Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kňaz

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... kňazov, kňazské a pastoračné rady, každého zodpovedného jednotlivca i skupinu v Cirkvi, aby kládli väčší dôraz na misijný rozmer pastoračných a formačných programov, uvedomujúc si, že samotné apoštolské ...
2. Dotknúť sa srdca
(Úvahy/O viere)
... srdciach, ktoré milujú Ježiša. Môže byť chrám architektonicky na výške, môže byť nádherne ozdobený najdrahšími kvetmi, umelecké diela v chráme nám môžu doslova „vyraziť“ dych, kňazské rúcha nás ...
3. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
Prichádza z neba anjel. Najskôr prichádza ku Zachariášovi – kňazovi, ktorému hovorí, že bude mať syna. Zachariáš je čistý pragmatik a hovorí anjelovi, ako to spozná, akú mu dá záruku, že to, čo vidí ...
4. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... vám ozývame len v prípade výnimočných udalostí, alebo nejakých zmien. A tu je ten moment, ktorý sa stáva základom nového článku. Ako to už v živote kňazov býva, po dvoch krásnych rokoch v Irkutsku, ma ...
... zvlášť zdôrazňovali misionárske poslanie, ktoré Kristus zveril svojim učeníkom a ktoré musí byť úlohou celého Božieho ľudu, biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčok, ako aj laikov. Starostlivosť ...
... láske. Andrej sa ukázal v kláštore ako veľmi spoľahlivý pracovník a nakoniec chceli, aby robil šoféra jednému kňazovi. Problém bol v tom, že nemal nijaký vodičák. A tak mu dali peniaze ...
7. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... hreje. Sedím na ňom a v rukách mám otvorený breviár, knihu s každodennými kňazskými modlitbami. Zrak mi behá od černe písmen svätých slov k čierňave siluety pohoria medzi mnou a zapadajúcim slnkom. Kopce ...
8. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... a vzletieť k najvyšším horizontom. Ako kňazovi, slúžiacemu v Ruskej federácii, mi do rúk padla jedna kniha – „Náčrt dejín ruskej svätosti“ (Očerki po istórii ruskoj sviatosti), ktorej autorom je ruský ...
9. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Asi kominárom :) (asi som mal povedať že misionárom, však? Nuž musím vás sklamať... ani kňazom ani misionárom... ale Pán mal svoje plány... On vedel ) 3. Akú strednú školu ste navštevovali? To je krásna ...
10. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je pastierom, veľkňazom, cestou a bránou a stal sa pre nás všetkým zároveň, tak sa nám zjavil aj očakávaný sviatok a či slávnosť, ako hovorí svätý Apoštol: „Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.“ ...
11. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... levitov slávnejší, dôstojnosť starších vyššia a pomazanie kňazov svätejšie, lebo tvoj kríž je prameňom každého požehnania a príčinou všetkých milostí. On dáva veriacim silu v slabosti, slávu v potupe, ...
12. Stavba nemocnice spojila Južný Sudán a Slovensko
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
Don Mathew, saleziánsky kňaz pochádzajúci z Indie a pôsobiaci v Južnom Sudáne navštívil Slovensko. Vo Viedni, kde priletel 6. marca, ho privítal delegát pre misie na Slovensku don Peter Kuchár SDB. Na ...
... je obťažený ťarchou pravdy Evanjelium podľa Jána – Jn 19,6–7. 16–17 „Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom ...
14. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... pastierom celej tvojej Cirkvi. Daj mu múdrosť a prezieravosť, pokoru a nádej, trpezlivosť a zdravie, aby podporovaný úprimnými radcami, vernými biskupmi a kňazmi viedol tvoj ľud ku spáse. Zdroj: velkanoc.tuomatu.com ...
15. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... apoštola a veľ kňaza nášho vyznania“ (3, 1). Teda naše povzbudenie začneme slovom, ktoré nás vyzýva, aby sme svoj zrak zamerali na druhého, v prvom rade na Ježiša, a aby sme si jedni druhých všímali a ...
16. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... zmanipulované veľkňazmi a zákonníkmi. Nevedeli, čo kričia, ale kričali. Taká je davová psychóza. Médiá zhubnou silou útočia na rodinu. Ničia ju časopisy, noviny, televízne programy, seriály, filmy… Chcú ...
17. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
Srdečne zdravím! Opäť je tu pre Vás ponuka na duchovnú obnovu, počas ktorej môžete zakusovať Božiu milosť a požehnanie. Pripravujeme ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické ...
18. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... aby sa stretol s mojím kňazom, ktorého tam posielam každý týždeň už teraz, a ktorému sa podarí otvoriť jeho srdce, priznať si chyby a napraviť svoj život. Všetko je pripravené, neboj sa. Ach, a ešte ...
19. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... Božie slovo, kážem, slúžim sv. omšu, spovedám, pripravujem tisíce ľudí na prijatie sviatostí, vysluhujem sviatosti, spravujem diecézu, kňazský seminár, či vyučujem teológiu pre budúcich kňazov, a nerobím ...
... kňaz spomínal, ako našiel pred kostolom postávajúcu ženu nedobrej povesti. Chcela sa vyspovedať. Kňaz sa jej opýtal, prečo sa rozhodla ísť na spoveď. Ona povedala: „Videla som dievčatá v bielych šatách, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie