Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kvarky

Celkom: 4 nájdených výsledkov.

1. Hľadanie Stvoriteľa - 5 - Hľadanie hmoty
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... entít, dosahujúcich nepredstaviteľnú “veľkosť” 10-18 metra: sú to kvarky. O chvíľu uvidíme, prečo tieto častice predstavujú akýsi “dimenzionálny múr”: neexistuje fyzikálna veličina menšia ako 10-18 metra. ...
2. Hľadanie Stvoriteľa - 6 - Polia reality
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... častice v takej miere, v akej neexistuje nič “menšie” ako ony: kvarky, leptóny a gluóny. No z akej látky sú urobené takéto častice? Aká je podstata fotónu alebo elektrónu? Do polovice dvadsiateho storočia ...
... maximum, prvotná masa sa mala skladať z ešte fundamentálnych častíc ako kvarky: z častíc X. Je nezvyčajné, že v tomto najprvšom okamihu Stvorenia vesmír, pozostávajúci z obrovských energií, kde ešte neexistovali ...
... to silové pole, ktoré neobsahovalo ani najmenšiu čiastočku hmoty. A práve v čase 10-31 sekundy sa čosi stalo: z častíc X vznikajú všetky ostatné prvé častice hmoty – kvarky, elektróny, fotóny, neutrína ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie