Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz muži

Celkom: 45 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Čarovné chvíle misie v Nyumbane
(Zážitky/Misionárov)
... poliami i lúkami, s osamelými veľstromami a dlhými prašnými cestami. Starí muži zaháňajú dobytok do dvorov a ženy prinášajú na svojich hlavách vedrá vody zo spoločnej studne. Skupinky detí sa rozbiehajú ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... Takže hold, máme smolu, my muži. No zato naša mužská láska je takisto nenahraditeľná ako láska matky. Pretože čistú mužskú lásku nedokáže dať nikto iný ako práve muž-otec. A sýtený práve touto špeciálnou ...
3. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
Srdečne zdravím! Opäť je tu pre Vás ponuka na duchovnú obnovu, počas ktorej môžete zakusovať Božiu milosť a požehnanie. Pripravujeme ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické ...
... ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. ...
Drahá žena, chcem sa dnes prihovoriť práve tebe ako k inteligentnému krásnemu stvoreniu (neskôr aj k vám muži): "Neponižuj svoju krásu a dôstojnosť človeka a nerob zo seba hlúpo a dobrovoľne iba "gumennú ...
... zaistiť takýmto pastoračným pracovníkom potrebnú formáciu a pastoračnú starostlivosť. Často sú totiž títo muži a ženy vystavení osobitným tlakom a etickým dilemám vychádzajúcim z ich každodennej práce; ...
7. Ako Majka angličtinu v Mozambiku učila
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... angličtiny más svoj POTENCIÁL. Veľa ľudí sa ju chce učiť, stretávam ich denne – na uliciach, v autobusoch, rôznych stretnutiach, v banke, obchode… priatelia i cudzí ľudia, mladí, starí, muži, ženy… Mozambik ...
8. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... na železničnú stanicu do Kaldenkrichen. Pre P. Freinademetza to bola rozlúčka so Steylom a Arnoldom navždy. Títo dvaja muži sa už nikdy počas života nestretli.      ...
9. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... oválny, ale v tvare neforemnej bagety. Pri obliekaní dbajte na to, aby ste mali zahalené kolená a ramená. Aj muži! Nedeľné bohoslužby vždy trvajú minimálne 2 hodiny (v akejkoľvek denominácii). No áno a ...
... je jasnejší pre skryté pôsobenie tvojej milosti. Vo všetkých ťažkostiach tohto života ty buď prameňom, z ktorého môžem čerpať statočnosť, trpezlivosť a vzmužilosť, a veď ma stále viac na ceste úplnej dôvery ...
11. Hlási sa Mozambik...
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... vybrali film, ktorí som im požičala ja: “Men of honor” (Muži cti) Je to môj obľúbený flim a všetkým sa tu páčil. Publikum “v kinosále” dokonca tlieskalo a povzbudzovalo hlavného hrdinu v napínavých častiach ...
12. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
... železničnú stanicu do Kaldenkrichen. Pre P. Freinademetza to bola rozlúčka so Steylom a Arnoldom navždy. Títo dvaja muži sa už nikdy počas života nestretli. Predchádzajúca časť: Jozef Freinademetz ...
13. Moja prvá Veľká Noc v Afrike
(Zážitky/Misionárov)
... (boli zastúpené všetky „kategórie“ - deti, mládež, ženy, muži...) Kňaz každému nohu po umytí pobozkal.... Pre mňa silné gesto.... Bolo zaujímavé, že jeden z ľudí bol vopred určený ako Peter, ktorý počas ...
14. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ako Ma tí neľudskí muži zdvíhajú najbrutálnejším spôsobom. Jeden ma ťahá za rameno, iný za odev, prilepený k Mojím ranám, a tak ich znovu trhá... tento Ma chytí za krk, ten druhý za vlasy, iní Mi uštedrujú ...
15. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Klaniame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti. V: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním prežiaril vykúpený svet. Lk 24, 13 - 19. 25 - 27 Ženy sa už stretli s Ježišom. Muži sú ešte omráčení udalosťami a svoj pohľad ...
16. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... si vzpomenout, kde byly, až jsem je zase spatřila spolu s duší Páně. Při tomto rozjímání jsem zpozorovala otřesení hrobu. Čtyři muži ze stráže odešli právě pro cosi do města a zbylí tři byli jako beze ...
17. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a tropil si posměch, vojáci se vypínali vážně a chladně, dělali pořádek, a katané, skřípajíce zuby, vzali hněvivě Pána a strhli ho k sobě. Svaté ženy, vidouce Pána přicházet, daly jistému muži peníze, ...
18. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a pak jednou ulicí k paláci Herodovu, který nebyl příliš vzdálen. Římští vojáci šli s nimi. ŽENA PILÁTOVA Klaudia Prokla, manželka Pilátova, vzkázala svému muži během vyšetřování po jednom sluhovi, ...
19. Hrôza utrpenia v Getsemany očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a Evu, všechny patriarchy, proroky a spravedlivce, rodiče své Matky a Jana Křtitele. Všichni tak toužebně očekávali jeho příchod do podsvětí, že se jeho milující srdce posílilo a vzmužilo. Těmto vězňům, ...
20. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a „Chválen buď Hospodin". Stůl byl úzký a asi tak vysoký, že stojícímu muži sahal půl stopy nad kolena. Měl tvar půlkruhu. Ježíš seděl na vnější straně uprostřed. Naproti němu na vnitřní straně půlkruhu ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie