Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz milosrdný

Celkom: 45 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... za to, že mu slúžia, a tým, čo idú za ním, za to, že idú za ním, ale neprijíma od nich nijaké dobrodenie, veď je bohatý, dokonalý a nič mu nechýba. Boh požaduje službu od ľudí preto, že je dobrý a milosrdný ...
2. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... prameň živej vody ako rozumné a veľmi bystré ryby, aby sme sa tam napili „živej vody prúdiacej do večného života“. Kiež by si ma, milosrdný Bože a dobrý Pane, láskavo prijal ta k onomu prameňu, aby ...
... nemilosrdným pohŕdaním vlastných matiek. Len ty ako nekonečne milujúca Matka môžeš tieto duše vziať do svojho náručia a len v ňom sa môžu naplno nasýtiť všetkého, čo mali dostať od matky... Len ty, Bože, ...
... neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a prichádzala im na pomoc. Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na ...
5. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, - dôverujeme ti! (3 x) N. 2.: Milosrdný Pane, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu v tieni tvojho kríža, aby sme spolu s Máriou, ...
6. Verím v splnenie nemožného
(Biblia/Meditácie)
... Balek SVD Pár myšlienok pre teba: Naša dôvera nie je nikdy dostatočne veľká voči dobrému Bohu, ktorý je taký mocný a taký milosrdný. sv. Terezka Ježiškova Ten, ktorého srdce bdie i v spánku, mi dal ...
... k človeku a zjavuje mu svoj život. Boh svojím zázračným zjavením chcel odhaliť a ukázať seba a večné nariadenia týkajúce sa spásy ľudí. Tento milosrdný a láskavý Boh, ktorý prostredníctvom zjavenia podáva ...
... vždy viac príkladných rodín. K.: Milosrdný Bože, Ty si nám dal v Panne Márii starostlivú Matku, na jej orodovanie, vyslyš naše prosby a daj, aby nás pravá úcta k Bohorodičke chránila od hriechu a viedla ...
9. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... nie Tvojej Matke! Isto jej nemôžeš povedať nie. A teraz mi odpovedz, Ježiš, povedz, že zachrániš môjho hriešnika. Moja Mamka, odporúčam ti svoju dušu. Povedz Ježišovi, aby bol ku mne milosrdný.   O ...
10. Zákon akcie a reakcie
(Biblia/Meditácie)
... čo znamená milosrdný? Skladá sa z dvoch slov: milý a srdce. Dnes ráno sme sa zobudili. Skúsme si na sekundu práve pospytovať svedomie? Za ten krátky čas, čo sme sa prebudili a možno prišli do práce. Ako ...
11. Ponorený v mori tvojho milosrdenstva (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... rany. Ty si lekár, ja som chorý. Ty si milosrdný, ja biedny. Či nie „je skúškou život človeka na zemi“?! Kto by chcel nepríjemnosti a ťažkosti? Prikazuješ ich znášať, nie milovať. Nik nemá rád, čo znáša, ...
... ovcu, milosrdného Samaritána, ktorý obväzuje rany, otca, ktorý čaká márnotratného syna a po návrate ho prijíma, spravodlivého sudcu, ktorý je nestranný, a ktorého súd je zároveň spravodlivý i milosrdný. ...
13. Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Ponúkame vám krásnu modlitbu sv. Mechtildy za duše v očistci... Otče náš, ktorý si na nebesiach, pokorne Ťa prosíme. Večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré si prijal ako tvoje stvorenia, ...
14. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sa v sile, múdrosti a láske Ducha Svätého stali prvými a veľkými misionármi Tvojej lásky pre svoje deti. Všemohúci a milosrdný Otče, daj, aby si každý jeden z nás uvedomoval, že naša viera dozrieva ...
15. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... po svojom podľa podmienok, v ktorých sa nachádzate. Dúfame, že vám táto adorácia aspoň v niečom pomôže. Nech sa páči... 1.    Pieseň: „Božia láska príď“ 2.    Modlitba Nekonečný, všemohúci a milosrdný ...
... brzdilo v štarte k svätosti, a teda hriech, slabosť, malosť, Terézia premenila na svoj prospech. Stačí sa jedine odovzdať v dôvere Ježišovým milosrdným ramenám. Všimnime si túto výmenu perspektívy. Terézia ...
17. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... Keď si smutný alebo zarmútený, vráť sa k týmto slovám a pocítiš, že je v nich sila, ktorá uzdravuje. Terézia veľmi skoro porozumela pravdu, že Boh je nekonečne milosrdný. Odhalenie milosrdnej tváre Otca ...
18. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... nasledovaním Boha, ktorý je milosrdný a veľmi trpezlivý. Človek je predsa tvor nedokonalý a potrebuje viac času na zmenu svojho zmýšľania a svojho spôsobu života. To, že často súdime iných, je prejavom ...
19. Sv. omša - 5 - Vstup do chrámu
(Katechézy/Sv. omša)
... sa ani neodvážia pozrieť Bohu do tváre. To, že je k nám náš milovaný Otec tak zhovievavý a milosrdný, ešte neznamená, že sa k nemu môžeme správať ako k úplne seberovnému, dokonca s menšou úctou ako ku ...
20. Počúvaj, syn môj, naučenie svojho otca (sv. Štefan)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tebe prídu. Lebo skutky lásky ťa privedú k najvyššej blaženosti. Buď milosrdný ku všetkým utláčaným a ustavične maj v srdci Pánov príklad: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ Buď trpezlivý so všetkými, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie