Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kresťanská

Celkom: 25 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... duchov. Avšak kresťanská viera verí, že ľudia, ktorí odišli z tohto sveta zmierení s Bohom, sa nemôžu zjavovať na špiristických seansách. To môžu zlý duchovia, ktorí využívajú duše, ktoré nezomreli v milosti ...
... poznanie. Poznanie totiž získava len tým, čo zažije – na základe vlastných skutkov, alebo pôsobením skutkov druhých. A na to jeden život, v ktorom by mal všetko zažiť, nestačí. Kresťanská viera však nenúti ...
... Mons. Forbina bolo vytvorenie hnutia kresťanských detí na pomoc pohanským deťom, aby stretli Pána Ježiša a boli uchránené od smrti. Prvou záchranou bola sviatosť krstu a kresťanská výchova. Toto bolo ovocím ...
... Lenže kresťanská existencia v tomto svete je charakterizovaná ešte jedným rozmerom: inkarnačným (vtelujúcim sa), tzn. že sme povolaní žiť naplno reality tohto sveta, ktoré Vtelením prijal za svoje aj Boží ...
... pastoračné metódy, aby boli čoraz vhodnejšie pre nové situácie – aj tie, ktoré si vyžadujú novú evanjelizáciu – a tiež oduševnené misijným elánom: „Misijná činnosť skutočne obnovuje Cirkev, viera a kresťanská ...
6. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... Prečo sa k tomu vracať? Pán Boh nám taký príklad nedal. Jednotlivec sa musí pre svoje chyby stále pokorovať, ale nemá právo vracať sa k starým chybám druhých! Skutočne kresťanská duša, ktorá chce ...
7. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť“, aby sa skúška premenila na odmenu a bremeno na česť. Kresťanská múdrosť Po tomto Pán dodáva: „Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú ...
8. Vytrvalosť a kresťanská solidarita
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
Pater Darius Čarš - misionár v Bolívii, začína seriál úvah nad Bibliou z pohľadu rôznych kultúr - tentoraz to bude kultúra Mayov.... Biblické čítanie: Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som ...
9. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Nakoniec prišiel Kristus, Boh a človek, hlásať Pánovo slovo a na to isté poslal apoštolov, ako predtým posielal prorokov. Hlásanie je teda apoštolská, anjelská, kresťanská, božská úloha. Božie slovo ...
... zlého človeka útočiaceho na spravodlivého, žalmista v jedenástom verši vzýva Božiu pomstu. Kresťanská liturgia ho vynecháva, pretože chce byť v súlade s novozákonným zjavením milosrdnej lásky, ktorá ponúka ...
11. Komentár k listu Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... identita Európy je kresťanská. Pápež jasne povedal v Liste, že problém sexuálneho zneužívania mladistvých nie je problémom týkajúcim sa iba Cirkvi alebo iba Írska, ale je širokým problémom súčasnej spoločnosti, ...
12. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... aj pre kresťanov opravdivým oporným bodom vždy bude sústredený a hlboký rozhovor s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Táto prvopočiatočná kresťanská modlitba je zvolaním a očakávaním Ducha Svätého, je modlitbou ...
13. Sila modlitby (Tertulián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a od hladu, hoci ešte nedostala formu od Krista. O koľko pôsobivejšia je kresťanská modlitba! Ona nestavia doprostred ohňa anjela s rosou, ani nezatvára tlamy levom, ani neprináša hladným sedliacky obed ...
... aj my. Slovensko - kresťanská krajina. Je to iba fráza, alebo je to naozaj tak? Ako je potom možné, že sa v tejto kresťanskej krajine polemizuje o takých témach, ako zákonný zákaz interrupcií? Čo to máme ...
15. Krížová cesta Karola Wojtylu
(Modlitby/Krížové cesty)
... štyridsať dní, sa splnilo v tomto momente. A Mária, v srdci s týmto neviditeľným mečom postupuje ku Kalvárii svojho Syna, svojej vlastnej Kalvárii. Kresťanská zbožnosť ju vidí s týmto mečom v srdci, a ...
... uskutočnil Boh s Mojžišom, oslobodenie srdca, ktoré slovo zákona nemá moc uskutočniť. Existuje teda pre človeka nejaká nádej na spravodlivosť? Kristus, spravodlivosť Boha Kresťanská radostná zvesť ...
... kázal o šťastí, ktoré prináša kresťanská viera a o duchovnej biede pohanov. Okrem iného povedal: „Človek, ktorý verí v Božiu prozreteľnosť a vie, že nech je kdekoľvek, Boh je vždy pri ňom, môže prežiť ...
18. Klaňanie sa Bohu
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... ktorý je  dokonalým adorátorom Otca. Kresťanská adorácia má teda trojičný charakter. Má ho vo svojom prejave a vo svojom dynamizme, pretože je klaňaním sa „Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom“, a má ho ...
19. Ján XXIII. I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... sám Majster, ktorý v podobných okolnostiach povedal Šimonovi: "Maloverný, prečo si zapochyboval?" Kresťanská viera sa nemá čoho obávať ani zo strany vedy, ani zo strany techniky, ...
20. Krížová cesta od Mons. Andreja Imricha
(Modlitby/Krížové cesty)
... Ježiš jej za to daruje obraz svojej tváre. Toto je kresťanská skúsenosť. Odmena prichádza aj tam, kde by sme to nikdy nečakali. Ak niečo robíme pre dobro iných zadarmo a robíme to ochotne, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie