Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz list

Celkom: 40 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... a trvalej lásky“ (apošt. list Porta fidei, 15). To je aj moje blahoprianie k tomuto Svetovému dňu misií. Zo srdca žehnám všetkých misionárov a misionárky, ako aj tých, ktorí ich sprevádzajú a pomáhajú ...
2. vzDUCH
(Úvahy/O viere)
... list za niekoho iného, tak napíšem skratku „vz“ – v zástúpení... Ježiš pri svojom odchode hovorí, že nám pošle Ducha – Tešiteľa; akoby hovoril, že namiesto seba, posiela Ducha Svätého. A teraz prenesene ...
3. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
... mimovládna organizácia.“ Sv. Jakub píše v liste, že „ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ Ale nestačia len skutky, tu si dovolím parafrázovať pápežové slová, že pokiaľ ostaneme ...
... Boh použil hlas dieťaťa – Augustín to tak pochopil, skočil na rovné nohy  a bežal  za knihou -  listami sv. Pavla. Otvoril ju. Otvorila sa mu na Liste Rimanom: „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme ...
5. Zrkadlo
(Úvahy/O Advente)
... písala listy, vkladala ich do jasličiek v izbe a verila, že v noci si ich chodí Ježiš čítať. Možno je to detinské, povieme si my „velkáči“... Ale, čo ak je to všetko s Ježišom pravda!!! Neoplatilo by sa ...
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
... evanjelista ukázal, že Kristus má aj moc urobiť, čo chce, dodáva: „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila ...
8. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... urob ho viac a viac podobným Tvojmu.“ P. Robert Balek SVD verbista misionár v Rusku Pozdravy: Pozdravujem Vás srdečne, páter Róbert. S veľkým záujmom som si prečítala Vaše listy, v ktorých popisujete ...
9. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učiteľmi tejto milosti. Veď hovorili: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ A tak ideme aj my za Pánom a Pánov sviatok slávime nielen slovami, ale aj skutkami. Z Veľkonočných listov svätého ...
... krížom, no žiaden z evanjelistov nehovorí priamo o ich vzájomnom stretnutí. V skutočnosti, že Mária „stála“ pod krížom je sústredená ešte väčšia a hutnejšia pravda, než samotné stretnutie. Zdanlivo statické ...
11. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... biblického textu prevzatého z Listu Hebrejom: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (10, 24). Ovocím prijatia Krista je život, ktorý sa uskutočňuje v súlade s troma ...
12. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
...  Pravidelne nám chodia viaceré noviny. Z nich sa veľa dozvieme. Máme tiež telefonický kontakt s ľuďmi. Našou zvláštnou úlohou je aj apoštolát písania listov. Ľudia nám píšu, prosia nás o modlitby. Odpovedáme ...
... Pripravujú iných na prijatie manželstva, robia semináre o Sv. písme a iné. Veľkou pomocou vo farnosti boli kursilisti, ktorí organizovali kurzy pre farnosť. Ich „absolventi“ sa potom aktívne zapájali do ...
14. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dobro, ako to teraz hlása celá náuka evanjelistov a apoštolov. Z Traktátu svätého kňaza Jána z Kríža O výstupe na vrch Karmel (Lib. 2, cap. 22)    ...
15. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
Milí misijní priatelia, chcem sa s vami krátko podeliť s jednou novosťou. Neviem, či si pamätáte, v jednom z listov z Blagoveščenska som vás prosil, aby ste sa modlili za navrátenie katolíckeho kostola, ...
16. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... len najvernejší tomuto miestu. Miesto je lákavé tým, že ide o budovu bývalého katolíckeho kostola, ktorý momentálne slúži ako orgánová sieň, no tradícia tu stále dýcha. V poslednom liste spred roka som ...
17. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstalého a keby neboli mali tento najväčší dôkaz jeho moci, neboli by sa vystavili takému riziku. Z Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Prvý list Korinťanom (Hom. 4, 3. 4: PG 61, 34-36) ...
18. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... list Konferencie biskupov Toskánska: Mágia, veštenie a démonské vplyvy (Jas 2001). Hneď v jej úvode som sa dozvedela, že existuje mágia napodobňovacia, podľa ktorej podobné plodí zasa podobné. V tom okamihu ...
... Boh touto mocou a je tam podriadené všetko jeho rozhodnutiam, jeho vôli, jeho túžbam a predstavám, tam sa aj rozprestiera Jeho kráľovstvo. Inými slovami, ako o tom píše sv. Pavol v liste Rimanom: „Božie ...
20. Kde si bol, Bože?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... sa až od únavy zaspala. Bolo okolo polnoci, keď sa Anna zobudila. Vedľa nej na posteli ležal zložený list. Vzala ho s prekvapením do rúk a začala čítať: Drahá mamka, Viem že ti budem chýbať, ale neboj ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie