Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz obnovuje

Celkom: 17 nájdených výsledkov.

... – neraz sú to cirkvi s dávnou kresťanskou tradíciou –, pričom sviežosť a entuziazmus ich prežívania viery obnovuje v týchto cirkvách život a dáva im nádej. Pre každú partikulárnu cirkev i pre každé spoločenstvo ...
... srdca“ svätú tvár Syna, ktorý nás obnovuje na Božiu podobu! Stála Matka bolestíva, vedľa kríža ľútostivá, keď na ňom Syn milý pnel. 2. zastavenie Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž Ježiš nesie kríž, ...
... či milosrdenstvom sa stávame viac a viac podobní Bohu - obnovujeme všetko to krásne, čo v nás bolo a následkom hriechu sa zničilo, učíme sa chodiť v Božom kráľovstve a rozvíjať ho do krásy v sebe samých. ...
4. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v ktorom sa obnovuje každý tvor, čo pochádza zo ženy. A ako skrze porazeného človeka zostúpilo naše pokolenie do smrti, tak zasa skrze víťazného človeka vstávame k životu. Z traktátu svätého biskupa ...
... že od tohto šťastného dňa ma táto Milosrdná Láska obnovuje, očisťuje moju dušu a nenecháva v nej nijakú stopu hriechu, preto sa nemusím báť očistca." (A 84v - 54r) Karmelitánka vie, že všetky jej viny ...
...    Preto rovnaká výzva zaznieva každý rok pri slávení Svetového dňa misií. Neprestajné ohlasovanie evanjelia totiž oživuje aj samotnú Cirkev, jej zápal i apoštolského ducha, a zároveň obnovuje jej ...
7. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... Amen. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Apoštol Pavol hovorí: „Boh nás spasil očistným kúpeľom Ducha Svätého, ktorý obrodzuje a obnovuje. Ducha Svätého vylial na nás v hojnosti skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ...
... milostí tluče na srdce hříšníkovo a obnovuje Mojžíšův zázrak na poušti: z tvrdého hříšníkova srdce vyprýští voda - voda hořkých slz lítosti: "Jeho Duch bude vanout a potekou vody." (-------) A co Duch ...
9. Duch svätý nás obnovuje krstom (sv. Didymus Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
V krste nás obnovuje Duch Svätý ako Boh spolu s Otcom a Synom a zo znetvoreného stavu nás privádza späť k pôvodnej kráse a napĺňa milosťou, až natoľko, že už nie sme schopní pojať niečo, čo je nežiadúce. ...
10. Duchovné očistenie (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... z odpustenia hriechov, z ktorého sa majú tešiť nielen tí, čo sa znovuzrodia vo svätom krste, ale aj tí, čo majú už dlhší čas šťastie patriť medzi adoptívne deti. Lebo hoci kúpeľ znovuzrodenia úplne obnovuje ...
11. Duch oživuje čoho sa dotkne (sv. Bazil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... telo ako hrob. No Duch vlieva oživujúcu silu a obnovuje naše duše zo smrti hriechu k pôvodnému životu. Toto teda znamená znova sa narodiť z vody a z Ducha. Vo vode sa uskutočňuje smrť, no Duch nám prináša ...
... ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých’ (Mk 10, 45). Týmto spôsobom obnovuje v sebe všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi (Ef 1, 10). V tomto kristologickom svetle Žalm 8 zjavuje silu ...
13. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... cieľ nášho života, naše zbožštenie. Spomenieme už len tajomstvo svätej spovede, v ktorej sa obnovuje naše priateľstvo, spoločenstvo s Bohom, bez ktorého je naše zbožštenie nemožné. Svätý Duch obnovuje ...
14. Múdrosť je Božím obrazom (Múd 7,15-30)
(Biblia/Obľúbené citáty)
... všetko; zostáva sama v sebe a všetko obnovuje. V každom pokolení prechádza do svätých duší a robí z nich Božích priateľov a prorokov. Veď Boh miluje len toho, kto býva s múdrosťou. Ona je krajšia než slnko ...
15. P. Gašpar Habara SVD o Brazílii
(Rozhovory/S misionármi)
... Biskup nás požiadal, aby sme prišli, lebo je tam nedostatok povolaní. Každých 5 rokov si obnovujeme zmluvu. Ak by tam biskup mal už svojich diecéznych kňazov, tak odídeme, no zatiaľ, ...
16. P. Stanislav Krajňák SVD o Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
...  Pravoslávni nemajú vypracované katechézy. Až teraz sa obnovuje to, čo sa za 10 rokov zanedbalo. A to nie je možné obnoviť tak rýchlo. Na seminár musíš mať učiteľov a ...
... že obnovuje monarchiu. Hneď vznikly rozsiahle vzbury a mnohé provincie vyhlásili samostatnosť. Potom jako rozdelil národ na vojnové provincie a s nepriateľmi na každom rohu, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie