Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz krstom

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
... veď inak by som nechodil tu na zemi. Krstom som sa stal Jeho dieťaťom, Ježiš Kristus mi je brat. Mojou úlohou je poznávať Krista, a toto poznanie ma motivuje ku skutkom vo viere, že ak je Boh za mňa, tak ...
2. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou! Záver: Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si svojím narodením posvätil ľudskú rodinu a že sme sa krstom začlenili do Božej rodiny. Prosíme ťa, rozmnož ...
3. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa Tvoja láska stane životným programom všetkých tých, ktorí sa krstom stali príslušníkmi Tvojej cirkvi, údmi Tvojho tela, ale i tých, ktorí Ťa nepoznajú, ale úprimne hľadajú pravdu a spravodlivosť, ktorí ...
4. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pre smrť, druhé nás vrátilo životu. Veru, milovaní, my všetci sme pred krstom boli svätyňami diabla, po krste sme si zaslúžili byť Kristovými chrámami. A keby sme pozornejšie premýšľali o spáse svojej ...
5. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... Prečo? Pretože už krstom sme boli pokrstení a ním pomazaní za kňazov, kráľov a prorokov a tak už od krstu máme účasť na Kristovom kňazskom, kráľovskom ale aj prorockom poslaní. A tu je dobrá i ťažká správa ...
6. Skutočná sláva
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... hriechu narodili. Žial všetci sme prišli na svet s dedičným hriechom a ten nás robí pred Bohom rovnými. No dostali sme aj rovnaké šance – krstom sa oslobodiť a plne spolupracovať s Božou milosťou. Tu už ...
...  Ach, Ježišu, krstom som bol teda znovu zrodený ako tvoj milovaný brat. Mojou úlohou je už iba s tvojou pomocou udržať si túto obrovskú dôstojnosť, ktorú som krstom dostal - podobať sa ti viac a viac. ...
8. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... všetkých s ktorými sa dnes stretnem, a ktorí sa odporúčajú do mojej modlitby. Žehnám náš dom a všetkých, ktorí k nám prídu alebo od nás odídu. Amen." Krstom a birmovaním nás Kristus spojil so svojim ...
9. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... misijných krajinách. Prvý desiatok: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne. Krst svätého Jána bol krstom pokánia. Pán Ježiš nepotreboval krst, no postavil sa medzi hriešnikov a prijal ho. Začal tak svoju ...
10. Viera ako zrnko
(Kázne/Tématické)
... po tom túži, akokoľvek by sa to snažilo pred otcom či inými okolo ukryť. Aj v nás je táto dôvera k Bohu – Otcovi od narodenia ukrytá. Krstom sme sa totiž znovu zrodili – už nie ako adoptovaní ale ako ...
... svet už s určitým povolaním (napr. ako muž či žena). Krstom dostávame dar nadprirodzenej lásky, vďaka ktorému sa stávame Božími deťmi a priateľmi. Už od začiatku sme vybavení rôznymi charizmami, ale nie ...
12. Prameň spásy a pravého života (sv. Ján Eudes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... veľké veci sa v kresťanovi začínajú krstom, rastú a mocnejú birmovaním a správnym využívaním ostatných milostí, ktoré dostáva od Boha, a vrcholnú dokonalosť dosahujú najsvätejšou Eucharistiou. Z traktátu ...
13. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
...  veriacich. Je na to vytvorená špeciálna liturgia, ktorá sa trošku podobá na krst, no krstom nie je, keďže znova krstiť už správne pokrstených netreba. Veď Pravoslávna Cirkev udeľuje všetky sviatosti ...
14. Duch svätý nás obnovuje krstom (sv. Didymus Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
V krste nás obnovuje Duch Svätý ako Boh spolu s Otcom a Synom a zo znetvoreného stavu nás privádza späť k pôvodnej kráse a napĺňa milosťou, až natoľko, že už nie sme schopní pojať niečo, čo je nežiadúce. ...
15. Duch oživuje čoho sa dotkne (sv. Bazil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Krstom sa totiž sledujú dva ciele: jednak umŕtviť hriešne telo, aby už potom neprinášalo ovocie smrti, jednak žiť v Duchu, aby sme z toho mali ovocie posvätenia. Voda je obrazom smrti, lebo prijíma ...
16. Nové stvorenie v Kristovi (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Vlastná sila sviatosti je v tomto: je to sviatosť nového života, ktorý sa začína v tomto čase odpustením všetkých minulých hriechov, ale zavŕši sa vo vzkriesení mŕtvych. „Lebo krstom ste s Kristom boli ...
17. Štvrtok 2. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... lebo stačí, že niekto z druhej strany poukáže na naše chyby a hneď by sme museli stíchnuť. Ale chýb sa len tak ľahko nezbavíme, veď sme následkami hriechu rovnako zasiahnutí ako ostatní, hoci sme už krstom ...
... slov sv. Pavla o vzkriesení a o vlastnostiach nového duchovného tela: Rim 6 4 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili ...
19. Pondelok 2. veľkonočného týždňa
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... to pomocné lanká našich patrónov, anjelov a ľudí, ktorý nás vzájomne podporujú a ťahajú. Tak máme nádej, že raz to..., alebo nás..., do neba dotiahnu. BaS, krstom sme sa stali Božími deťmi. Buďme teda ...
20. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... hovorí: „Osobne pre veriaceho človeka počiatok zbožštenia bol daný vo svätom krste vďaka vteleniu Božieho Syna, preto krst je zárukou reálneho zbožštenia človeka.“ S krstom sa v našej cirkvi udeľuje ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie