Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz misiám

Celkom: 29 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... povätenie kňazov a za misijné dielo Cirkvi prostredníctvom našej adorácie k Najvätejšej sviatosti. V akom vzťahu je vaša rehoľa voči misiám? My hovoríme, že sme misionárky na kolenách. Cez naše modlitby ...
2. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... či celý bok kravy do Ruska, môžete tak urobiť sami alebo spoločne na misijný účet Verbistov-misionárov na Slovensku s poznámkou „Krava pre Rusko“. Ak by ste chceli pomôcť misiám aj inou formou, môžete ...
3. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... ho zaväzoval na päť rokov vernosti misijnému semináru a misiám. Deň rozlúčky sa rýchlo blížil. V sobotu večer pred rozlúčkou študenti pripravili v záhrade fakľový sprievod spolu s krátkym spoločenským ...
... tiež množstvo ženských kongregácií a misijné spolky. Prvá svetová vojna narobila veľa škody aj na misijnom poli, avšak pápeži Benedikt XV. a zvlášť Pius XI. venovali misiám veľkú pozornosť. (Napr. dal ...
5. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... misiám. Celebrant: Chcete pomáhať deťom a misionárom v misijných krajinách? Deti: Chcem! (Každý odpovedá za seba) Celebrant: Ako výraz takejto pomoci, pýtam sa vás, chcete sa denne modliť za svojich ...
... nehanbime sa za evanjelium, ako nám to nechal pri rozlúčke so Slovenskom Ján Pavol II. Ako spolupracovať a pomáhať misiám? Isteže najlepším spôsobom spolupráce na misijnom diele Ježiša Krista je priama ...
... ako na misijnú nedeľu pomôcť misiám nájdete v týchto článkoch: Misijný omšový spolok Daruješ kravu – zachrániš život Pomôž - pomôžu aj tebe!    ...
... ako Saleziáni, Františkáni, Jezuiti či Krížové sestry. Z organizácií, ktoré takisto organizujú rôzne projekty na pomoc misiám, možno spomenúť eRko - Kresťanské spoločenstvo detí, JEV - Jezuitskí dobrovoľníci ...
... 21). o účasť na ohlasovaní Evanjelia príkladom vlastného života s prispením ľudských odborných a produktívnych možností, vyjadrených aj formou finančnej obety. Práve pre službu misiám je PMD šírenia ...
...  prírodnom amfiteátri. Prvý misijný deň dôstojnou výzvou pre všetkých, aby sa zapojili do služieb Cirkvi a misiám... 10. septembra 1999 na podnet laika Štefana Kondisa, misijného horliteľa PMD, sa ...
Budovanie cirkevného spoločenstva je kľúčom k misiám... To je hlavná myšlienka posolstva sv. otca Benedikta XVI. k misijnej nedeli 2010. Drahí bratia a sestry, mesiac október, v ktorom slávime Svetový ...
12. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
Ďalšou formou pomoci misiám je "Misijný omšový spolok" na česť Najsvätejšej Trojice. Bol založený v Steyle v roku 1910 na podporu misijných aktivít Spoločnosti Božieho Slova. Do tohoto misijného spolku ...
13. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
... ho zaväzoval na päť rokov vernosti misijnému semináru a misiám. Deň rozlúčky sa rýchlo blížil. V sobotu večer pred rozlúčkou študenti pripravili v záhrade fakľový sprievod spolu s krátkym spoločenským ...
14. Daruj kravu – zachrániš život!
(Misie/Formy pomoci misiám)
Jedna z ďalších foriem pomoci misiám sa objavila priamo predo mnou v Sibíri. Už niekoľko rokov ňou veľmi efektívne pomáhajú rodinám, ktoré stratili hlavný zdroj obživy – ich domáce zviera zahynulo, alebo ...
15. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... a vzdialenosti sú vďaka internetu a iným prostriedkom minimálne. Jedno dievča, Terezka, sa chcela stať rehoľnou sestrou v kongregácii, ktorá sa venovala misiám. Ale jej rodičia o tom nechceli ani počuť. ...
... k misiám ad gentes: Areopág predstavoval kultúrne centrum vzdelaného ľudu v Aténach, dnes môže slúžiť ako symbol pre nové sektory, ktorým treba hlásať evanjelium. Takým areopágom novej doby je predovšetkým ...
... Keď sa už niekoľko rokov zaoberám myšlienkou zasvätiť sa misiám, domnievam sa, že môžem pri všetkej úcte zaklopať na dvere vášho domu a prosiť o prijatie. Mám 25 rokov. Štúdia na strednej škole ako i teologické ...
18. Misie.sk ponúkajú kresťanskú reklamu aj vám
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... návštevníkov a priateľov misií na ich existenciu a zároveň pozvať k misiám cez internet ďalších misijných nadšencov, ktorí by sa o našom portále nedozvedeli inak ako práve cez takúto reklamu na iných kresťanských ...
... 10 tisíc rehoľníkov, ktorí svoj život obetovali misiám. Pozrite si video o tomto svätcovi s unikátnymi dobovými fotografiami svätca: Desaťtisíc Arnolda Janssena  ...
... cez dobrých ľudí a sponzorov, sa možno podaria aj ďalšie podobné konferencie ako táto v Irkutsku. Všetko závisí od otvorenosti sŕdc. Tu chcem poďakovať všetkým vám, ktorí aj finančne pomáhate misiám. Bez ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie