Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ohlasovanie

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... kresťanmi. Ohlasovanie evanjelia je súčasťou toho, že sme Kristovi učeníci, a je to trvalá úloha, ktorá oduševňuje celý život Cirkvi. „Misijný elán je jasným znamením zrelosti cirkevného spoločenstva” ...
... lásky” (86). Aj ja som pri vyhlásení Roku viery napísal, že Kristus „nás – tak ako kedysi – vysiela na cesty sveta, aby sme s jeho evanjeliom oboznámili všetky národy zeme” (Porta fidei, 7); toto ohlasovanie, ...
... človek a kresťan zaujal k nej potrebné stanovisko, čiže aby som podľa svojich možností a schopností pomáhal. No išiel som na Filipíny ako kňaz a misionár. Mojím hlavným poslaním bolo ohlasovanie evanjelia. ...
4. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... toto myslel Pavol, keď povedal: „Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako všetci ľudia.“ Z tohto je aj zjavné, že tu ide o božské ohlasovanie. Ako mohlo napadnúť dvanástim ľuďom, a k tomu nevzdelaným, žijúcim ...
... a ťažkosti.  Nikdy nechýbali protivenstvá a odpor proti autentickému životu viery, ale evanjelium má v sebe moc premeniť prekážky na prozreteľnostnú príležitosť na ohlasovanie spásy.“      (Poprad 3.7.1995) ...
6. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... a činnosti Cirkvi sú tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, ...
V pastoračnom a evanjelizačnom pláne biskupskej konferencie Slovenska na obdobie 2001-2006 stojí v odporúčaniach pre ohlasovanie evanjelia vo farnosti: „Do služby ohlasovania treba zapojiť všetky formy ...
8. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... ohlasovanie. Koľko misionárov a misijných dobrovoľníkov zo Slovenska pôsobí v Rusku? Môžem spočítať akurát nás – verbistov. Jozef Matis zo Sniny pôsobí vo Volgograde, Jozef Roman zo Spiša v Archangeľsku-meste ...
Na poli evanjelizácie má každý kresťan povinnosť nachádzať všetky možné cesty, ktorými by dosiahol cieľ: ohlasovanie Slova. V tomto zmysle chcem pre naše farnsoti navrhnúť konkrétne možnosti a rôzne formy ...
10. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
  Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila tému pre Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov 2011: „Pravda, ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére“. Pápež Benedikt XVI. ju zvolil so ...
11. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... „Ďakujeme Ti, Pane.“ Ďakujeme Ti, Pane, že si nás povolal spolupracovať na diele spásy všetkých národov. Ďakujeme Ti, Pane, že si každému z nás zveril tak zodpovednú úlohu akou je ohlasovanie Evanjelia ...
... životom, naplneným láskou, ale aj slovom, kdekoľvek sa nachádzame – v našich rodinách, v práci, v školách, na ulici, či na internete. za zodpovedných za ohlasovanie evanjelia prostredníctvom médií – ...
... misijný plán: „Naša Cirkev a ohlasovanie Evanjelia“. V predvečer koncilu pozýva Cirkvi založiť misijné semináre a tak mať účasť na evanjelizácii sveta, pomáhať Cirkvám v misijných zemiach. Pavol Manna ...
... misijným územím je celý svet a ohlasovanie Dobrej zvesti sa týka všetkých; realizuje sa dvoma základnými spôsobmi: slovom a vydávaním svedectva. Niektorí kresťania majú v Cirkvi misiu ohlasovania slova. ...
... veriaceho, ale aj všetky diecézne a farské spoločenstvá k celkovej obnove a k čoraz plnšiemu otváraniu sa misijnej spolupráci medzi (partikulárnymi) cirkvami, aby sa napomohlo ohlasovanie evanjelia v srdci ...
...    Preto rovnaká výzva zaznieva každý rok pri slávení Svetového dňa misií. Neprestajné ohlasovanie evanjelia totiž oživuje aj samotnú Cirkev, jej zápal i apoštolského ducha, a zároveň obnovuje jej ...
... bude prijaté, ak pomocou sympatie, dôvery a dialógu vstúpia osobne do vnútra čitateľa, diváka či poslucháča. Ohlasovanie evanjelia pomocou masmédií teda jednoznačne musí podávať aktuálne fakty, musí byť ...
18. Kríž presvedčil celý svet (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... toto myslel Pavol, keď povedal: „Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako všetci ľudia.“ Z tohto je aj zjavné, že tu ide o božské ohlasovanie. Ako mohlo napadnúť dvanástim ľuďom, a k tomu nevzdelaným, žijúcim ...
19. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
... Misijného omšového spolku udeľujeme naše otcovské Apoštolské požehnanie. Zároveň prosíme Pána, aby ochraňoval tých, ktorí horlivo podporujú misionárov a tak napomáhajú všetky diela, zamerané na ohlasovanie ...
20. Ježišovo meno (sv. Bernardín Sienský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ježišovo meno je svetlom kazateľov, lebo dodáva hlásaniu a počúvaniu jeho slova žiarivú jasnosť. Veď čo myslíš, kde by sa vzalo na celom svete také veľké, neočakávané a prudké svetlo viery, ak nie z ohlasovania ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie