Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz materiálne

Celkom: 30 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. 3D - dostať, dať, ďakovať
(Úvahy/O Advente)
... svojich blízkych ale tiež od Boha. Či už sú to materiálne alebo duchovné dary. Skúsme si uvedomiť, čo sme dostali, a čo z toho by sme mohli dávať aj ďalej? Buďme vďační za každú maličkosť, lebo nie je ...
... ostáva len na materiálnej úrovni, no Pán ju pomaly privedie k pochopeniu cesty viery, ktorá jej umožní spoznať v ňom Mesiáša. Svätý Augustín o tom hovorí: „Čo iné mohla [táto žena] urobiť, keď prijala ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... narkózy“, ktorá nás robí slepými voči utrpeniu druhých. Čo však bráni takémuto ľudskému a láskyplnému pohľadu na brata? Často je to materiálne bohatstvo a presýtenosť, ale aj uprednostňovanie vlastných ...
... že 9 ľudí je (jesť) z jedného taniera a 1 človek je z 9 tanierov. Materiálne hodnoty sú tu veľmi nespravodlivo rozdelené. Malá skupina vlastní veľké bohatstvo. Vyše 60 percent ľudí žije vo veľkej chudobe ...
5. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... do rany, na kožu. Za nesprávne považuje materiálne názory na vznik a podstatu ochorení. Verí, že choroby ľudského organizmu sa vyvolávajú a udržujú iba duchovnou dynamickou silou. Hahnemann sa pritom odvoláva ...
... ovládnutie duchom – nejedná sa hneď o extázu, ako skôr o prijímanie a rozpoznávanie správ od ducha, či materiálneho sveta (vrátane zvierat), dokonca aj od druhých, náhodných ľudí. Znameniami sa chápu aj ...
7. Hriechy proti láske k blížnemu
(Katechézy/Prikázania)
... v danom momente neposkytujeme, ani nežijeme. Buď nám nezáleží na spáse blížneho, ktorú ohrozujeme hriechmi pohoršovania a zavádzania, alebo mu ubližujeme na materiálnej báze, keď mu neposkytujeme spravodlivé ...
... prepadliská, opustené domy a pod.), pozerať sa do očí obete, vidieť posledné jej obrazy, vyzvať ducha a oddeliť ho od tela, pričom duchu spôsobujú utrpenie. Prechodiac cez schopnosť prekonávať materiálne ...
9. Misie v dnešnom svete
(Misie/Rôzne)
... prenikajú do ich sŕdc. To je dnes často príčinou toho, že títo ľudia ľahko prechádzajú od jedného náboženstva k druhému, od jednej sekty k druhej, mnohokrát ich k tomu vedú aj určité ponúknuté materiálne ...
... detí, aby bolo evanjelium ohlasované iným deťom. Modlitbou a spevom ohlasovať narodenie dieťaťa Ježiša v akcií detí, v Dobrej Novine. Slávenie misijného dňa detí. Materiálne Program prípravy ...
... a páčilo sa jej, keď im mohla pomôcť. Neboli to len chudobní po stránke materiálnej, ale aj hriešnici" Detstvo ju pripravovalo na úplné odovzdanie sa Bohu, aby mohla milovať jeho samého v svojich sestrách ...
... Okrem prvkov materiálneho sveta v sebe totiž obsahuje duchovný a nesmrteľný prvok. Taktiež je schopný dospieť k pravde a dosiahnuť múdrosť (porov. GS 14 - 15). Človek túži po nekonečne. Svoje najhlbšie ...
13. Hľadanie Stvoriteľa - 5 - Hľadanie hmoty
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... podobnosť. S upresnením, že ak hviezdy sú materiálne objekty, subatomické častice nie sú maličké zrnká prachu. Sú to skôr, ako sme videli, tendencie k existencii, alebo eštekorelácie medzi tým, čo je ...
14. Hľadanie Stvoriteľa - 6 - Polia reality
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... že priestor aj čas sú akési projekcie späté so základnými poľami a že im nepatrí nijaký druh nezávislej existencie. Inými slovami, obraz prázdneho priestoru, ktorý slúži materiálnemu svetu ako javisko, ...
15. Hľadajte kráľovstvo!
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... až natoľko, že sa doň ani nezapojíme. Alebo že má pre nás akési odskúšané zaklínadlo, ktoré nám zabezpečí materiálne bohatstvo. Ani jedno z toho nie je správne. Ježiš sa naozaj chce postarať o naše potreby, ...
16. Gauda
(Zážitky/Misionárov)
... nich k nám hovoríš... A tak som od Gaudy odchádzala nesmierne obdarovaná, hoci som si nič materiálne neodnášala. Opäť mi Boh dal zakúsiť a spoznať, čo je v našom živote dôležité a ako sa máme modliť..... ...
17. Byť Jeho rukami
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... Boh naozaj pozerá takto, prečo mnohým z nás prichodí zaťažko ísť a pomôcť im? Ježiš nás ubezpečil, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou (Jn 12, 8). Nemyslel však tým len chudobných po materiálnej ...
18. Kresťania a politika
(Komentáre/Kresťania a ...)
... môžu využívať aj väčšie a pôsobnejšie spoločenské prostriedky  a možnosti. Veď žijú v spoločnosti, pracujú pre ňu, zveľaďujú ju, majú teda právo využívať aj jej výdobytky – materiálne, politické, vedecké. ...
... veľmi podobá na telo. Potraviny pre dušu Potraviny, ktoré duša prijíma, aby utíšila duchovný hlad, sa odlišujú od tých, ktoré prijíma telo. Ako telo je telesné - materiálne a potrebuje materiálne potraviny ...
... túto hlbokú tajomnú premenu ľudskej prirodzenosti, ktorá sa udiala v Kristovi pri vzkriesení. Niektorí teológovia totiž poukazujú na to, že táto premena fyzikálneho materiálneho tela – hmoty, je zakódovaná ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie