Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz evanjelia

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kresťanmi. Ohlasovanie evanjelia je súčasťou toho, že sme Kristovi učeníci, a je to trvalá úloha, ktorá oduševňuje celý život Cirkvi. „Misijný elán je jasným znamením zrelosti cirkevného spoločenstva” ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... je z niektorých momentov Evanjelia jasné, Panna Mária bola svedkom mnohých udalostí Ježišovho verejného života. Bola prítomná aj vo večeradle s učeníkmi pri zoslaní Ducha Svätého, teda v deň, ktorý sa ...
... mi napadla scéna z evanjelia, keď sa na jednom mieste píše, ako sa dav tlačil na Ježiša. Áno, každý by si rád podal ruku s pápežom alebo s iným prominentným človekom, veľaváženým človekom... Niekedy dav ...
... mohli uveriť a byť spasení. A tak ohlasovanie evanjelia je potrebné, je jedinečné a nič iné ho nemôže nahradiť“ (5). Potrebujeme preto znova nadobudnúť apoštolskú horlivosť prvých kresťanských spoločenstiev, ...
5. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... vecička, s pomocou ktorej začínam hlbšie chápať príbehy z evanjelia – otvárajú sa mi oči a spoznávam Ježiša znova viac a viac z rôznych strán... veľmi sa tomu teším a odporúčam aj vám... Samozrejme s filtrovaním ...
6. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aj prisľúbenie prorockých obrazov, aj zmysel zákonných predpisov, lebo tým, že je tu, dokazuje pravdivosť proroctiev a milosťou robí prikázania splniteľnými. Nech sa teda hlásaním najsvätejšieho evanjelia ...
7. Áno, idem...
(Úvahy/O Advente)
... ťažké návštevy. Dnes pri čítaní evanjelia mi tak napadlo, že nevadí, že nejakú vec, činnosť, povinnosť ofrfleme, dôležité je, že to urobíme. Ooooo ako dobre :-) Radšej ofrflime, ako by sme mali ťahať ...
... a núdzi. Trvalo mi asi rok, kým som mohol hovoriť o niektorých témach v kostole. Cítil som sa nesvoj a myslel so si, že ľudia to neveria, keď som čítal slová evanjelia o Božej starostlivosti o svete: „Keď ...
9. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a nebol ešte ustálený zákon evanjelia. Teda bolo potrebné pýtať sa Boha na mnohé veci a Boh im odpovedal raz slovami, inokedy videniami a zjaveniami, obrazmi a podobenstvami a mnohými inými znakmi. A všetko, ...
10. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Kríž presvedčil prostredníctvom neučených ľudí a presvedčil celý svet. Nehovoril o bezvýznamných veciach, ale o Bohu, o pravom náboženstve, o živote podľa evanjelia a o budúcom súde, a tak aj z jednoduchých ...
11. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... život, potom by sme mohli hľadať zdôvodnenie jeho duchovných teórií v Božom slove, vo Svätom písme. Opak je však pravda. Hahnemann odmieta základy evanjelia, vrátane osoby Ježiša Krista. V liste svojmu ...
12. Neformálny rozhovor
(Biblia/Meditácie)
... Bolo to pre mňa trochu zvláštne a ja jej hovorím, že ja viem, že to tak je.... Aký mohol byť prekvapený ochrnutý z dnešného evanjelia, keď sa ho Ježiš pýtal, či chce byť zdravý? V jeho prípade možno trochu ...
13. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... a činnosti Cirkvi sú tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, ...
14. Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... viere a správnom vyznávaní a vdýchni im do sŕdc slovo svojho učenia. Lebo je to tvoj dar, že si nás nehodných prijal na hlásanie evanjelia svojho Krista, kým povzbudzujeme na dobré skutky a robíme, čo ...
V pastoračnom a evanjelizačnom pláne biskupskej konferencie Slovenska na obdobie 2001-2006 stojí v odporúčaniach pre ohlasovanie evanjelia vo farnosti: „Do služby ohlasovania treba zapojiť všetky formy ...
... z evanjelia aj s priliehavými poznámkami. Rád čítal aj listy sv. Petra a životopisy svätých. Mama zatiaľ priadla a počúvala ho.“ Svoju matku, Annu Katarínu, deti radi nazývali „modliaca sa matka“. Vynikajúcim ...
17. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... V nedeľu, 23. februára mal príhovor pre komunitu seminaristov a študentov. Rozviedol myšlienku evanjelia, v ktorom zaznelo podobenstvo o rozsievačovi (Lk 8). „Akými šťastnými by sme mali byť, že môžeme ...
18. Buď verným a statočným svedkom (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... že Pán Ježiš prišiel v tele“, tým, že zachováva prikázania evanjelia?! Lebo ten, čo počúva a nekoná, zapiera Krista. Hoci slovom vyznáva, skutkami popiera. Koľkým, čo budú hovoriť: „Pane, Pane, či sme ...
... ktoré nikdy neboli prijaté oficiálnymi rabínskymi školami. Kresťanské skupiny ovplyvnené gnosticizmom tiež vykonávali okultné praktiky a svoje konanie podopierali apokryfnými evanjeliami a inými spismi, ...
20. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
  Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila tému pre Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov 2011: „Pravda, ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére“. Pápež Benedikt XVI. ju zvolil so ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie