Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kňazi

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... boli založené len prednedávnom, nech sa misijné poslanie stane prirodzeným, hoci i ony ešte potrebujú misionárov. Mnohí kňazi, rehoľníci a rehoľníčky zo všetkých kútov sveta, mnohí laici, ba i celé rodiny ...
... musí pozrieť na svoj život každý z nás – nielen my kňazi a rehoľníci, ale aj my všetci – veriaci katolíci. Pozerajúc na nás, na náš spôsob života, jednania s ľuďmi, na naše vzťahy, na naše ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... ako takom tu v Rusku rozprávať nedá, aj keď by sme veľmi radi. Mnohí pravoslávni kňazi a biskupi nás stále berú ako odpadlíkov a heretikov číslo jedna, dokonca návštevu katolíckeho chrámu považujú za veľký ...
... je obťažený ťarchou pravdy Evanjelium podľa Jána – Jn 19,6–7. 16–17 „Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom ...
5. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... misionárom. Aká je situácia na Florese dnes? Pracujú tam i v súčasnosti misionári zo zahraničia? Johannes: V súčasnosti už duchovné potreby pokrývajú domáci kňazi, ktorí boli vychovaní v minulých desaťročiach. ...
6. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Hlavný dôvod, pre ktorý bolo v Starom zákone dovolené dávať Bohu otázky a potrebné, aby proroci a kňazi žiadali Boha o videnia a zjavenia, bol ten, že viera v tom čase nebola ešte dostatočne zakorenená ...
7. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Život kresťana je jedno nepretržité svedectvo. Neustále sa nám to pripomína i z kazateľnice, i zo sveta. Kňazi sa snažia pomôcť veriacemu ľudu nájsť spôsoby a pomôcky, ako urobiť toto svedectvo živým a účinným, ...
... ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. ...
9. Veľkonočný pozdrav z Japonska
(Listy/Listy misionárov)
... Vyjadrili sa k ním aj biskupi a kňazi, a napokon, z ich obsahu nie je ťažké rozoznať, akého sú pôvodu. Výzvou a ovocím pravých posolstiev je obrátenie nášho života k Bohu a láska k blížnemu. Ďalej, je ...
10. Neskrývajme sa
(Komentáre/Kresťania a ...)
... bolo preto, že ešte nie sme kňazi, potom ako kňazi preto, že sa to nehodí všade. A tak je tých výnimiek toľko, že nakoniec všade chodí dáky sopliak, mládežnícky, no dôstojne oblečený, v ktorom rozoznať ...
... kde by mohli kňazi, pastorační pracovníci i veriaci pridávať informácie o jednotlivých akciách farnosti, športových podujatiach pre mládež, karnevaloch pre deti, letných táboroch vo farnosti. Nástenka ...
... vykonávajú len biskupi, alebo nimi poverení kňazi. K tejto modlitbe, vo svojej podstate súkromnej, sú však pozvaní všetci veriaci. Známymi orodovníkmi, ktorí oslobodzovali od zlého Ducha práve na tomto ...
13. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... ku katolíkom celkom priateľsky, pretože sú v Rusku takisto ako katolíci v menšine. Pravoslávni kňazi a biskupi berú nás katolíkov ako heretikov, odpadlíkov a sektárov – nepriateľov číslo jedna. Nechcú ...
... úrovni kresťanských spoločenstiev zvyšovať počítačovú a internetovú gramotnosť. Kňazi, diakoni a laickí pracovníci sa musia vzdelávať v oblasti spoločenskej komunikácie, aby lepšie pochopili jej význam ...
15. Irkutsk 17 - Tábory na brehu Bajkalu
(Zážitky/Misionárov)
... stretnúť s Bohom skrze modlitby a duchovný program, ktorý pripravujú kňazi a sestričky z jednotlivých farností pre svoje deti. No a na pár takých táboroch som bol prítomný aj ja... Týchto táborov som ...
16. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... Sekty sú veľmi zlé. Treba urobiť všetko preto, aby sme zo sekty odišli. Sestra Emmanuela : Sú v očistci aj kňazi ? Mária Simma : Áno, je ich tam veľa... Nepomáhali rešpektovať sv. Eucharistiu, a tým trpí ...
17. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... väčšinou bývajú v nedeľu, ktorá je pre mnohých jediným voľným dňom a možno ju spojiť s všetkým duchovným i užitočným. Do katechézy sú zapojené takmer všetky rehoľné sestry i kňazi farnosti a niektorí laici. ...
18. Len hlas v tme
(Rozhovory/S misionármi)
... ešte neviem, ale dá sa očakávať, že budem zaskakovať tam, kde nestíhajú kňazi činní v pastorácii (otváranie kostola, upratovanie), a pri tom sledovať chod farnosti a osvojovať si zvyklosti miestnej cirkvi. ...
19. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... kňazov žehnať aj dnes. Áno, my kňazi sme milionármi, ale nie na peniaze, ale na milosti, ktoré sprostredkujeme. Sme vysielačkami Božieho požehnania. Všade na svete sú antény, ktoré toto požehnanie prijímajú: ...
... inštitúcie, ktorej služobníci – kňazi, boli zamestnancami administrácie, postupne stále viac závislými od rozpočtu. Sekularizácia prejavená týmto spôsobom sa prejavila prevrátením podriadenosti duchovnej ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie