Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz okultizmus

Celkom: 12 nájdených výsledkov.

... základe, opierajúcom sa o ich svätý život, boli neexorcisti ako sv. Benedikt, sv. František Assiský, sv. Leopold Mandič, sv. Katarína Sienská. Exorcizmus Okultizmus vo všetkých svojich formách, z ktorých ...
Ako sme pri jednotlivých okultných praktikách videli, základnými príčinami, ktoré človeka k nim priťahujú je zvedavosť a túžba po moci. Lenže oni sa zdajú byť výsledkom iného problému – slabej, alebo žiadnej ...
Rovnako ako mágia, aj tento spôsob vyzvedania budúcnosti je prítomný takmer vo všetkých náboženstvách. Jej úlohou je odhaľovať skryté veci, minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Uskutočňuje sa rôznymi ...
Následky mágie Ako sme už vyššie písali, mágia priťahuje ľudí hlavne zo zvedavosti a kvôli moci, ktorú človeku ponúka. No je to tá istá falošná predstava, akú ponúkal diabol prvým ľuďom v raji (porov. ...
... (St. Galenské orákulá) a prispôsobený moslimský okultizmus, ktorý do Európy prenikal z „poloarabského“ polostrova hlavne zásluhou kresťanského študenta Abelárda z Batu a jeho diela Picatrix. V 15. storočí ...
Povera sa v základnej definícii chápe ako odklon od všeobecne vyznávaného doktrinálneho náboženstva. Takýmto spôsobom staroveký Rimania vydeľovali ako povery náboženské predstavy a praktiky barbarských ...
... morálku. Týmto spôsobom môžeme okultizmus pokladať aj za spoločensky nebezpečný. 2. posadnutosť zlým duchom Počas špiritistickej seanzy sa objavujú znaky, ktoré sú spojené s konaním zlého ducha: - ...
„Špiritizmus je rozšírené a všeobecne neorganizované hnutie, ktoré vzniklo v USA koncom 40-tych rokov 19. st. Jeho základom je viera, že živí môžu komunikovať s duchmi mŕtvych pomocou citlivých inštrumentov ...
O konkrétnych vplyvoch ezoteriky nemožno hovoriť, lebo ona tvorí akúsi strechu, ktorá pod sebou skrýva množstvo okultných a mystických praktík, synkretizmus náuk starovekých i východných náboženstiev. ...
... s oživovaním mŕtvych i pod. nezvyčajnými schopnosťami; vášne; zaklínania. Moderný pohľad na okultizmus i záujem oň sa nijako neodlišuje od Agrippovej ponuky. Hlavné charakteristiky ezoteriky, v zhode ...
Základňou črtou človeka je jeho vzťah k duchovnu. Staroveký a stredoveký človek sa nad týmto nezamýšľal, lebo jeho život sa odohrával jedine v spojení s náboženstvom, ktoré určovalo jeho správanie, zvyky, ...
12. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
Súčasnú dobu, ktorú zvykneme nazývať modernou, pretože ju charakterizuje rýchly vedecký pokrok, stále nové výdobytky techniky, životný štandard dostupný väčšine obyvateľstva. A napriek tomu možno v tejto ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie