Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ohlasovania

Celkom: 23 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... ale táto ňou má byť silne poznačená, vo vedomí, že sme zároveň adresátmi i misionármi evanjelia. Ústredný bod ohlasovania je stále ten istý: kerygma Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre spásu sveta, ...
2. Božia múdrosť (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v Božej múdrosti“, ako sme ju tu vysvetlili, „nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania“. A Boh už ani nechcel, aby ho ľudia poznávali ako v minulých časoch ...
V pastoračnom a evanjelizačnom pláne biskupskej konferencie Slovenska na obdobie 2001-2006 stojí v odporúčaniach pre ohlasovanie evanjelia vo farnosti: „Do služby ohlasovania treba zapojiť všetky formy ...
4. Čo ma trápi na službe kňazov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ti slovo ohlasovania, lebo kým ma ľud rozhorčuje svojimi skutkami, nie je hoden povzbudenia pravdy. Teda nie je ľahké rozpoznať, pre čiu chybu sa berie kazateľovi slovo. Pričom s istotou vieme, že mlčanie ...
5. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
... pravde a prijať na seba záväzok ohlasovania, požaduje od tých, ktorí pracujú vo svete informácií, a zvlášť od katolíckych žurnalistov, garanciu autentickosti života, ktorý nemôže stratiť na hodnote ani ...
6. Modlitba za misie k sv. Terezke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... veľké porozumenie pre dielo ohlasovania evanjelia a horlivosť v podporovaní misií po celom svete. Prinášaj naše skromné modlitby za misie k trónu Najvyššieho, aby On, náš Tvorca, milostivo vyslyšal naše ...
7. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... ktorí svojím životom a utrpením podopierajú dielo ohlasovania Evanjelia všetkým národom. Prvý desiatok: Ježiš, ktorý sa pre nás potil krvou. Deti sa netešia, keď sú samé, keď musia rodičia niekam odísť. ...
... dvoma realitami. Internet sa totiž týmto stáva jedným z dôležitých prostriedkov evanjelizácie (ohlasovania evanjelia) a pastorácie vo farnosti. Ak je internet už dnes dosť rozšírený v školách, na pracoviskách, ...
... pomocou, popri ohlasovania evanjelia tiež systematicky zmierňovať chudobu a núdzu rôzneho druhu vo vybraných misijných krajinách, kde bieda, hlad a rôzne formy násilia sú na dennom poriadku, kde k obžive ...
... misijným územím je celý svet a ohlasovanie Dobrej zvesti sa týka všetkých; realizuje sa dvoma základnými spôsobmi: slovom a vydávaním svedectva. Niektorí kresťania majú v Cirkvi misiu ohlasovania slova. ...
... Spasiteľova tvár zažiarila v každom kúte zeme, pre všetky generácie nového tisícročia a zvlášť pre mladých každého kontinentu, ktorí sú privilegovanými adresátmi a subjektmi evanjeliového ohlasovania. ...
... sa k našim bratom s veľkou správou: Videli sme Pána!“ (Novo millennio ineunte, 59). Všetkým Adresátmi ohlasovania evanjelia sú všetky národy. Cirkev je „svojou povahou misionárska, lebo má svoj pôvod ...
... je samozrejme úsilie čo najlepšie pochopiť masmédiá, prispôsobiť formu ohlasovania evanjelia ich špecifiku a kultúre, a pritom nezanedbať udržiavanie zdravých vzťahov s tými, čo sú zodpovední za masmédiá, ...
14. Ježišovo meno (sv. Bernardín Sienský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ježišovo meno je svetlom kazateľov, lebo dodáva hlásaniu a počúvaniu jeho slova žiarivú jasnosť. Veď čo myslíš, kde by sa vzalo na celom svete také veľké, neočakávané a prudké svetlo viery, ak nie z ohlasovania ...
15. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... vysvetlili malému dievčatku samotní komunisti. Keby len vedeli, ako si ich Boh použil! Vidíte? Náš Boh sa vysmievať nedá. On aj z nášho výsmechu urobí zázračný nástroj ohlasovania jeho stvoriteľskej moci ...
Internet a možnosti jeho využitia v živote veriacich či v evanjlezácii neveriacich sa objavujú aj v dokumentoch Cirkvi. Chceli by sme vám tentoraz priblížiť internet z pohľadu, v akom ho vidí cirkev vo ...
... všetky národy..." Veľmi jasne sa nám ukazuje práve "skorovšadeprítomný" internet ako nositeľ, prostriedok tohoto ohlasovania evanjelia po celej zemi všetkým národom. Ruka v ruke so snahou biznismenov rozšíriť ...
... a možnosti evanjelizácie ako ohlasovania radostnej zvesti o Kristovi. On-line verzus off-line komunikácia Každú on-line skúsenosť môžeme vidieť ako možnosť hľadania a vytvárania kontaktov s vonkajškom ...
19. Internet a misie? - 0 - Úvod
(Úvahy/O internete)
... spôsob ohlasovania evanjelia svetu? Aký vzťah k internetu má vlastne Cirkev v súčasnosti? A ako bude v budúcnosti, samozrejme, okrem osobných stretnutí, vyzerať v rôznych oblastiach života Cirkvi komunikácia ...
20. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. 22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť 23 my však ohlasujeme ukrižovaného ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie