Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz nebesia

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Všetko najlepšie...
(Úvahy/O Advente)
Ako sa nám darí zabúdať na „moje“ „naše“ cesty a nachádzať „Jeho“... ... cesty...., ...chodníky..., .... pravdu....??? „Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný ...
2. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... než kričiaci dav naokolo. O Otcovi na nebesiach, o jeho láske k ľuďom, ktorý poslal svojho Syna, aby spasil svet. Mária. Už dávno povedala Bohu svoje “áno“, už dávno odovzdala svoj život do jeho vôle. ...
3. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
...  na nebesiach… “ Áno… Tu som… Prosím, nerušte ma… Modlím sa! Ale, volal si ma… ! Volal? Nikoho som nevolal. Modlím sa… ” Otče náš, ktorý si na nebesiach…” Ah !!! To si stále ty ? Ako ? Volal ...
4. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... (pri práci: Pán Boh pomáhaj!) Pán Boh uslyš.   Prežehnanie V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.   Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo ...
5. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... na zemi. * a tvoja spása medzi všetkými národmi. Vzbuď', Pane, svoju moc * a príď nás zachrániť'. Príď', Pane, a nemeškaj, * zabudni na zlobu svojho ľudu. Kiež by si roztrhal nebesia a zostúpil, ...
6. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nebesiach. Ako ty vchádzaš do tamtoho chrámu, tak chce Boh vstúpiť do tvojej duše, ako to sám prisľúbil: „A budem v nich prebývať a chodiť.“ Z Rečí svätého biskupa Cézara Arleského (Sermo 229, 1-3: ...
7. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď ...
... Priam nemožné, chápete? Čo tam robili títo ľudia, vždy keď sme niekoho potrebovali, nechápem, no viem, že plnili vôľu nášho Otca na nebesiach, ktorý sa o nás staral. A tak sme sa vždy pristavili, otvorili ...
... zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa.   Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh,   Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený ...
10. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... Trojice, Milosrdenstvo Božie, nepreskúmateľné žiadnym rozumom ľudským ani anjelským, Milosrdenstvo Božie, z ktorého vytryskuje všetok život a šťastie, Milosrdenstvo Božie, prevyšujúce nebesia, Milosrdenstvo ...
... čo mám, je tvoje, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú Matku. Ľ.: Amen. Čítanie Božieho slova Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu ...
... zmiluj sa. Ľ.: Pane zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh, Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený ...
... za ním, prosím. NIKDY neplač nad takýmto mužom! Ďakuj nebesiam! Tento muž ťa NIKDY skutočne nemiloval. Miloval len seba a svoje uspokojenie cez teba ako hračku. Iba ten muž, ktorý na tvoj návrh stopne ...
14. Zlaté pravidlo
(Biblia/Meditácie)
Zákon nad zákony alebo čo by si mal vedieť, aby si prežil. „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.  ...
15. Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ To znamená: Preto si blahoslavený, lebo ťa poučil môj Otec, lebo ťa neoklamala nijaká ľudská domnienka, ale viedlo ťa nebeské vnuknutie. ...
16. Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa do večných príbytkov, pozdvihol ruky k Bohu a so slzami sa modlil: „Pane, Bože môj, ty si stvoril všetky anjelské chóry a netelesné sily, rozpäl si nebesia a postavil si zem a všetko, čo jestvuje, ...
17. Ten, čo miluje človeka, stal sa človekom (sv. Prokl)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Nech sa tešia nebesia a z oblakov nech prší pravda, lebo Pán sa zmiloval nad svojím ľudom. Nech sa tešia nebesia“, lebo tak, ako boli ony na počiatku stvorené, Stvoriteľ urobil aj Adama z panenskej ...
18. Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Ponúkame vám krásnu modlitbu sv. Mechtildy za duše v očistci... Otče náš, ktorý si na nebesiach, pokorne Ťa prosíme. Večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré si prijal ako tvoje stvorenia, ...
19. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... na Nové nebesia a Novú zem. Daj, aby sme boli tvojimi nástrojmi pre spásu mnohých. Prijmi našu prácu, naše radosti a trápenia. Modli sa v nás, miluj v nás. Urob nás živým, svätým obetným darom, v ktorom ...
... a jednako... pre mňa to už nie je závoj, ale múr, ktorý sa dvíha až k nebesiam a zakrýva mi hviezdnu oblohu... Ak spievam o nebeskom šťastí, o večnom vlastnení Boha, nepociťujem pritom nijakú radosť, lebo ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie