Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz meno

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... my namiesto toho svojich neraz zhadzujeme, lebo sú príliš dobrí a kazia naše meno. V čase, tak ako v spoločnosti, vládnu vždy nejaké módne vlny. Dnes je to vlna odhaľovania a odstraňovania ...
2. Nechaj si umyť nohy
(Úvahy/O viere)
... pocit? Príde k tebe, osloví ťa menom a začína ti liať vodu na tvoje nohy a nielen to, dotýka sa tvojich nôh. Máš chuť tú nohu odtiahnuť? Máš chuť povedať, nech to nechá tak, že nie si hodný? Alebo si dokážeš ...
3. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... no to len ak sa to ich týka, veď krv mučeníkov stále je semenom nových kresťanov a zdrojom posilnenia ich vlastnej viery a odhodlanosti svedčiť. Nám však nie je ľahostajný osud ani druhých ľudí. Preto ...
... zanechali svoje domovy, svoje miestne spoločenstvá a odišli do iných miestnych cirkví, aby svedčili a ohlasovali Kristovo meno, v ktorom ľudstvo nájde spásu. Je to prejav toho najhlbšieho spoločenstva, ...
... centier nikto nevedel, ale asi nie moc dobré veci, keď ho pred pár mesiacmi zavreli do väzenia. Asi neplatil z takýchto získaných peňazí nijaké dane, kto vie. No organizáciu iba premenovali a funguje ...
6. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
Z milosti Božej a z rozhodnutia mojich predstavených mi bolo dovolené stráviť pár týždňov medzi jednoduchými ľuďmi kmeňa Ndebele v malebnej dedinke menom Nyumbane... V strede okrúhleho domčeka slabo ...
7. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pokolenie, je to hadie plemeno a diabol vždy ide cez ženu, keď nemôže sám, a tak sa radšej zbavujem tohto pokušenia a odchádzam do kňazstva žiť čisto a sväto. Toto sú veľmi zlé a nesprávne dôvody, kvôli ...
... mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ Ježišove pády na krížovej ceste nezaznamenávajú evanjeliá. Odovzdala nám ich tradičná ...
9. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Bohu a uvedenie do viery, ktoré sa uskutočňovalo postupne, prostredníctvom vnútornej premeny katechumenov, teda tých, čo túžili stať sa kresťanmi a byť tak začlenení do Krista a do Cirkvi. (Ukrižovaný ...
10. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Nie je ani čas na vydýchnutie. Všetko sa na nás hrnie, každodenné úlohy, povinnosti, starosti a tlačia nás k zemi tak isto ako Ježiša bremeno kríža. Aj on padol znova. Rezignoval? Hľadal východisko v úniku? ...
11. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... i keď počúvali, nepočuli. Len jeden z nich, jeden zo zločincov, ktorí boli spolu s Tebou ukrižovaní, pochopil ďaleko viac než zástup zvedavcov pod krížom, pochopil veľkosť Tvojej lásky a uveril. A odmenou ...
12. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nemenšia prozreteľnosť tu položila základy nádeje svätej Cirkvi, aby celé Kristovo telo poznalo, akou premenou bude obdarené, a aby aj jeho údy túžili mať účasť na sláve, ktorá zažiarila na ich Hlave. ...
13. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... že nebesá – to je láska pre všetkých ? Veru, na to som nemyslel… No…Pokračuj v modlitbe. „Posväť sa meno tvoje…” Počkaj! Čo chceš tým povedať ? Čo tým chcem povedať? Ako to môžem vedieť ?Jednoducho ...
... počas ôsmich dní nad zmenou v Kristovi Počas nasledujúceho týždňa sme všetci pozvaní k hlbšiemu skúmaniu našej viery, aby sme boli premenení víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista. Biblické texty a modlitby ...
... menom? Prečo Vám ho rodičia vybrali? Aký význam má pre Vás váš svätý patrón. Sv. Jozef, sv. Ján, sv. Anna a pod. Ako sa životy týchto svätých premietli do vášho života? Možno Vám neboli vaši patróni vždy ...
“Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno…” (Jn 1,12) Prijať Božie Dieťa znamená prijať jeho pozvanie nasledovať ho v pokore, skloniť sa pred ním a ...
17. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... (pri práci: Pán Boh pomáhaj!) Pán Boh uslyš.   Prežehnanie V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.   Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo ...
“Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!” (Izaiáš 7,14) Vianoce nám pripomínajú, že Boh sa sprítomnil v našom svete, že kráča spolu s nami, je prítomný v našich ...
19. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
...  lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo ...
20. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... úvahách. A nakoniec sa predsa len nájde skupina ľudí, vôbec nie zanedbateľná, ktorá v presný čas slávi podstatu Vianoc – Ježišovo narodenie. Škoda, že v slovenčine je pomenovanie týchto sviatkov tak ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie