Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz masmédiá

Celkom: 9 nájdených výsledkov.

1. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... internet a všetky masmédiá, ktoré do sveta šíria mnoho informácií, ovplyvňujé celospoločenské nálady a vytvárajúce svoj obraz. A Nie vždy za nimi stoja masy, skôr je to naopak. Prečo by sme nemohli my, ...
2. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
  Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila tému pre Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov 2011: „Pravda, ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére“. Pápež Benedikt XVI. ju zvolil so ...
3. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... a predstavy, ale skôr o ezoterike (súčasť okultizmu), ktorú prijímajú za neškodnú prax, záujmovú činnosť, a ako takú ju často predstavujú v masmédiách, odkiaľ sa doslova predáva a tlačí do pozornosti občanov. ...
... každá iná pastorácia postupne zanikla. 2.    Vzory – dnešné masmédiá nechcú byť anonymné, preto ponúkajú osobnosti, hrdinov a s nimi samozrejme aj spôsob života a rebríček hodnôt. Vedia, že posolstvo ...
... je samozrejme úsilie čo najlepšie pochopiť masmédiá, prispôsobiť formu ohlasovania evanjelia ich špecifiku a kultúre, a pritom nezanedbať udržiavanie zdravých vzťahov s tými, čo sú zodpovední za masmédiá, ...
... dokumenty Cirkvi o internete v súčasnosti Veľmi konkrétne hovorí o internete Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Rýchly rozvoj (2005), kde navrhuje zaradiť masmédiá priamo do pastoračného plánovania. ...
... areopág trochu zanedbávaný. Vo všeobecnosti sa uprednostňujú iné prostriedky na hlásanie evanjelia a vzdelávanie. Masmédiá sú ponechané iniciatíve jednotlivcov alebo malých skupín a v pastoračnom plánovaní ...
... masmédiá uznajú za skutočné a všetko to, čomu nevenujú pozornosť, zdá sa nepodstatné a bezvýznamné. Nebezpečenstvo internetu je v práve tom, že môže vytlačiť z našej pozornosti tých, s ktorými nemôžeme ...
... príklad dobrého správania sa na internete.  Môžeme teda povedať, že masmédiá ovplyvňujú prijímateľov, ale musíme priznať aj to, že samotní prijímatelia ovplyvňujú masmédiá.  Najprv sa teda na internet ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie