Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz lásku

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... sa Bohu, žiť jeho lásku a byť vďačný za jeho nekonečné milosrdenstvo. Je to dar, ktorý nie je vyhradený len niekoľkým, ale ponúka sa štedro všetkým. Všetci by mali mať možnosť okúsiť radosť z toho, že ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sú tie najlepšie pre mňa i pre iných. Úplne sa ti podriaďujem a prosím, premeň ma v Seba – v Lásku, pretože ty si Láska a iba ty vieš, čoho som spolu s Tebou schopný ako tvoj obraz,  veď som bol v ...
3. Trvalá oslava
(Úvahy/O viere)
... prečo spoznal a neuveril? Veď hľadiec na toľkú lásku umierajúcu na kríži, nič iné, ako vieru ani nemôže vyvolať. No ako reagovať, ak vidíme, že na kríži umrel jediný obraz Skutočnej lásky, a ostatní Spoluvíťazi ...
4. Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... to, čoho ste sa doteraz tak veľmi báli, aby sa vaša viera v jeho večnú lásku a milosrdenstvo k vám už nikdy nezakolísala, no naopak - oslobodila vás od každého hriechu a od všetkých rozrušení a zmätkov, ...
5. Vyjednávanie s Bohom
(Úvahy/O viere)
... do zasľúbenej zeme. Dokázal by som vyjednávať s Bohom? Dokázal by som dojať Boha svojou dôverou v Jeho dobrotu, lásku, silu?  „Poďte, vráťme sa k Jahvemu! On nás roztrhal, on nás zacelí, on nás poranil, ...
... VIERU, NÁDEJ, LÁSKU, RADOSŤ, POKOJ. Mária Magdaléna, ani emauzský učeníci najskôr Ježiša nespoznali, lebo bolesť zo straty a sklamanie im zastreli zrak. Ale keď uvideli, tak uverili. Emauzskí učeníci ...
7. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
Prorok Ozeáš píše (preklad je z Jeruzalemskej biblie):  „Lebo lásku chcem, a nie obety, poznanie Boha viac než celopaly.“ (Oz 6,6) Poznanie Boha je viac ako zápalná obeta. Poznať Boha... Dá ...
... oni boli aj neustále sa milujúcimi partnermi. Ani čas neumenšoval ich lásku. Mnohí to poznáme, mnohí možno nie. A ešte jeden príklad z rodiny Quattrocchi: Rodina Quattrocchi držala spolu v dobrom aj v ...
... Pavol musíme venovať pozornosť aj tým vzdialeným, ktorí ešte Krista nepoznajú a ktorí neokúsili Božiu otcovskú lásku, vo vedomí, že „[misijná] spolupráca sa dnes rozširuje o nové formy, ktoré zahrnujú ...
10. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... nezodpovednosti a žiadostivosti, akým podliehajú mnohí. Nech sú nám výčitkou, ktorá nás pohne zmeniť svoje postoje i úzkoprsé ciele osobného šťastia, na, ku všetkým otvorenú, lásku a dobrosrdečnú i nezištnú ...
11. Súrna a dlhodobá modlitbová prosba
(Listy/Listy misionárov)
... začiatkom a cieľom všetkého. Obraciam sa na vašu horlivosť a lásku, ktorou prežívate SVOJE misijné povolanie, ak by ste mohli, vybrali si konkrétnu modlitbu, alebo čas, ktorý chcete obetovať na vyriešenie ...
... je jeho šťastie. Z vďačnosti sa zrodila v tvojom srdci, Koľa, silná viera v Jeho lásku, v Jeho neustálu starostlivosť a vďaka tejto viere si Bohu otvoril svoje srdce a dušu dokorán... ...
... sa aj my - aj oni - postarať o svoju budúcnosť akokoľvek - len, aby sme nehladovali... No starosť o živobytie mnohým z nás tak zaslepila oči, že už nie sme schopní vidieť Jeho lásku, Jeho starostlivosť, ...
14. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
...  Je to nááádhernéééé povolanie, lebo stále ste poslaný... vychádzať k ľuďom, ale najprv čerpať u Neho lásku, múdrosť, odvahu, silu... ale to je pozvaný každý z nás vo väčšej či menšej miere... však? ...
... Boha, ktorý nám odhaľuje kým sme my sami a vysiela nás plniť naše poslanie. V autentickej modlitbe osobné stretnutie s Ježišom mení človeka na matku a milovaného učeníka, rodí život a odovzdáva lásku. ...
16. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
Najčistejšej lásky pod slnkom je schopná iba matka. Záleží však aj na tom, ako hlboko je ponorená do Božej lásky a ako naplno dokáže túto Božiu lásku odovzdávať svojim deťom... Tu je krížová cesta pre ...
17. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... máme my, veriaci, príležitosť zažiť hlboké stretnutie s Bohom, ktorý posilňuje ducha, utvrdzuje vo viere, živí nádej a oživuje lásku; takýto zážitok nás robí účastnými na víťazstve Krista nad hriechom ...
18. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... našu vieru a dôveru v teba, uzdrav naše duše i naše rodiny. Vylej na nás svoju lásku, aby sme sa milovali navzájom tak, ako si ty miloval nás. Amen. Na úmysel Svätého Otca: Otče náš… Zdravas… Sláva ...
19. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... v dôvere v Tvoju a v jej pomoc a lásku.   V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž Keby sa Šimon ponúkol dobrovoľne, bolo by to iné. Ale prijať nedobrovoľnú pomoc je urážajúce. To skôr ...
20. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... ktorý pošliapal svoje svedomie, vinou Judáša, ktorý zradil Tvoju lásku, vinou tisícov nespravodlivých, ľahostajných a ďalších previnilcov. Vinou každého jedného z nás. Koľko lásky asi musí horieť v srdci, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie