Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz hriechov

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... a znova ukrižovávame nevinného Krista. Sv. Otec František v jednom zo svojich prvých príhovorov označil práve klebetu za jeden z najhorších hriechov, cez ktoré diabol ničí spoločenstvo. ...
2. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... nie menej hriechov a nespravodlivostí, ako porazení. Myslím, že samotný príklad 2. svetovej vojny to nádherne ukazuje. My sme však účastníkmi neštandartného a jedinečného, neopakovateľného a stopercentného ...
... a hriechov som narobil vo svojom živote, toľko krát som ho sklamal. A stále sa stará... A ja? No prečo, páter?“ „Nuž, Koľa, tak v tomto som prekvapený aj ja...“ – dodal som, „ani o mňa ...
4. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... hriechov v jednom momente. Takto si pripraví svoj milovaný ľud – kráľovský národ, s ktorým bude prežívať obrovské nikdy nekončiace sa a stále stupňujúce sa šťastie v Jeho milujúcej prítomnosti. 24. Na ...
5. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. ...
6. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hriechov. Ak ty chceš, aby bola bazilika svetlá, aj Boh chce, aby tvoja duša nebola temná, ale aby sa stalo to, čo hovorí Pán, aby v nás svietilo svetlo dobrých skutkov a bol oslávený ten, ktorý je na ...
7. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aká je, ale akou sa pre nás stala; nie ovenčená slávou, ale zovrená tŕňmi našich hriechov. Nech sa úd pod tŕním korunovanou hlavou hanbí žiť v prepychu, lebo doteraz mu nebol nijaký purpur na slávu, ale ...
... po tom, ako si očistil svoju dušu ľútosťou od svojich hriechov, môžeš obetovať sv. omšu, na ktorú sa chystáš, jednoduchou modlitbou: „Pane, túžim, aby všetky milosti, plynúce z Tvojej obety na kríži, sprítomnenej ...
... krásy, čistoty a svätosti. Práve preto naše srdce často pod vplyvom týchto ľahkých hriechov nie je schopné prijať toľko milostí, koľko má pre nás Ježiš pripravených - prijme len niekoľko, nedostatočne ...
10. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... lásky, ktorá zakrýva množstvo hriechov. Lásku treba objať všetkými túžbami, lebo ona môže mať toľko dobra, koľko je za ňu odmeny. Zo všetkých čností si treba najviac chrániť pokoj, lebo Boh je vždy v pokoji. ...
11. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... – duchovné, to znamená, že nie je hneď javné každému človeku, a už vôbec nie tým, čo sú nastrojení proti. Preto aj odpad od Cirkvi, spôsobený priznaním sa v hriechov (čo je automaticky spojené s pokáním ...
12. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... nástrojom, akoby telefónom, ktorý Boh aj tak už dávno počul. Boh cez službu posväteného človeka posiela milosť odpustenia hriechov i silu ďalej sa boriť za svoju svätosť. Druhým dôvodom sme my sami. V príprave ...
... odtrhli, rozmliaždili následkom ďalších hriechov v našom živote. Preto bez toho, aby sme sa znova narodili z Ducha, teda z Boha, nie sme schopní uzrieť ani vojst ani žiť v Božom kráľovstve. Ako sa ale ...
... samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. (Žalm 51) Úvaha „Bez zdravého uvedomenia si vlastných hriechov ľudia nikdy nezakúsia hĺbku spasiteľnej lásky, akou ich Boh miluje, ...
15. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami." (Lk 24,35-48) Predstav si, že si niekoho strašne miloval - tak veľmi, že ti bol ten človek drahší ako ktokoľvek ...
16. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... hriechov. Môj Ježišu, milosrdenstvo! Tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Vieš, Ježiš, že som celá Tvoja? Áno, celá Tvoja, duša aj telo...  Chcem ísť do neba k Tebe. Veľký Bože! Ako Ťa milujem, ó, ...
17. Zákon akcie a reakcie
(Biblia/Meditácie)
... zle. V dnešnom žalme sa spieva prosba, aby sa Boh na nás nepozeral cez naše hriechy a neposudzoval nás podľa nich. Skúsme aj my dnes byť tolerantnejší a neposudzovať podľa hriechov a slabostí toho druhého. ...
... zbavuje hriechov a zrieka všetkého, čo ho priviedlo do takého zložitého položenia. Pri dlhodobom zaoberaní sa mágiou a inými okultistickými praktikami sa človek otvorene stavia do služby zlému duchu a ponúka ...
19. Buď verným a statočným svedkom (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... podstúpil náš Pán. A na inom mieste čítame: „Nech nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele.“ Vidíš, človeče, pred akými kráľmi stojíš, pred akými vladármi hriechov, ak vládne hriech?! Koľko je hriechov, ...
... sa týchto praktík a zverenie sa pod Božiu ochranu. Veľký význam tu má zverenie sa pod ochranu Kristovej krvi, vyliatím ktorej nás Ježiš obmyl od hriechov a tou istou silou, ak chceme, nás bude ochraňovať. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie