Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz jednota

Celkom: 23 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... Ježiša Krista slúžiacim spoločenstvom. Tým, že používame naše rozličné dary pre spoločnú službu ľudstvu, stáva sa zjavným jednota v Kristovi. Slávnostný ruženec Modlitba Všemohúci a večný Bože, ...
... a morálky: - upevnenie viery v Krista, ako jediného Vykupiteľa a Pána - prijímanie charizmy ako daru nerozdielnej a jednej Trojice - jednota spoločenstva miestnej a všeobecnej cirkvi, prejavujúca sa v otvorenosti ...
... teda tvorí neoddeliteľný celok, ktorý sa rozchádza jedine na čas od smrti jednotlivca po vzkriesenie na konci vekov, kedy sa oslávi aj naše smrteľné telo. „Jednota duše a tela je taká hlboká, že dušu treba  ...
... ako prvý nazval „odlúčenými bratmi“. „Jednota je nevyhnutná k úplnemu víťazstvu Evanjelia vo svete“. Blahoslavený Pavol Manna vo svojich úvahách a jedinečných vyhláseniach prorocky predchádza dokumenty ...
... svojho krátkeho života. Práve tá jednota medzi doktrínou a konkrétnou skúsenosťou, pravdy a života, náuky a praktizovania, svieti hlavne v jej osobe a robí z nej vhodný vzor k nasledovaniu, zvlášť pre ...
6. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dobrí pastieri, ale sú v jednom. Veľa je tých, čo sú rozdelení. Tu sa hovorí o jednom, lebo sa odporúča jednota. Teda ani teraz sa v skutočnosti nemlčí o pastieroch a nehovorí sa o pastierovi preto, že ...
7. Jednota Cirkvi hovorí všetkými jazykmi (africký autor)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Hovorili všetkými jazykmi. Tak sa totiž vtedy Bohu zapáčilo naznačiť prítomnosť Svätého Ducha, že ten, kto ho prijal, hovoril všetkými jazykmi. Treba vedieť, drahí bratia, že je to ten Duch Svätý, ktorý ...
8. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia. K.: Apoštoli jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi; aj naše spoločenstvo nech preniká Kristov pokoj a jednota ...
... Duch a jsou žit. Ale někteří z Vás nevěří …” (Jan 6,63nn) Duch Svatý oživuje ... daruje víru. - Jen v Duchu svatém může někdo říci: "Ježíš je Pán.” (1Kor 12,3) Víra (tvá ať) je jednota s Bohem. Žij po ...
... život ve společenství, vydanost Kristu, vzájemná jednota a skutečná láska. V církvi potřebujeme jeden druhého s jeho zvláštním obdarováním a službou. Církev potřebuje nás, lidi ochotné sloužit Bohu a druhým ...
11. Duša versus Telo - 0 - Úvod
(Úvahy/O duši)
Človek je úžasné originálne obdivuhodné stvorenie. Vo svojej jedinečnosti sa veľmi odlišuje od ostatných stvorených bytostí, ktoré žijú s Bohom v duchovnom svete. Jediný človek má totiž okrem duše aj telo. ...
12. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa stanú zdrojom vašej radosti zo mňa. Spoznáte, aká jednota slávy a pokory je tam, kde je môj Ježiš slnkom, ktoré nikdy nezapadá. Uvidíte, aký múdry plán sa naplnil skrze moje zrieknutie sa a skrytú poníženosť. ...
13. Jednota s Bohom cez Krista v nás (sv. Hilár)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. Veď ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.“ Keby bol chcel, aby sa to chápalo iba ako jednota vôle, prečo by bol učil o ...
14. Ohlasovanie jednoty a viery (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich“, i v jedného Ježiša ...
15. Kedy má misia zmysel?
(Misie/Rôzne)
... bolo tak. No tým viac sa stáva darom pre komunitu, keď k nej prichádza Alter Christus. A to je radosťou i pre misionára, ktorý sa učí tešiť z maličkostí. Zmysel misie a jej cieľom je jednota okolo eucharistického ...
16. Krížová cesta Karola Wojtylu
(Modlitby/Krížové cesty)
... aj ja pracujem." Hľa, najväčší a najšľachetnejší čin Syna v jednote s Otcom. Áno, najhlbšia jednota, aj vtedy, keď takto zvolá: "Eli, Eli, lamma sabachtani? - Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" ...
17. Krížová cesta manželov
(Modlitby/Krížové cesty)
... sme schopní pochopiť. Daj, nech si uvedomíme, ako dôležitá je manželská jednota pred deťmi, pred rodičmi, pred celým svetom. 12. zastavenie: Ježiš na kríži zomiera Ježiš je pribitý, niet úniku. Kríž ...
18. Jednota kresťanov
(Kázne/Tématické)
... osôb navzájom i navonok, voči svetu. A to je základný vzor pre našu jednotu – láska všetkých členov a úcta k ostatným. Ako vieme, tá jednota spoločenstva nám nevydržala dlho. Stále sa našla skupina, ...
19. Adventná kázeň o Cirkvi
(Kázne/Advent)
... očakáva, že budeme žiť sväto. Vo Verím v Boha vyznávame, že veríme v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Sú to jej štyri základné vlastnosti. Prvá – jednota, svetu bije do očí, lebo vidí, koľko ...
20. Misijný ruženec
(Modlitby/Ružence)
... Európa je aj miestom, kde sa neustále prejavuje rozdelenosť kresťanov, ich nejednota a rozdrobenosť do rôznych denominácií. Prosme Najčistejšiu Pannu, aby pomohla kresťanom v Európe vrátiť sa k skutočnej ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie