Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz nedeľa

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
Drahí bratia a sestry, tento rok slávime Svetový deň misií v čase, keď sa končí Rok viery, ktorý bol významnou príležitosťou na prehĺbenie nášho priateľstva s Pánom a na naše povzbudenie, aby sme ako Cirkev ...
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
Nech z teba žiari Jeho dobrota a láska, ktorá uzdravuje čokoľvek kam sa dostane... Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ...
...  5. Deň Nedeľa – Eucharistia Úvod ako na prvý deň. Čítanie Božieho slova Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6,53) Úvaha „Účast na nedeľnej ...
... letu bol už ráno (nedeľa) pred pol šiestou (7 hodinový časový posun). Čakal ma tam náš páter Juan, ktorý je z Írska, ale tu v Mexicu je už 49 rokov. No a na svoj vek (82) je celkom čulý, a v podstate on ...
6. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Prosby, ktoré môžete vo svojich farnostiach čítať vo sv. omši namiesto oficiálnych prosieb z nedele, sú tu. Nech sa páči... :o) Drahí bratia a sestry, ohlasovať Evanjelium o Kristovom víťazstve nad ...
Predposledná októbrová nedeľa má prívlastok Misijná nedeľa. Vtedy sa v katolíckych kostoloch na celom svete viac hovorí o misiách a medzi iným sa aj konávajú zbierky na misie. Počuť však aj názory: "Či ...
8. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
Ponúkame vám jednu z možností, ako urobiť adoráciu na Misijnú nedeľu a to buď po sv. omši alebo poobede osobitne v rámci akéhosi duchovného programu. Samozrejme, každú časť tejto adorácie môžete zmeniť ...
9. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... dobre. Prosím, neprehliadnite ich. (Terezka odchádza a rozsýpa lupienky. Deti spievajú pieseň.) Misijný deň detí Naši otcovia biskupi potvrdili, že bude na tretiu adventnú nedeľu. Je to nedeľa, kedy ...
Misijná nedeľa nám posilňuje vedomie, že sme svetoví, že máme poslanie pre celé ľudstvo, že aj popri našej ľudskej slabosti nosíme svedectvo, ktoré dnešný človek – ten blízky i ten vzdialený na iných svetadieloch ...
Jedným z najlepších spôsobov ako oživiť vieru veriacich vo farnostiach je zamerať ich pozornosť na ich misijné poslanie, prípadne na pomoc tým, ktorí toto poslanie realizujú priamo v misijných krajinách ...
Ako každý rok, tak aj v tomto roku budeme sláviť Misijnú nedeľu. A tak vám ponúkame pár slov o tom, čo to misijná nedeľa vôbec je... Svetový deň modliteb za misie začal svoju históriu v roku 1926. ...
... počas nedele povolaní (je to obyčajne štvrtá nedeľa vo veľkonočnom období, nazvaná tiež Nedeľou dobrého Pastiera). Ponúknuť „štipendiá“ na pomoc pri formácii a výchove seminaristov v seminároch v misijných ...
„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás” (Jn 20, 21) To je hlavná myšlienka posolstva sv. otca Benedikta XVI. k misijnej nedeli 2010. Na začiatku nového tisícročia kresťanskej éry pri príležitosti ...
15. Hlási sa Mozambik...
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
...  Deň 5 – Nedeľa, 5.septembra 2010 Šla som na omšu do kostola za rohom. Bola to detská bohoslužba. Keď sme tu boli minulý rok, chodila som takto, dokonca aj sama, veľa krát a bolo to v pohode. Ale dneska ...
16. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
Niekoľko dní pred Veľkou nocou sa nám so spolužiakmi podarilo navštíviť ešte zamrznutý Bajkal. Akási dizajnérska olympiáda na našej univerzite zorganizovala pre svojich súťažiacich výlet na Bajkal a ...
17. Gauda
(Zážitky/Misionárov)
... je tomuto menu naozaj verná.     Opäť bola nedeľa, tak ako pri návšteve Atanázia. Poriadne horúco, ako sa na Afriku patrí. Tento deň začal pre mňa akosi „ťažko“; dopoludnia ma pochytila taká ...
18. Moja prvá Veľká Noc v Afrike
(Zážitky/Misionárov)
... Ako komunita sme sa zišli spontánne pri „večeri“, alebo skôr pri koláči... Popriali sme si požehnanú veľkú noc a pobrali sa oddýchnuť si a pripraviť na nedeľné slávenie..... Veľkonočná nedeľa Každú ...
... – na sv. omši a samozrejme pri vysluhovaní všetkých ostatných sviatostí. Nedeľa a povinnosť sv. omše Preto cirkev ako naša duchovná Matka nie nadarmo stanovila ako povinnosť pod ťažkým hriechom prísť ...
20. Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... moju obetu. Ó, Ježišu, chcem byť navonok ukrytá tak ako tá oblátka, kde oko nič nepozoruje, a ja som Tebe premenená hostia. Kvetná nedeľa. V túto nedeľu som prežívala zvláštnym spôsobom pocity najsladšieho ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie