Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz duchovná

Celkom: 36 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Malá duchovná zbraň sa rozvinula do väčšej a účinnejšej zbrane. Ponúkam vám ju v kocke a postupne ju budem dopĺňať. Ponúkam vám ju v dvoch variantoch - dlhý, ktorý je na pár minút počas rannej modlitby ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... cez nikoho chodiť k Bohu, no mať k nemu "priamu linku". Je to argument krývajúci na obe nohy - duchovnú i ľudskú. Duchovná slabosť argumentu spočíva v nepochopení Spoločenstva svätých a väzby, ktorú máme ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... a dobročinnosti s ohľadom na fyzické a materiálne dobro blížnych, ale temer vôbec sa nespomína duchovná zodpovednosť za bratov a sestry. V tradícii Cirkvi patrí medzi diela duchovného milosrdenstva aj ...
... osočovanie, klamstvo, strach, depresia, nemravnosť, apatia, duchovná lenivosť, nedôvera k Bohu a jeho láske a podobne. Takým hnilým duchovným jedlom môžu byť dennodenné ponižovania a výsmech zo strany ...
... Nie... tak čo ho potom držalo tam, kde sa mal zákonite podľa fyziky ponoriť? Bola to čisto duchovná sila, ktorá odignorovala fyzikálne zákony a urobila jednoduchú výnimku z pravidla – držala Petra na vode, ...
6. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
Túto hoci malú no účinnú duchovnú zbraň som už poradil mnohým a mnohí sa ju naučili používať a teraz im vynikajúco pomáha v boji so zlým. Ako sa ju naučíš používať ty, záleží len na tebe. Môžeš ju používať ...
7. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... ktoré nepodlieha skaze? Preto duchovná podpora má prednosť pred materiálnou. No navzájom sa nevylučujú, ba skôr musia ísť ruka v ruke, aby sme sa vyhli rovnodušnosti a farizejstvu na jednej, a prehnanej ...
Práve tento článok je pre všetkých, ktorí by si chceli urobiť duchovnú obnovu s Jánom Pavlom II. Nech sa páči... 1. rozjímanie Mária K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen. K.: Panna ...
... by sa touto formou „medzifarnostné“ vzťahy a vzájomná hlavne duchovná komunikácia ich členov, čo by mohlo neskôr spôsobiť, že sa veriaci budú postupne k sebe približovať a vytvoria akúsi spoločnú virtuálnu ...
10. Nebezpečenstvo krásy
(Úvahy/O duši)
... sa niekto príliš zamerá na tú fyzickú krásu, neostane mu tak veľa času na skrášľovanie svojej duše. Telo postupne starne a fyzická krása človeka či chce či nechce pomaly ale isto opúšťa. Duchovná krása ...
... podiel na dôstojnosti "Božieho obrazu: je ľudským telom práve preto, že ho oživuje duchovná duša a celá ľudská osoba je určená na to, aby sa v Kristovom Tele stala chrámom Ducha. (KKC 262-264) Telo a duša ...
... sviatky do chrámov, nosia náboženské symboly a pod., no často iba ako amulety, alebo relikty rodinnej tradície. Výsledkom je celkový odpad nasledujúcich generácií od viery a duchovná prázdnota. Znova pripomíname, ...
... všetky národy“ (Mt 28, 19). Je teda pravdou, že PMD sú „pápežové, celého episkopátu i celého Božieho ľudu“ zároveň (Pavol VI. na misijnú nedeľu 1968). Pomoc Duchovná Čítanie Božieho Slova osobne ...
... KEN v Ríme Vieme, že hodnota života nespočíva len v materiálnom zabezpečení, aleže najväčšou biedou ktorá postihuje dnešný svet je bieda duchovná a mravná. Pápežské misijné diela sa snažia aj vašou ...
... (vonkajšiu) s druhou (duchovnou) , (porov. Rkp. C, 18r°, s. 263). Jej veľkým objavom bola duchovná láska. Stalo sa to na konci jej krátkeho života. To ale neznamená, že lásku k blížnemu nepraktizovala ...
... falošného obrazu Boha, ktorý dominuje v rozličných spôsoboch prejavu v našej západnej civilizácii, prežívajúcej výraznú krízu otcovstva. Evanjelium a duchovná skúsenosť sv. Terézie dokazujú, že nadviazanie ...
... chudoba ako prekonaný sociálny stav; 2. pozitívna materiálna chudoba, ktorá oslobodzuje a pozdvihuje ako evanjeliový ideál, ktorý treba rozvíjať; 3. negatívna duchovná chudoba, kde ľuďom chýbajú duchovné ...
... odstraňujú určitým nedostatkom materiálnych hodnôt, pričom každá duchovná kríza nás učí hľadať nové formy spoznávania seba i svojho okolia. Som presvedčený, že náš ľud si zachová vlastný svojráz, uchová ...
19. Hľadanie Stvoriteľa - 5 - Hľadanie hmoty
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... neznámy, skrytý za kozmom, je prinajmenšom hypermatematická inteligencia, kalkulujúca a vzťahujúca, čiže vyrábajúca vzťahy, čiže musí byť abstraktná a duchovná. Pod viditeľnou tvárou reálneho je teda to, ...
20. Aká vzácna a obdivuhodná hostina! (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... darov. V Cirkvi sa obetuje za živých i mŕtvych, aby osožila všetkým, lebo bola ustanovená na spásu všetkých. A nakoniec, nik nedokáže vyjadriť dobrotu tejto sviatosti, cez ktorú sa ochutnáva duchovná slasť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie