Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz neveriaci

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... A aby mi moju vieru nič a nik nezobral. Dovolím si tvrdiť, že viera v živote človeka (či už je to veriaci alebo neveriaci) je tak potrebná ako aj vzduch na dýchanie. Ak je človek nedôverčivý, upodozrievavý ...
2. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
... rovesníkmi? Pretože ako príde ku skúsenosti s vierou, s Bohom človek, ktorý je neveriaci, pochybujúci, hľadajúci? Áno, Boh si vždy nájde spôsob, ale možno tou skúsenosťou s vierou pre neho som tu práve ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... a aká je návštevnosť bohoslužieb? Naša farnosť nie je rozlohou veľká – je to tretina Moskvy, ale ľudí na našom území žije približne okolo 5 miliónov. Väčšina pravoslávni, veľmi veľká časť neveriacich ...
... znečisťujú náš organizmus. Cirkev už dávno zaviedla pôst od mäsa každý piatok. Možno ani nevedela akú veľkú službu človeku robí. Veď dnes už mnohí neveriaci zavádzajú bezmäsité dni - stredu alebo piatok, ...
... všetky potrebné informácie musí vyznievať evanjelizačne, pričom by tam nemal chýbať pútavý odkaz na už spomínanú evanjelizačnú sekciu portálu. Táto sekcia je určená pre neveriacich, ktorí hľadajú zmysel ...
... ľudí, chorých a bezvládnych, ale aj neveriacich. Určite v tejto práci neobsiahnem všetky služby, ktorými by mohol portál slúžiť veriacim. Načrtnem aspoň niektoré. Mnohé služby možno dnes ešte nie sú veľmi ...
7. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... a činnosti Cirkvi sú tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, ...
8. Túžte po nebi! (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... s neveriacimi.“ A najmä to veľmi veľké (čo „ani oko nevidelo“, lebo to nie je farba, „ani ucho nepočulo“, lebo to nie je zvuk, „ani do ľudského srdca nevystúpilo“, lebo srdce človeka musí až tam vystúpiť) ...
9. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... v asi 15 miliónovej Moskve. V našej farnosti teda žije približne 5 miliónov ľudí. Väčšina sú to pravoslávni, veľmi veľa neveriacich a maličká hŕstka katolíkov. Územie teda nie je obrovské ale počet duší ...
... kurzy z rôznych oblastí farskej pastorácie – biblický, animátorský, miništrantský, lektorský, organový kurz, prípadne aj rôzne evanjelizačné, reevanjelizačné a charitatívne akcie pre neveriacich i veriacich. ...
... – jediný zostatok prastarej túžby v srdci ľudstva od nepamäti – túžby po kúsku teplého, nefalšovaného prejavu skutočnej lásky bez nálepky: „Made in China“. Každý aj neveriaci po tom túži. Tak sme boli ...
... neveriacich ale aj zvykovo a tradične veriacich k hlboko prežívanej viere. Cirkev má byť v tomto období mladému človeku pomocou a to predovšetkým osobne. Dnes je však ľahšie priblížiť sa im prvý krát v ...
... ukazuje svoju slávu aj na neveriacich a inovercoch, ako aj v ich ochote hľadať pravdu a konať dobro. Čierna a biela mágia Pôvod názvu „čierna mágia“ vznikol vplyvom a na základe vzťahu stredovekej ...
14. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... Aj tí, čo sú iba matrikoví katolíci, rozpoznajú inštinktívne Boha. Úplne neveriaci človek neexistuje. Každý človek má svedomie od Boha, vnútorne rozpozná dobro od zla, samozrejme na rôznych stupňoch, a ...
15. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... veľkou útechou, keď si pomyslím, že som vo svojom kňazskom živote veľa požehnával. Žehnal som nielen svojich farníkov, ale všetkých ľudí, zvlášť chorých, trpiacich, umierajúcich, ba aj neveriacich, hriešnikov ...
16. Modlitba za misie k sv. Terezke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... prisľúbila. Amen. Svätá Terezka Ježiškova, Ty mocná ochrankyňa všetkých katolíckych misií, oroduj ustavične za našich misionárov, ktorí horlivo pracujú medzi neveriacimi a, neľutujúc nijakej obety, hľadajú ...
... neveriaci, budhisti, či moslimovia, posmievači či tí, ktorí tebou budú kvôli tomu opovrhovať. No a druhý úkon - pokľanknutie, je predovšetkým vzdanie úcty a poklony pred Kristom. Vyznať Krista pred ...
... ktorý je z väčšej časti proti kresťanským hodnotám. Môžeme sa však chopiť príležitosti a využiť internet dobrým spôsobom už teraz. Môžeme deťom, mladým i dospelým a starým veriacim i neveriacim ponúknuť ...
... konkrétnych misionárov, môže byť úmysel konkrétne za nich a ich projekty v misiách). za šírenie viery na jednotlivých kontinentoch či štátoch, aby mnohí neveriaci našli Krista, spoznali ho či už v láske ...
... ich duchovného života a vzťahu s Bohom, ale rovnako aj o neveriacich, ktorí vďaka nej našli uprostred svojho hľadania prítomnosť živého a milujúceho Boha. Môžeme sa pýtať, prečo jednoduchá karmelitánka, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie