Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz oslobodenie

Celkom: 20 nájdených výsledkov.

... ich činnosti je ohlasovaním evanjelia aj pomoc blížnemu, spravodlivosť voči najchudobnejším, možnosť vzdelávať sa aj v najodľahlejších dedinách, zdravotná starostlivosť na vzdialených miestach, oslobodenie ...
Človek niekedy robí príliš veľa hlúpostí, až sa nakoniec ľahúčko utopí v množstve následkov svojich hlúpych skutkov a závislosť od hlúposti ho nakoniec pohltí. Ak sa však zastaví pred tými najväčšími ...
3. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... oslobodenie odsúdencov a napokon spása všetkých Adamových detí, čiže celého tvojho rodu. Panna, neotáľaj s odpoveďou. Odpovedz rýchlo anjelovi, ba skrze anjela samému Pánovi. Povedz slovo a prijmi Slovo: ...
4. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... zemi. Odviedli ho domov a pritom sa modlili modlitbu za oslobodenie od ducha alkoholizmu. O mesiac zistili, že dotyčný prestal piť a začal sa pripravovať k sviatostiam. Vysvetlila mi tú modlitbu. Počula ...
5. Ten, čo miluje človeka, stal sa človekom (sv. Prokl)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Nech sa tešia nebesia a z oblakov nech prší pravda, lebo Pán sa zmiloval nad svojím ľudom. Nech sa tešia nebesia“, lebo tak, ako boli ony na počiatku stvorené, Stvoriteľ urobil aj Adama z panenskej ...
... pomoc. Osobitnou modlitbou, miestami podobnou exorcizmu, je modlitba oslobodenia. Nejde o exorcizmus, ale dôvernú prosbu za oslobodenie od zlého ducha. Táto modlitba môže priniesť účinky exorcizmu, ktorý ...
... oko Rumunsko, Ukrajina, kde je čarodejníctvo stále prítomné. Spočíva v nutnosti odovzdať nadprirodzené schopnosti, spojené so zlým, niekomu ako dedičstvo, a zároveň oslobodenie, ktoré dovoľuje človeku ...
8. Tajomstvo duší v očistci I (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... môžete nám povedať, aká sú najúčinnejšie prostriedky na oslobodenie duší z očistca ? Mária Simma : Hlavne sv. omša, pretože sa počas nej sám Kristus obetuje z lásky k nám. Je to obeta Krista seba samého ...
... oslobodenie mojich rúk, zo všetkých tých pút... Viem a verím, že príde čas, keď uzdravím iných. Viem a verím, že príde čas, keď zachránim iných. Viem a verím, že príde čas, keď oslobodím iných. ...
... často vystupujú v prosebných žalmoch za oslobodenie od zlého tri osoby, ako je to aj v tomto prípade. Prvou je Boh, na ktorého sa s dôverou obracia modliaci sa človek. Zoči-voči úzkostiam namáhavého a ...
11. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... života a nádeje. Pevne verím v ozdravnú moc jeho sebaobetujúcej sa lásky, ktorá prináša oslobodenie a prísľub nového začiatku aj v tých najtemnejších a najbeznádejnejších situáciách. Obraciam sa na vás ...
... konečnú výhru nad smrťou, nad zlom a hriechom, pamiatkou na oslobodenie ľudstva z hriechu. Všeľudská nadkozmická udalosť Kristovho vzkriesenia - duchovná atómová bomba Vzkriesenie Krista – premena ...
13. O Pánovom umučení (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Pravý ctiteľ Pánovho umučenia má tak hľadieť očami srdca na ukrižovaného Ježiša, že v jeho tele poznáva svoje vlastné telo. Nech sa zoči-voči utrpeniu svojho Vykupiteľa zachveje každé stvorenie, nech sa ...
... uskutočnil Boh s Mojžišom, oslobodenie srdca, ktoré slovo zákona nemá moc uskutočniť. Existuje teda pre človeka nejaká nádej na spravodlivosť? Kristus, spravodlivosť Boha Kresťanská radostná zvesť ...
... slovami poučil a potom absolvovala celý asi hodinový obrad krstenia. Hovorila, že to bola taká sila, že zažila veľké oslobodenie, až letela z kostola ako na krídlach po krste, dokonca aj počula akési hlasy. ...
16. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Iz 61 Veď ty si ...
17. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... cudzie šíky; 35 ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkriesenie. 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj ...
18. Poď za mnou! (Tomislav Ivančič)
(Modlitby/Krížové cesty)
... bolesť je kríž. Povzniesť sa nad ňu je oslobodenie. Nijaká bolesť nie je tragédiou. Tragédiou je slepota a tvrdosť srdca. tragédiou je nevidieť, že každá smrť má zmŕtvychvstanie, každá choroba uzdravenie, ...
... z funkcie prezidenta na predsedu ČKS. Toto bolo sprevádzané aj zhoršením vonkajšej politiky. Začala sa veľká propaganda proti USA, a Čína sa začala snažiť o "oslobodenie" Taiwanu.  ...
20. Slovensko - Základné údaje
(Európa/Slovensko)
... v roku 1843 na spisovný jazyk Ľudovít Štúr. V rok 1863 je založená Matica Slovenská a Slováci vystupujú stále silnejšie proti maďarizácii, ale ich oslobodenie prináša až porážka Rakúsko-Uhorska v prvej ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie