Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz misionári

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... im v tomto základnom poslaní Cirkvi, aby mohlo evanjeliové posolstvo zaznieť vo všetkých kútoch sveta a aby sme my služobníci evanjelia a misionári mohli zakúsiť „príjemnú a útechyplnú radosť z evanjelizácie“ ...
... raz sa na ňom zúčastnil taký veľký počet koncilových otcov z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Oceánie. Biskupi misionári i domorodí biskupi a duchovní pastieri spoločenstiev rozptýlených medzi nekresťanskými ...
... živote starostlivé ruky Nebeského Otca, ktorý nám dal svojho Syna, aby nikto nezahynul. Prajem Vám požehnané a pokojné Vianočné sviatky P. Ján Halama, SVD Provinciál Misionári Spoločnosti Božieho ...
4. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... Preto aj otcovia verbisti misionári sa práve v tomto čase modlia túto vianočnú novénu. Ak chcete, môžete sa pripojiť k nim. Nech sa páči... INVlTATÓRlUM   Ant.: Prichádza Kráľ', náš Pán, poďte, ...
5. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
... ďalší slovenskí misionári: Vojenčiak, Galis, Krčmár a Kližan. Táto časť bola ešte chudobnejšia ako oblasť v okolí Orongu. Viera na Florese Väčšina obyvateľov Floresu verí v Boha, avšak podľa ich predstáv. ...
... čiže dymiaci kopec. Spravujú ju misionári SVD. Vieme, že Filipíny sú ázijskou krajinou s najväčším počtom katolíkov. Kde má ich zbožnosť korene? S príchodom Španielov na Filipíny prišlo aj kresťanstvo. ...
7. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... osady, ktoré boli akousi „samosprávou“. Bol tam určitý poriadok a ľudia mali väčšiu bezpečnosť. Mmali spoločné polia, ktoré obrábali. Misionári ich pripravovali na krst. Mnohí ľudia Indiánov nepokladali ...
8. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... misionárom. Aká je situácia na Florese dnes? Pracujú tam i v súčasnosti misionári zo zahraničia? Johannes: V súčasnosti už duchovné potreby pokrývajú domáci kňazi, ktorí boli vychovaní v minulých desaťročiach. ...
9. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
...  Prichádzajú do Číny noví misionári? Hlásia sa do seminárov domáci? V Číne nie je dovolené oficiálne byť misionárom, hoci do istej miery to umožňujú, ale je to prísne kontrolované. Čo sa týka domácich ...
10. Dobrovoľníci z Tanzánie v Shelui
(Listy/Listy dobrovoľníkov)
Drahi naši priatelia, po krákych výletoch po krajine sme sa usadili na SZ Tanzánie v Shelui kde, ako veríme, začína naša úspešná misia. I napriek tomu, že život je tu veľmi ťažký a ľudia žijú vo veľmi ...
11. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... jediná krava. Preto misionári na Sibíri starostlivo vyberajú rodiny, ktoré pomoc skutočne potrebujú, hlavne nesmú byť alkoholické, aby kravu neprepili. Potom peniaze, ktoré na kravu pošlú dobrodinci (600 ...
Náš život vychádza z koreňov, ktoré sme zapustili vo svojom detstve v príkladoch svojich rodičov, starých rodičov a blízkych ľudí, ktorí takto zásadným spôsobom ovplyvnili náš život. Aj sv. Arnold Janssen ...
13. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... spojení v Ježišovom srdci, teraz i na veky zjednotení.“ Nasledujúci deň bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval ich učiteľ čínštiny otec Smorenborg; asistovali mu obaja misionári. Počas obeda prišiel ...
... modlitbou. Pomáhajme aj almužnou (rozumej dobročinným príspevkom daným hlavne z lásky, nie z prebytku, ale zo "svojho"). Misionári potrebujú mnoho peňazí. Budovanie nemocníc, škôl, domov, starosť o biednych... ...
15. Modlitba za misie k sv. Terezke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Modlite sa spolu s nami a sv. Terezkou Ježiškovou za misie a misionárov. Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to, aby si ťa uctievali ako patrónku misií na celom svete; rozpomeň sa na svoje vrúcne túžby ...
16. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... pretože ja som zatiaľ bola väčšinou iba v hlavnom meste a v nejakom vybudovanom misijnom centre, takže som žila životom, ktorí zaviedli misionári. A tiež je otázka, čo je „bežný život“. Videla som tu rôzne ...
17. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... učitelia, kolegovia, kamaráti… Na naše modlitby a obety čakajú misionári. Koľké roky už pomáhajú deti deťom. Toto ohromné dielo detí začal biskup Karol de Forbin-Janson. Poprosil deti, aby svojou modlitbou ...
18. Misie v dnešnom svete
(Misie/Rôzne)
... sa prediera cez veľké prekážky. Tak, ako to hovorí podobenstvo o rozsievačovi, rozsievané semeno Božieho kráľovstva padá nie len do úrodnej pôdy, lež aj na kraj cesty, na kamene, do tŕnia. Misionári teda ...
... Misionári sú ako bojovníci v prvej línii, potrebujú Mojžišov, ktorí by ich sprevádzali s rukami zdvihnutými k nebu, ako sme to počuli v prvom čítaní. Misionári nepotrebujú našu oslavu, ale duchovnú i hmotnú ...
... ale aj v zahraničí, raz za čas by pripravila prezentáciu o konkrétnych misionároch alebo konkrétnej krajine, v ktorej pôsobia slovenskí misionári cez fotografie, videá, ich zážitky, alebo pravidelne organizovala ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie