovstva, významným spôsobom prispeli k zdôrazneniu potreby a naliehavosti evanjelizácie ad gentes, a tým ...
... bohatstvo chudobným. Veď Boh nepotrebuje zlaté nádoby, lež zlaté duše. Ale toto nehovorím, akoby som zakazoval odovzdávať také dary, ale žiadam, aby sa popri nich a ešte pred nimi rozdávala almužna. ...
... U Sestier sa mu darí nepiť už štvrtý mesiac. Hovorí, že to tiež nechápe, no nechce sa mu piť. Cíti, že ho sestry majú radi, je tam prijatý a akosi zvnútra z duše cíti, že netreba, že ani ...
... naozajstné šťastie a možnosť vidieť dennodenné zázraky. Pripravujú pre seba pustotu a prázdnotu duše v prchavom šťastí bohatstva, moci či slávy, ktoré sa nakoniec premení v neustále hustnúcu ...
... obnovenými črtami našej duše, pripodobnení jeho obrazu, a ako on sám trvalo premenení, účastní na božskej prirodzenosti a pripravení na vyššie veci. Bežme ta s nadšením a radosťou a vojdime do vnútra ...
... dušu a cez ich dušu o duše mnohých, ktorí v nich zacítili srdce plné Boha, a preto prichádzajú... Nie, nemôžem a ani nechcem odsudzovať poníženie skutočného života mníšstva v pravoslávii, ...
10. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... „Sme celé generácie nedomilovaných ľudí, páter, a hľadáme niekoho, kto by nás nasýtil aspoň kúskom svojej úprimnej lásky. Nachádzame však iba ďalšie vyhladnuté duše a tak sa ponárame ešte viac a viac do ...
11. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Kristus. Veď on hovorí: „Ja som cesta.“ Len „on“, ako hovorí svätý Ján, „sníma hriech sveta“. On očisťuje naše duše, ako kdesi tvrdí prorok Jeremiáš: „Postojte na cestách a zamyslite sa. Hľadajte dobrú ...
12. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... aby nebol smrteľným pre ich duše, ale aby bol odrazovým mostíkom k väčšej sile do boja s hriechom. 4. zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou Bolestná Matka, chápem Tvoju dvojnásobnú bolesť ...
13. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... miestom smútku, ale miestom, kde sa upevňuje a rastie naša nádej. Nádej, že sa splní najväčšia túžba ľudskej duše – večný život v milujúcom náručí nášho Boha v spoločenstve tých, ktorých sme tu milovali. ...
... Pre iných je pôst odriekanie sa toho, čo si obľúbil - akési trýznenie svojich chúťok a túžob až do vybičovania zmyslov. Skutočný pôst však vedie k očisteniu a uzdraveniu duše i tela. Pretože duša i telo ...
... je totiž zasadený do našej duše ako semiačko, ktoré musíme opatrovať a pomáhať mu v nás rásť. Inak sa tento krásny obraz doničí, spotvorí, dokrkve. Veď práve Adam a Eva stroskotali práve na tejto túžbe ...
... V tom je problém. Uzdravoval totiž stále len a len jediný - Ježiš. Oni mu len dovoľovali cez ich ruky, pohľad, oči, slová sa dotýkať, pozerať, prehovárať k srdciam ľudí a uzdravovať predovšetkým ich duše ...
17. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... ponižujem, odsudzujem a ohováram, nielenže nerobím neužitočný hluk a všetka moja znalosť jazyka je mi nanič, ale rúcam, ničím a rozbíjam svojími slovami srdcia a duše ľudí okolo. Pretože jediným jazykom, ...
... Boha, stvorené k láske, no zničené inými ľuďmi okolo až natoľko, že sú teraz príliš slabí vzdorovať zlému, ktorý ich tlačí do pomsty, neodpustenia, zla - úbohé duše, ktoré sa tak ľahúčko dajú zviesť a ...
19. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
... z celého srdca, z celej sily, duše i tela konať len to a iba to, čo chceš ty, chcem hovoriť len tie slová, ktoré chceš hovoriť ty, chcem zmýšľať len tak ako chceš zmýšľať ty - o mne, o druhých, o Tebe. ...
... vodám a občerstvuje naše duše. Nech nasledovaním jeho sa zaujímame o druhých, aby všetci v nás videli lásku jediného skutočného Pastiera - Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý žije a kraľuje s tebou a Duchom ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie