Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz obdivuhodná

Celkom: 8 nájdených výsledkov.

1. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetko pritiahnem k sebe.“ Obdivuhodná moc kríža! Nevýslovná sláva umučenia! Lebo v ňom je Pánova sudcovská stolica, súd nad svetom a moc ukrižovaného. ...
2. Kristova chudoba, poníženosť a láska (sv. Klára)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zavinutého do plienok. Obdivuhodná poníženosť, úžasná chudoba! Kráľ anjelov, Pán neba i zeme leží v jasliach. Uprostred zrkadla si všimni poníženosť alebo aspoň blahoslavenú chudobu, nespočitateľné námahy ...
3. Aká vzácna a obdivuhodná hostina! (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vzácna a obdivuhodná hostina, spásonosná a preplnená každou dobrotou! Čo môže byť ešte vzácnejšie ako táto hostina, na ktorej sa neje mäso teliat a capov, ako kedysi v zákone, ale predkladá sa nám za pokrm ...
4. Duchovné očistenie (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... svojho pôvodcu. A obdivuhodná krása živlov, ktoré mu slúžia, vyžaduje od rozumného stvorenia spravodlivé vďakyvzdávanie. Ale teraz, keď nadchádzajú dni, ktoré sú osobitne poznačené tajomstvom obnovy ...
5. 7 dní na Ďalekom Východe
(Zážitky/Misionárov)
... (teda katolíci) a dva krát Nový rok – dobré, nie? Samozrejme, že najhonosnejšie oslavujú normálny Nový rok ako zvyšok sveta. A tak bola na koniec tohto dňa naplánovaná oslava Starého Nového roka. Obdivuhodná ...
6. Nevysloviteľná Láska (sv. Klement)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... za naše duše. Vidíte, milovaní, aká veľká a obdivuhodná je láska a že jej dokonalosť nemožno vystihnúť slovami. Kto je schopný dosiahnuť ju okrem tých, ktorých Boh uznal za hodných? Modlime sa teda ...
7. Ježiš a Ján Krstiteľ (sv. Hypolit)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ježiš prišiel k Jánovi a prijal od neho krst. Aká nepochopiteľná, obdivuhodná vec! Nekonečnú rieku, ktorá obveseľuje Božie mesto, obmýva troška vody. Neobsiahnuteľný prameň, z ktorého prýšti život všetkých ...
8. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... našich očiach obdivuhodná. 24 Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. 25 Pane, spas ma; Pane, daj mi úspech. 26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie