Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz jednoty

Celkom: 28 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... cez ktorý neprenikne ku mne nijaké pokušenie a nijaké zlo. Nech tvoji anjeli prídu a pomáhajú mi vnútri tohto štítu obnoviť všetko, čo si vo mne stvoril a rozvinúť ma do plnej krásy a úplnej jednoty s ...
... a tak nám v sebadarovaní umožňuješ objaviť gesto, vytvárajúce priestor jednoty. Odpusť ocot nášho odmietnutia a našej malovernosti, odpusť hluchotu nášho srdca na volanie tvojho smädu, ktorý naďalej stúpa ...
... iniciatívou Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov vznikol tento cyklus zamyslení počas tohto týždňa. My vám tento cyklus prinášame na stránke misie.sk, pretože misionár sa ...
4. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... a nijaké zlo. Nech tvoji anjeli prídu a pomáhajú mi vnútri tohto štítu obnoviť všetko, čo si vo mne stvoril a rozvinúť to do plnej krásy a úplnej jednoty s Tebou. Ježiš a Mária! Zasväcujem vám seba aj ...
5. Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svojho nesúceho a nehodného sluhu. Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo sa ti rúhajú, a zveľaď svoju Cirkev množstvom a všetkých spoj do jednoty, urob z nich znamenitý ľud, zjednotený v pravej ...
6. Boh sa kvôli tebe stal človekom (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je náš pokoj. On z dvoch urobil jeden ľud,“ aby sme boli ľuďmi dobrej vôle, blahodarne spojení putom jednoty. Radujme sa teda z tejto milosti, aby naša sláva bola výrazom nášho zmýšľania, že sa nechválime ...
7. Denná modlitba za ochranu
(Modlitby/Pre každý deň)
... karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, ...
... Apoštola bolo vyhlásené Piom XI. v roku 1922. Otec Pavol Manna založil PMD jednoty kňazov a rehoľníkov (PMDjkar) uznané pápežom Benediktom XV. 31. 10. 1916. Slečna Pavlína Mária Jaricot (1799 – ...
... obdobia Terezkinho vývoja (v júni 1894), zatiaľ čo druhá v závere roku 1896, takže máme pred sebou na jednej strane prvú intuíciu jednoty eschatologie a inkarnacionizmu, na strane druhej jej zrelú syntézu. ...
... misionári – v jeho neustálom úsilí zveľaďovať cirkevné spoločenstvo takým spôsobom, aby mohol byť aj jav „interkulturality“ integrovaný do modelu jednoty, v ktorom je evanjelium kvasom slobody a pokroku, ...
... jednoty, pokoja a solidarity, ktorú nám Kristus daroval, a tiež spolupracovníkom pri uskutočňovaní Božieho spásneho plánu pre celé ľudstvo. Výzvy, ktorým ľudstvo čelí, apelujú na kresťanov, aby kráčali ...
12. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... Amen. DEVIATY DEŇ Duch Svätý – Duch pokoja a jednoty ÚVOD K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen. K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ...
... přání jednoty, která boří zdi lhostejnosti a nenávisti. Na vás, mladé, připadá velký úkol: vybudovat spravedlivější a zodpovědnější společnost. - Jak miluje Ježíš? Najdi si několik příkladů Jeho lásky ...
14. Vystúpil do neba (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... povedal, vychádzajúc z dôvodov jednoty: lebo on je našou Hlavou a my sme jeho telom. Teda nemohol to urobiť nik, iba on, lebo aj my sme on, veď on je pre nás Synom človeka a my skrze neho Božími synmi. ...
15. Kristus je putom jednoty (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ale aj s tým, ktorý je v nás skrze svoje telo, ako to, že nie sme všetci viditeľne jedno aj navzájom aj v Kristovi? Veď Kristus je putom jednoty, lebo ten istý je aj Boh aj človek. Pokiaľ ide u duchovné ...
16. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a predvádzaní vlastnej nadradenosti. S týmto duchom som sa stretol a porazil som ho. Preto som vám všetkým povedal, aby ste boli odvážni, pretože svet je porazený a nemôže vás oddeliť od jednoty so mnou, ...
17. Jednota s Bohom cez Krista v nás (sv. Hilár)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... akomsi stupni a poriadku pri uskutočňovaní tejto jednoty? Vari nie preto, aby sme verili, že on je v Otcovi skrze božskú prirodzenosť, my sme v ňom skrze jeho telesné narodenie a on zasa v nás prostredníctvom ...
18. Ohlasovanie jednoty a viery (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich“, i v jedného Ježiša ...
19. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a tiež nad potrebou jednoty, lásky a vzájomnej pomoci v dlhom procese zotavovania a cirkevnej obnovy. Obraciam sa na vás so slovami, ktoré mi plynú zo srdca, a želal by som si hovoriť s každým z vás osobne, ...
20. Svet potrebuje hromozvod (Benedikt a list Írsku)
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a zahojenie, a o potrebe jednoty, lásky a vzájomnej podpory v dlhom procese obnovy,” napísal Svätý Otec. Je potrebné, aby tí, ktorí tak vážny dokumet komentujú, si ho aspoň prečítali. Aby komentovali ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie