Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz komunikácia

Celkom: 24 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... Program Mládež v akcii, práva a povinnosti dobrovoľníka, ako aj vysielajúcej a hostiteľskej organizácie; kultúra, inkulturácia a komunikácia; identita (osobná, národná, transnárodná, identita dobrovoľníka,…); ...
... by sa touto formou „medzifarnostné“ vzťahy a vzájomná hlavne duchovná komunikácia ich členov, čo by mohlo neskôr spôsobiť, že sa veriaci budú postupne k sebe približovať a vytvoria akúsi spoločnú virtuálnu ...
3. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... 1879; bol to totiž aj klimaticky najvhodnejší čas na príchod do Hongkongu a Číny. Nepodarilo sa však vybaviť všetky potrebné materiály. Dôvodom bola pomalá komunikácia medzi Steylom, Propagandou fidei ...
... ukázali, že táto masová komunikácia má aj svoje svetlé stránky. Aj keď takéto kaviarne vznikajú v súčasnosti ako huby po daždi, pre pastoráciu je to veľmi dôležité z viacerých dôvodov. Najlepším riešením ...
... a konečne i z poslušnosti voči Bohu. 2.    Mládež – postupne sa internet pre mladých ľudí stáva štandardnou zložkou ich života a e-mailová komunikácia úplne samozrejmou zložkou komunikačných techník.  ...
... na otázku - automatické písanie; písanie prostredníctvom abecednej tabuľky - hovorenie v tranze - jasnovidectvo; opis sveta duchov; komunikácia s „mŕtvym“. Z opisu takýchto stretnutí môžeme sledovať ...
Po tom, čo sme si ukázali, že internet slúži ľuďom predovšetkým na komunikáciu, a že hlavnou úlohou pastorácie vo farnosti je komunikácia viery a Božieho Slova, dá sa ľahko vysvetliť vzťah medzi týmito ...
8. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
... na január 1879; bol to totiž aj klimaticky najvhodnejší čas na príchod do Hongkongu a Číny. Nepodarilo sa však vybaviť všetky potrebné materiály. Dôvodom bola pomalá komunikácia medzi Steylom, Propagandou ...
... práve na dialógu a jeho schopnosti spájať. Veľkou pomocou jej v tom môže byť práve internet ako výborný nástroj sprostredkovania dialógu. Komunikácia na internete je totiž neustálym procesom dávania ...
10. Gauda
(Zážitky/Misionárov)
... života v miestnej kultúre, kde sa rodina a množstvo detí vysoko cení... Komunikácia prebiehala viac medzi ňou a postulantkami. Slová mi nehovorili veľa, ale dalo sa vycítiť, že nehovorí o počasí, či o ...
11. Moja prvá Veľká Noc v Afrike
(Zážitky/Misionárov)
... umývania horlivo „diskutoval“ s „Ježišom“ o potrebe umytia celého tela (počas umývania nôh sa spievalo, nebolo počuť o čo ide, ale komunikácia prebiehala) a jeden bol Judášom, ktorý hneď po umytí nôh odišiel..... ...
12. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... o jedných i druhých postará. Dôveru možno vyjadrovať aj vo vzájomnej modlitbe za seba, cez ktorú sme vďaka prisľúbenému Duchu Sv. neustále spojení. Okrem toho v modernej dobe je komunikácia veľmi jednoduchá ...
... sa komunikácia stane iba záležitosťou techniky a všetko sa takto premení na systém, z komunikácie sa vytlačí proces dosahovania porozumenia medzi ľuďmi, významy sa nahradia správami, konsenzus pokynmi ...
14. Pol roka za sebou
(Listy/Listy misionárov)
... Staroslovianský jazyk, Zahraničnú literatúru, Zahraničnú umeleckú kultúru a iné. Najviac sa mi však zapáčil predmet Komunikácia so spoločnosťou, či ináč nazývaná PR – „Pí áR“, a Rétorickú lexiku, ktorú ...
To, čo v prvom rade robí internet návykovým, je komunikácia, ktorú závislý často využíva práve na vyrovnávanie komplexov a deficitov bežného života napr. neuspokojivé vzťahy, nedostatok priateľov, fyzický ...
... alebo rôzne kurzy o riešení takýchto situácií v rodine, prípadne viesť na farskej stránke diskusiu s rodičmi aj s mladými na túto tému. Obmedzené vnímanie druhého počas komunikácie Komunikácia na internete ...
... pre koho vysielame, vás sa to týka!“). V podstate je ich komunikácia s divákmi dopredu rozhodnutým referendom. V otázke, ktorú médium kladie, sa totiž už skrýva predpokladaná odpoveď. Na druhej strane ...
... a možnosti evanjelizácie ako ohlasovania radostnej zvesti o Kristovi. On-line verzus off-line komunikácia Každú on-line skúsenosť môžeme vidieť ako možnosť hľadania a vytvárania kontaktov s vonkajškom ...
... do určitej miery klamlivé, pretože komuniká-cia na internete má svoje zvláštnosti oproti tej v realite. Vidno to na dvoch druhoch komunikácie cez internet: 1.    Asynchrónna komunikácia – táto komunikácia ...
... je veľa. Všetko bude záležať na tvorivosti pastoračných pracovníkov. Medziľudské vzťahy Ďalšou oblasťou rýchlych zmien bude veľmi pravdepodobne oblasť medziľudských vzťahov a s nimi spojená komunikácia. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie