Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz financie

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

1. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... čo sa dá. Prostriedky nejaké nazbierame, ale vonkoncom nestačia na to, čo tento chrám aspoň zatiaľ potrebuje... ale financie nie sú všetko, dôležité sú ich srdcia... tie sú pokladom Božím... 25. Je známe, ...
2. Dary zo Slovenska do Sierra Leone v Afrike
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... dona Sergeja Gomana SDB v Lungi, a taktiež na podnet Mareka Pančuru SDB, misionára v Sierra Leone, im bolo za zvyšné financie zakúpené a zaslané oblečenie a všetky potrebné predmety, ktoré slúžia k športovej ...
3. Voda pre Afriku a stolári z Nairobi
(Aktuality/Správy z misií)
Pár správ z Afriky a aktivít misijného združenia SÁVIO o možnosti podporiť zbierku pre vodu v Afrike ale aj o tom, ako sa z vašej podpory už podarilo vybudovať krásne centrum pre stolárov so stolárskou ...
... ústredie prenesené do Paríža a neskôr do Freiburgu vo Švajčiarsku, aby bolo ľahšie zaradiť Združenie do občianskeho poriadku a obhospodarovať financie. V roku 1920 bolo prenesené do Ríma. Lev XIII. vo ...
... odbúrava hmotná pomoc a priama podpora misionárov. Získane financie sa priebežne zasielajú na spoločný účet v ústredí PMD v Bratislave, odkiaľ sú zasielané na projekty PMD, ktoré nám boli pridelené ...
6. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
... finančné príspevky posielať na uvedený účet, z ktorého sa potom financie rozposielajú jednotlivým misionárom podľa ich potrieb v ich misii. Ak sa chcete aj vy stať členom Misijného omšového spolku, prípadne ...
7. Daruj kravu – zachrániš život!
(Misie/Formy pomoci misiám)
... a zozbierali peniaze na jednu kravu – ide približne o 600 Eur – pošlite taký obnos financií, ktorý môžete, s poznámkou: „Krava pre Rusko“, a koordinátori projektu takto jednotlivo poslané financie zozbierajú ...
... vo svojich farnostiach a takéto spoločné stretnutie aspoň raz za rok ich veľmi posilní a podrží aj v ťažkých chvíľach samoty. S dôverou v Pána, ktorý si vybaví financie na ich cestu na takéto stretnutie ...
9. Výstavba kostola v Bolívii
(Listy/Listy misionárov)
...  K účtu treba napísať do poznámky meno: P. Darius Čarš SVD (kostol), aby naše misijné oddelenie vedelo, kam má dané financie poslať. Ďakujeme...    ...
... blízkosťou daných ľudí, akými sú telepráca, tele-vzdelávanie, teleobchod a telemedicína. Okrem nich sa internet vo veľkom využíva aj v ďalších oblastiach života ako je obrana a bezpečnosť, financie a bankovníctvo, ...
... Nuž bratia, sestry, treba sa nám zamyslieť, čo s tými, ktorí posedávajú okolo našich chrámov a obchodov. Naozaj potrebujú naše financie, alebo viac náš skutočný záujem o nich a o ich osobu. No ale predsa ...
12. P. Gašpar Habara SVD o Brazílii
(Rozhovory/S misionármi)
...  ktorí budú skutočne investovať tam, kde to treba, a nebudú sa obohacovať na úkor chudobných, ale spravodlivo budú rozdeľovať financie a niekedy sa budú snažiť prispieť aj vlastnými ...
... sa nepodarilo kúpiť vhodnú budovu, rozhodlo sa o stavbe nového saleziánskeho mládežníckeho strediska. Financie naň sa zozbierali v roku 1996, vtedy bolo Jakutsko vyhlásené za ...
14. Ako môžeš pomôcť misiám?
(Misie/Formy pomoci misiám)
Často ťa možno trápie tieto otázky: "Ako by som ja mohol pomôcť tým, ktorí sú na tom horšie ako ja? Dnes, keď každú korunu vedia rôzne nadácie zneužiť na vlastné záujmy, komu dôverovať? Financie sú ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie