Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kláštor

Celkom: 44 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Úprimnosť robí zázraky
(Úvahy/O viere)
Mnohí poznáme film Marcellino chlieb a víno. Malý chlapec Marcellino vyrastal v kláštore u františkánov, lebo tí ho našli pred svojou bránou, keď bol Marcellino ešte bábätko. Marcellino bol huncút a ...
... všetky polámané rebrá“, v nešťastí a v bolesti sa utiahol do neďalekého mužského pravoslávneho kláštora, v ktorom začal pracovať v kuchyni. Nikomu ani len nemukol o svojich ...
3. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... nebol nikdy sám, lebo mal mhoho nasledovníkov. Sv. Teodóz bol pokračovateľom Antona. On vyviedol kláštor a spolubratov, ktorých bola celá stovka, z jaskýň Pečerskej Lavry na povrch, kde sa ...
4. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... možnosťou je ísť na týždeň do kláštora sestier či bratov, ktorí sú ti blízki a skúsiť si ten život naplno so všetkým čo oni musia robiť či nemôžu a rozoberať svoje pocity s nejakým kňazom, nech ti v tom ...
5. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... kláštora chcú ružové sestry prinášať Bohu obetu svojho zasväteného života, slúžiť mu ustavičnou poklonou a prednášať pred jeho tvár modlitby a prosby za požehnanie pre misijnú činnosť, misionárov ako i ...
... nedávnom jej jeden kňaz našiel prácu v ich kláštore, ktorá sa jej páčila a rada by tak pracovala – upratovanie a varenie, no pani, ktorá to tam riadi, s ňou krútila, krútila – na začiatku povedala, že ...
7. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... a odišla, nevediac ani kam sa vlastne poberá – do neznáma. Nakoniec sa uchýlila do jedného pravoslávneho kláštora, kde niekoľko rokov varila pre celý kláštor. Bolo to blízko Moskvy. Videla a zažila tam ...
8. Si povolaná k láske...
(Aktuality/Správy z misií)
                        Čo Ťa čaká? 1) Stretnutie s Pánom vo svätej omši v adorácii v meditácii nad Jeho Slovom stíšenie 2) Stretnutie so sestrami pri chórovej ...
9. Vždy upriamená na Boha (o sv. Hedvige)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nábožnou mysľou smerovala ustavične k Bohu, tak sa dobročinnou láskou skláňala k blížnemu a štedro rozdávala almužnu chudobným. Podporovala aj spoločenstvá a rehoľné osoby žijúce v kláštore i mimo neho, ...
10. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... som zlostná a sebecká. Nedávno ma moja stará mama zobrala na výlet do Lisieux. Tam som ťa spoznala. (Obráti sa k Terezke a usmeje sa na ňu.) Aj tvoje sestry z kláštora. Našla som Pána Ježiša a veľmi ho ...
... ako laické spoločenstvo, mala špecifickú účasť a úlohu na charizme Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého. Tento malý impulz spôsobil, že po krátkom čase prišlo na duchovnú obnovu do kláštora Misijných ...
... za nich" (ib.,56r; por. aj ib.,69v). Dá sa povedať, že v dobe od milosti Vianoc až po vstup do kláštora (čiže od 25 decembra 1886 do 9. apríla 1888) je Terezka svojou eschatologickou túžbou po nebi vedená ...
... Láska, prevláda skôr tendencia napraviť spôsobenú vinu. Takto chápaný duchovný život sa odrazil aj v rehoľnom živote a zanechalo to veľmi hlboké stopy aj v živote karmelitánskych kláštorov. Nečítali ...
... jej, aby "vyplávala s pokojnými plachtami po vlnách dôvery a lásky." (Rkp. A, 80v) Po ďalších troch rokoch, o ktorých vieme z hľadiska jej vnútorného života najmenej, do kláštora v Lisieux vstupuje jej ...
... významný. Kresťan sa môže a musí zamýšľať ako má svetu ohlasovať posolstvo spásy. Robila to Terézia z Avily ešte skôr ako založila kláštor sv. Jozefa a takisto aj sv. Terézia z Lisieux, keď pochopila podstatu ...
... rozhovoru s Ježišom. Spoznávať Boha cez kontempláciu stvorenstva. Ako dieťa chodila do kláštornej školy a tu ju sestra Henrieta naučila rozjímavej modlitbe, jednoduchej afektívnej modlitbe, spočívajúcej ...
... že táto rehoľníčka, ktorá od svojich pätnástich rokov do smrti nikdy neopustila klauzúru a múry kláštora v Lisieux, stala sa misionárkou, ba dokonca patrónkou misií a misionárov na celom Tereziasvete spolu ...
18. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... to Vám nespôsobí uľahčenie. Mali by ste o tom hovoriť predovšetkým s Ježišom a Vy to práve Jemu hovoríte naposledy. - Vo svete sa stáva, aj v kláštoroch, že ľudia zabúdajú vopred obetovať svoje skutky ...
19. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... vnútorná, aby ste sa zriekli chvály a uznania ľudí! Aby bol človek šťastlivý, a to predovšetkým v kláštore, musí ísť svojou cestou ako hluchý, slepý a nemý! Čo počujeme, máme si ponechať pre seba! ...
... obdivom spomínali – Atanázia a Bernadette – rodičov sr. Paskázie, ktorí sú starí, chudobní, ale veľmi radostní.  Bývajú 10 minút cesty od nášho kláštora. Zatúžila som spoznať týchto ľudí, vidieť kde bývajú, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie