Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz milosti

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
Z milosti Božej a z rozhodnutia mojich predstavených mi bolo dovolené stráviť pár týždňov medzi jednoduchými ľuďmi kmeňa Ndebele v malebnej dedinke menom Nyumbane... V strede okrúhleho domčeka slabo ...
2. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... Jezuita Joan Kologrivov. Tým, že ide o katolíckeho autora a jednočasne Rusa, máme zabezpečenú „strannú nestrannosť“, ktorá nám má pomôcť vidieť zázraky Božej milosti v ruských svätých. Preto niekoľko nasledujúcich ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... a pre dobro, no nie tou alebo nie v tej miere, akú chce Boh. Preto zostanem po určitom čase bez Jeho milosti, ktorú samozrejme ja sám už neprijímam, lebo som sa otvoril šťastiu z roboty, čo nie je nič ...
4. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učiteľmi tejto milosti. Veď hovorili: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ A tak ideme aj my za Pánom a Pánov sviatok slávime nielen slovami, ale aj skutkami. Z Veľkonočných listov svätého ...
... k nemu v skúsenosti ľudskej bezmocnosti, aby sme v nej objavili možnosť napojiť sa na jeho božskú moc. Je to cesta, ktorá vedie k prameňu skutočného osvieženia, posily milosti, ktorá nám stačí. Je to škola, ...
6. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa nad nimi, daj im milostivo kráčať po Tvojich svätých stopách, aby ich životná púť nebola raz príčinou ich odsúdenia na večnú smrť. 2. zastavenie: Ježiš berie kríž Ježišu, viem, že aj mojim deťom ...
7. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... kresťan vyjadriť svoju účasť na jedinom tele, ktorým je Cirkev. Všímať si druhých tiež značí uznať dobro, ktoré v nich Pán uskutočňuje a ďakovať s nimi za zázraky milosti, ktoré dobrý a všemohúci Boh naďalej ...
8. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... deptá, vzbudzuje horkosť, odpor. Aký dôvod k radosti môžu mať ľudia vydedení, odstrčení, živení z milosti? Kde ju majú čerpať? V tom, že sa podobajú Ježišovi! Pane, upokoj nás vo všetkých situáciách, ...
9. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... dušu prenikol meč. Bolesť naplnila Tvoje srdce, ktoré však nikdy neprestalo spievať Magnificat. Buď pozdravená, Mária, si plná milosti a pravdy, Pán je s Tebou a Ty si s ním. Si požehnaná medzi ženami ...
... tela. Preto je pôst pre kresťana obrovským milostiplným časom a geniálnym spôsobom ako očistiť nielen telo, ale aj zašpinenú dušu a priviesť ju opäť ku sile, prekypujúcej dobrote, radosti a láske, ktorou ...
... Pokoj a jednota sú charakteristické znaky našej premeny vo vzkriesení. Slávnostný ruženec Modlitba Milujúci a milostivý Bože, nauč nás radovať sa zo zdieľania Tvojho pokoja. Naplň nás Duchom Svätým, ...
12. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  Anjelské pozdravenie Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu ...
... živú vieru, že Boh nikdy neopustí tých, ktorí v neho dúfajú a verne mu slúžia. Vypros potrebné milosti všetkým, ktorí trpia nedostatkom. A tým, ktorí sú ochotní pomáhať chudobným rodinám duchovne i hmotne ...
14. Modlitba Klementa XI
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Ťa ako večného dobrodincu, vzývam Ťa ako svojho milostivého ochrancu. Veď ma svojou múdrosťou, ovládaj ma svojou spravodlivosťou, utešuj svojou láskavosťou, chráň ma svojou mocou. Obetujem Ti svoje ...
15. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čo odpovedal, všetko, čo hovoril a zjavil, sú tajomstvá našej svätej viery alebo aspoň niečo, čo k viere smeruje alebo vedie. No teraz, keď je viera pevne postavená na Kristovi a v stave milosti vyhlásený ...
16. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Milovaní bratia, z Kristovej milosti dnes s plesaním a radosťou slávime narodeniny tohto chrámu. Ale pravým a živým Božím chrámom máme byť my. A predsa sa právom kresťanské národy verne zúčastňujú na slávnosti ...
17. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... vás prosím i naďalej sa modliť v tejto veci (možno pamätať i na Irkutsk, tu je podobná situácia, no miestny historický chrám slúži mestu a oblasti ako orgánová sieň) a vyprosovať Božie milosti vladyke ...
18. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nehovme žiadostiam tela, pričom nezanedbávajme práva prirodzeností, ale vždy dávajme prednosť darom milosti. Čo viac povedať? Svet vykúpila smrť jedného. Kristus nemusel zomrieť, keby nebol chcel. Ale ...
... každá živá i mŕtva ľudská bytosť. Iba ak to chceme, ak v to veríme, sme zakaždým účastní takéhoto „vykúpania“ v Božej milosti, nasýtenia, prečistenia, ovlaženia – záležiac od toho, čo v danom momente naša ...
20. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je slabší. Veď čo dokázali s pomocou Božej milosti dobre urobiť mýtnici a rybári, to si filozofi, mocnári a, aby som tak povedal, celý svet s jeho nespočetnými podnikmi nedokázali ani len predstaviť. Na ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie