Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ohlasovať

Celkom: 33 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... samého vnútra Cirkvi. V tomto ohľadne nemožno zabúdať na základný princíp každého evanjelizátora: nemožno ohlasovať Krista bez Cirkvi. Evanjelizácia nikdy nie je izolovanou, individuálnou a súkromnou činnosťou, ...
2. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
... len pri skutkoch, sme dobročinná organizácia. Treba si uvedomiť a ohlasovať Toho, kto nám dáva silu k tým skutkom – Krista. On by mal byť motiváciou ku skutkom. Krátke zhrnutie: Boh si ma na počiatku vyvolil, ...
...  Ježiš poslal učeníkov ohlasovať zmŕtvychvstanie. A čo prináša Zmŕtvychvstalý? Keď prichádza cez zatvorené dvere a zjavuje sa učeníkom, hovorí: POKOJ vám. Z Jeho rán vyteká LÁSKA a učeníci sa ZARADOVALI. ...
... identita Cirkvi spočíva vo viere v tajomstvo Boha, ktorý sa zjavil v Kristovi, aby nás doviedol k spáse, a tiež v poslaní svedčiť o Pánovi a ohlasovať ho vo svete, až kým znovu nepríde. Rovnako ako sv. ...
5. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... dokázali neskôr to, k čomu ich Ježiš vybral - ohlasovať radostnú zvesť a položiť život za vieru v Neho. V skutočnosti všetko Ježiš urobil hlavne pre to, aby pomohol týmto trom najhorším apoštolom premeniť ...
... – civilizácie lásky. Cirkev sa snaží toto posolstvo o milosrdnej láske neúnavne ohlasovať nielen slovom, ale aj horlivým preukazovaním milosrdenstva. Preto aj stále poukazuje na nádherné vzory tých, ktorí ...
7. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
  Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila tému pre Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov 2011: „Pravda, ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére“. Pápež Benedikt XVI. ju zvolil so ...
8. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Prosby, ktoré môžete vo svojich farnostiach čítať vo sv. omši namiesto oficiálnych prosieb z nedele, sú tu. Nech sa páči... :o) Drahí bratia a sestry, ohlasovať Evanjelium o Kristovom víťazstve nad ...
9. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš Pán a Spasiteľ nás, milovaní bratia, niekedy napomína slovami, inokedy skutkami. Veď i jeho činy sú príkazmi, lebo aj keď robí niečo mlčky, ukazuje nám, čo máme robiť. Vidíme, ako posiela učeníkov ...
10. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... Ďakujeme Ti, Otče, že Ty sprevádzaš každého, kto v Teba uverí, silou svojich znamení a každého úprimne veriaceho v Teba chrániš pred akýmkoľvek nebezpečenstvom a povzbudzuješ ho ohlasovať radostnú zvesť ...
11. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... prípravy na Vianoce. Pri každej svätej omši nás Pán Ježiš pozýva ohlasovať Evanjelium, byť pomocníkmi misionárov. Ako môžem misionárom pomáhať? Ako sa aj ja stanem misionárom, pomocníkom Pána Ježiša, aby ...
... konkrétne potreby diecézy a farnosti pri ohlasovaní evanjelia v našej krajine. za každého jedného z nás – veriacich farnosti, aby sme vedeli ohlasovať Krista a jeho radostnú zvesť nielen svojím príkladným ...
... aj s finančnou zbierkou na podporu misií v rôznych krajinách sveta, kde Cirkev pôsobí skrze misionárov, ochotných zrieknuť sa vlastnej domoviny a ísť ohlasovať evanjelium do vzdialených končín zeme, kde ...
... detí, aby bolo evanjelium ohlasované iným deťom. Modlitbou a spevom ohlasovať narodenie dieťaťa Ježiša v akcií detí, v Dobrej Novine. Slávenie misijného dňa detí. Materiálne Program prípravy ...
... Aj oni, rovnako ako iní a možno ešte viac, musia svedčiť životom podľa evanjelia. Ohlasovať však možno iba svedectvom svätého života, aj keby toto svedectvo svet vôbec nepoznal. Preto sv. Terézia dostala ...
... (Listy, s.342-343) Na smrteľnej posteli, v ťažkých chvíľach utrpenia, Terezka prosí P. Ježiša za svojich bratov a za tých, ktorým budú ohlasovať jeho blahozvesť, pričom si „vypožičala“ jeho slová z rozlúčkovej ...
... aj v našom srdci a pripomína nám, že úloha a záväzok ohlasovať evanjelium čaká na celú Cirkev, ktorá je „zo svojej povahy misijná“ (Ad gentes, 2), a zároveň nás pozýva, aby sme sa stali hlásateľmi nového ...
... Jubilejného roku 2000 ctihodný Ján Pavol II. dôrazne pripomenul, že je nutné obnoviť si záväzok ohlasovať všetkým evanjelium „s tým istým nadšením, ktoré bolo vlastné kresťanom prvej generácie“ (apošt. ...
19. Kristova láska a utrpenie (sv. Ružena Limská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dosiahli čo najúplnejšiu účasť na božskej prirodzenosti, slávu Božích detí a dokonalé šťastie duše.“ Ten istý podnet ma silno pobádal ohlasovať krásu Božej milosti; zvieral ma úzkosťou a vyvolával pot ...
20. Ježišovo meno (sv. Bernardín Sienský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!“ Preto treba toto meno ohlasovať, aby svietilo, a nie zamlčovať. A pri hlásaní nemá vychádzať zo špinavého srdca alebo z poškvrnených perí, ale treba ho ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie