Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz komunikačné

Celkom: 15 nájdených výsledkov.

Nahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan ...
... Počas nich by sa veľmi intenzívne využíval internet predovšetkým ako komunikačné médium účastníkov týchto kurzov a akcií, ako zbierka materiálov z daných oblastí ale aj ako možnosť otestovať vedomosti ...
3. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
  Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila tému pre Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov 2011: „Pravda, ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére“. Pápež Benedikt XVI. ju zvolil so ...
4. Len hlas v tme
(Rozhovory/S misionármi)
... k dispozícii komunikačné prostriedky ako internet, čím aj kontakt s domovom môže byť intenzívnejší, než to bývalo pred päťdesiatimi rokmi. Dá sa povedať, že som si privykol pomerne rýchlo. Jedlo, to ...
... organisti, kantori, trvalí diakoni a pod. Všetci títo potrebujú medzi sebou komunikovať, vzdelávať sa vo svojich úlohách a organizovať svoju činnosť. K tomuto im môže byť internet ako komunikačné médium ...
6. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... úlohách a organizovať svoju činnosť. K tomuto im môže byť internet ako komunikačné médium veľmi nápomocný. Evanjelizácia – vedenie druhých k rozhodnutiu sa pre Krista. Otázkou stále zostáva, ako hlásať ...
... komunikačné prostriedky Cirkev a internet a Etika a internet. V nich sa zdôrazňuje, že je dôležité, aby Cirkev porozumela internetu.  Internet je totiž dôležitým nástrojom pre mnohé aktivity a náboženské ...
... svet komunikačných prostriedkov, ktorý ľudstvo čím ďalej tým viac zjednocuje“. Veľmi jasne teda definuje svet komunikácie ako prvý areopág súčasnosti, v ktorom moderné komunikačné prostriedky presahujú ...
... považovať komunikáciu s nimi za nepodstatnú a bezvýznamnú. Inou izoláciou môže byť vek. Mladí majú totiž väčšiu dôveru v nové komunikačné prostriedky a staršie osoby ich mnohokrát odmietajú a tak riskujú, ...
... firemných ale aj bežných používateľov využíva mikrofóny a kamery, ktorými sa prenáša zvuk a obraz osoby na druhom konci komunikačného kanála. Takýto zážitok z druhej osoby sa však zatiaľ ani zďaleka nedá ...
... ktoré so sebou prináša používanie internetu, sú stres, depresia, agresivita, zdravotné problémy súvisiace s dlhodobým sedením a sledovaním monitoru, obmedzenie fyzickej aktivity, zhoršujúce sa komunikačné ...
... prijímajú záväzky a ciele, uznávajú určité pravidlá a komunikačné štandardy tzv. netiquette, podľa ktorých postupujú. Prestúpenie týchto noriem sa určitým dohodnutým spôsobom aj trestá. Priestupkami sú ...
... ľudí myslí, že na internete sú v komunikácii pohotovejší a oproti realite tu rýchlejšie nadväzujú vzťahy. Presne zaradiť jednotlivé komunikačné prostredia do týchto dvoch kategórií jednoducho nie je ...
... zábava, šport, kultúra, umenie, knižnice, kiná, doprava alebo misijná či pastoračná práca.  Internet však používame predovšetkým ako komunikačné médium a zdroj informácií a zábavy. Ako sa jednotlivé možnosti ...
... na somárovi nie je neobyčajné. Niekoľko ľudí vlastní autá. V mestských oblastiach veľa ľudí má telefóny, ale komunikačné možnosti na vidieku sú obmedzené. Často jediný zdroj ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie