Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz evanjelium

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... odvážne ohlasovali evanjelium. V tomto duchu vám chcem ponúknuť niekoľko myšlienok. 1. Viera je vzácnym darom od Boha, ktorým sa otvára naša myseľ, aby sme ho mohli poznať a milovať. Boh s nami chce ...
2. Recept na koláč
(Úvahy/O viere)
... debata na tému: Čo je evanjelium. Slovenské slovo evanjelium pochádza z gréckeho ευαγγέλιον (doslovný význam dobré správy). Otázka by preto nemala ani tak by, čo je evanjelium, ale aké dobré správy to ...
3. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
... ja, ty, my. Boh sa necháva spoznávať a chce sa nechať spoznávať aj cez nás. My máme byť „Bohom“, ktorého budú iní spoznávať. A sv. František z Assisi hovorí: „Všade, kade chodíte ohlasujte evanjelium a ...
... sa nestarajte podľa jeho žiadostí.“ Jedno porekadlo hovorí: „Zajtra, zajtra len nie dnes, vraví každý lenivec.“ A čo my? Kedy začneme? A evanjelium Mt 11, 11-15 končí vetou: "Kto má uši, nech ...
5. Zrkadlo
(Úvahy/O Advente)
... mu občas napísať nejaký list? Skúsme to a možno počas nášho písania listu, on sám povedie našu ruku a napíše svoju odpoveď. Nechajme sa prekvapiť, lebo ako hovorí dnešné evanjelium Boh zjavuje veci maličkým ...
... odvahou a zápalom, aby evanjelium dosiahlo až samý kraj zeme. Druhý vatikánsky koncil s účasťou katolíckych biskupov zo všetkých kútov sveta, bol žiarivým znakom univerzálnosti Cirkvi, keďže po prvý ...
... svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Evanjelium podľa Matúša (Hom. 50, 3-4: PG 58, 508-509)  ...
8. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... „apoštolom rovná“. V katolíckom chápaní ide o apoštola-misionára, ktorý ako prvý úspešne prináša Evanjelium na pohanskú zem, ako to na Veľkej Morave uskutočnili sv. Cyril a Metod. Rovnakú ...
... sebe pravdu Evanjelium podľa Jána – Jn 18,37–40 „Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal ...
10. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
Evanjelium je radostná zvesť a preto je každý z nás pozvaný k radosti. Ale je možné prežívať radosť za všetkých okolností? I v utrpení? V chorobe, v starostiach, v únave všedných dní, v starobe? Ako prežíval ...
11. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a zmŕtvychvstalý Ježišu, vypočuj naše pokorné prosby a pošli každého z nás, aby sme zaniesli svetu posolstvo Milosrdenstva, ktoré nám umožňuje hlbšie prežívať Evanjelium Paschy a niesť ju ako lúč svetla ...
12. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. ...
... rástla a vydržala, musíte byť vytrvalí v modlitbe. Vaša viera a vaša láska bez modlitby zahynú. Evanjelium nám pripomína, že „sa treba stále modliť a neochabovať“ (Lk 18,1). Venujte teda každý deň trochu ...
... a ťažkosti.  Nikdy nechýbali protivenstvá a odpor proti autentickému životu viery, ale evanjelium má v sebe moc premeniť prekážky na prozreteľnostnú príležitosť na ohlasovanie spásy.“      (Poprad 3.7.1995) ...
15. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... misionárov. Títo mužovia a ženy chcú zvestovať ľuďom pravdu, ktorej veria a sú o nej presvedčení. Najprv však musia poznať jazyk, potom kultúru a konkrétnych ľudí. Zbytočné by im bolo hlásať Evanjelium ...
16. Pijem z potoka tvojich rozkoší (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Kde? Pri vzkriesení mŕtvych, lebo „ja ho vzkriesim v posledný deň“. Z Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium (Tract. 26, 4-6: CCL 36, 261-263)    ...
... hrozbu. No pápež Ján Pavol II. sa v tejto veci vyslovil jasne: „Kto neverí v diabla, neverí v Evanjelium,“ v ktorom sú jasné správy o Ježišovom vyháňaní zlých duchov i o moci, ktorú Ježiš na tento účel ...
18. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
  Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila tému pre Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov 2011: „Pravda, ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére“. Pápež Benedikt XVI. ju zvolil so ...
"Znovu urobiť evanjelium stredobodom života dnešného človeka“ – k tomu nás pozýva Svätý Otec prostredníctvom synody o novej evanjelizácii. Tieto slová povedal predseda novovzniknutého pápežského dikastéria ...
20. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Prosby, ktoré môžete vo svojich farnostiach čítať vo sv. omši namiesto oficiálnych prosieb z nedele, sú tu. Nech sa páči... :o) Drahí bratia a sestry, ohlasovať Evanjelium o Kristovom víťazstve nad ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie