Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz meditácia

Celkom: 14 nájdených výsledkov.

... a zapojenie sa do deja nám pomôže hlbšie prežiť Ježišovu prítomnosť a takáto meditácia s konkrétnou predstavou, s konkrétnou situáciou, tým, že vo svojej predstave môžem byť účastný tejto silnej udalosti ...
2. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... potom nasleduje meditácia, sv. omša. Máme určený čas na stravovanie, čas na prestávku, čas na osobnú modlitbu, prácu v dome, taktiež máme čas na oddych – rekreáciu. Ako udržujete kontakt s okolitým svetom? ...
... svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21). Uvádza Cirkev do misijnej pohotovosti. Pomoc misiám Duchovné Meditácia Božieho Slova a tak lepšie chápanie všeobecného Božieho plánu spásy, spoznávanie ...
... Rkp. C 3r) 2.3. Urýchlenie cesty k zjednoteniu s Bohom lásky Významnou etapou duchovného dobrodružstva Terézie v Karmeli bola dlhá písomná meditácia. Od januára 1895 do konca roka si mladá karmelitánka ...
P. Rudolf Bartal, OCD sa zamýšľa nad modlitbou v živote sv. Terezky Ježiškovej. Modliť sa je podobné opaľovaniu sa. Pred opaľovaním sa musíme natrieť krémom, aby sme sa nespálili. Ak sa chceme opáliť, ...
... vo voľnom čase, ale aj v práci, keď je človek prácou preťažený a potrebuje načerpať novú silu do plnenia svojich povinností. Samozrejme veľkou pomocou pre veriacich je aj krátka meditácia, zamyslenie nad ...
7. Za koho ma pokladáš?
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Za koho ma pokladajú zástupy?" (Lk 9, 18). "Výsledky sú v norme," povedali apoštoli Ježišovi. "Najaktuálnejší prieskum ukazuje, že mnohí ťa pokladajú za Jána Krstiteľa. Stojíš si pevne za svojimi výrokmi, ...
8. Oko za oko, zub za zub!
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Oko za oko, zub za zub!" (Mt 5, 38). Našim moderným ušiam znie takáto spravodlivosť pomstychtivo a ukrutne, však? V ranom Izraeli sa však tento zákon naozaj považoval za principiálne progresívnejší ...
9. Spravodlivosť lásky
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov..." (Mt 5, 20). Zaodel si sa dnes Kristovou spravodlivosťou? Zamysli sa nad tým, ako nás Ježiš vyzýva žiť ako kresťania. ...
10. Byť Jeho rukami
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude chýbať olej" (1 Kr 17, 14). Počas prenasledovania prvotnej Cirkvi nariadil rímsky prefekt diakonovi Vavrincovi, aby odovzdal cirkevný majetok. Vavrinec reagoval ...
11. Blahoslavení chudobní v duchu
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
Nemalo by nás prekvapiť, že väčšina populárnych príručiek o formovaní úspešného človeka je zameraná presne na jednu vec: aby si človek pomohol sám. Mnohé z nich sľubujú, že odhalia naše skryté schopnosti ...
12. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... A tak som pri putovaní od mesta k mestu vedela stále viac o srdcervúcich volaniach, ktoré môj Syn vylieval behom toľkých prebdených nocí, ktoré strávil v modlitbách a meditáciach. Bol mi známy každý stav ...
„Človek, ktorý je stredobodom pozornosti tohto žalmu, sa tu javí ako ozaj veľký a dôležitý. Žalmista ho predstavuje ako božskú bytosť, nie však samu osebe, ale vo svojej podstate a vzhľadom na jej posledný ...
... dobrými kňazmi. Medzi odporúčaniami boli: denná meditácia, múdrosť v kontakte s farníkmi, zdravý postoj voči peniazom a alkoholu, a neustále štúdium tém, týkajúcich sa ich kňazskej služby. Jozef prijal ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie